Langs het Kustpad

Om het Gesprek te voeren over alle intense veranderingen die sinds het begin van de Coronatijd zichtbaar geworden zijn, organiseerden we in de herfst en winter van 2020 Dialoog in Coronatijd. Met behulp van een dialoogmethodiek spraken we samen vóór de jaarwisseling over Afstand, Veerkracht en Neutraliteit.
Na de jaarwisseling voel ik hoe de energie ons uitnodigt om voorwaarts te gaan kijken wat er nu nodig is. We spraken samen over In Beweging komen, Gezamenlijkheid, Nieuwsgierigheid, en Ontwrichting.
Rond de lente-equinox voel ik opnieuw een verandering in de energie. We organiseren nog één Dialoog: Verbinden in veranderende tijden.
Al doende wordt het mij duidelijk dat ik op zoek kan naar een andere vorm. Het thema Verbinden in veranderende tijden vraagt om een nieuwe vorm. Volg de impuls en laat de gebaande paden (weer) achter je. Het wordt Dialoog in de Duinen.

Nieuw Weefsel van Betekenis

Ons sociale weefsel is de afgelopen decennia ernstig verzwakt geraakt. De Coronatijd heeft dat nog eens versneld en zichtbaar gemaakt met de maatregel van social distancing. Aan de ene kant dringt de impact ervan verdrietig tot mij door, aan de andere kant zie ik dat er door het verval Ruimte komt voor een Nieuw Weefsel. Een nieuw weefsel van Betekenis dat wij zelf zullen weven. We kunnen kiezen voor een betekenisvol weefsel waarin we plaats maken voor samenhang, gelijkwaardigheid, menswaardigheid en wederkerigheid. Een nieuw weefsel van betekenis waar het besef van onderlinge verbondenheid met elkaar, met plant, dier en planeet leidend is. En waar je je verbonden weet met het ‘geheel der dingen’: grote cycli van de mensheid, Aarde en onze betrokkenheid bij de kosmos.

Verbinden doorheen de chaos

In deze fase waar veel oude verbindingen verbroken raken, kunnen we via onze relaties steeds dieper doordringen in wat werkelijk Betekenis voor ons heeft. Wat ècht van Waarde is. Op de één of andere manier wordt het Leven daardoor helderder, eenvoudiger, ondanks alle verlieservaringen in relaties die er zijn.
Ikzelf voel een duidelijke calling om mee te weven aan dit Nieuwe Weefsel van Betekenis. Voor mij begint dat met het onderzoek naar Verbinden in veranderende tijden. Hoe verbinden we in de ontstane chaos? Welke waarde is daarbij leidend? Wat laat het Veld van ‘niet weten’ zien? Welke impuls voel, volg je?

Onderzoeken

In een één op één Dialoog ga ik dit verder onderzoeken, in het bijzonder in de Duinen.
De oergrond van de Duinen kan veel onthullen over Nederland, over onze voorouders voordat de kerstening en de komst van de Romeinen alle sporen uitwisten van onze Hollandse inheemse traditie. Met Dialoog in de Duinen weef ik verder aan een Nieuw Weefsel van Betekenissen: een Nieuw Verhaal voor Nederland.

De Regie is perfect

Op dit moment volg ik de impuls wie ik ga ontmoeten tijdens een Dialoog in de Duinen. Niet helemaal een ’toevallige ontmoeting’ zou je zeggen en op een bepaalde manier juist wel. Zoals altijd wordt het vanzelf wel duidelijk wie in het vizier komt. De Regie is immers altijd perfect. Het geeft mij altijd zóveel plezier om dat te laten gebeuren.

Schoonheid

Terugkijkend geniet ik van de schoonheid die zichtbaar wordt, wanneer ik toegeef en toesta dat ik met de Regie samenwerk. Dit is wel ongeveer de meest intense manier van Vitaal Samenwerken voor mij.
Volgens mij is dit een toestand waar we allemaal langzaamaan naartoe bewegen, zo’n Vitale SamenWerking met de onzichtbare wereld om ons een.

Meelezen?

  1. Wanneer neem je je Plek in? (met Lida Straathof)
  2. Verbinden met de Natuur vraagt bewust waarnemen (met Elsa van der Drift)
  3. Hoe je verbinding maakt met de samenhang van de Natuur (met Bep Maltha)
  4. Wat zou Liefde doen? (met Julia van de Griendt)
  5. Wat is er nu nodig? (met Bianca Bernecker)
  6. Op vruchtbare grond (met Yvonne Haneman)
  7. Ruimte om te spreken (met Joke van Ammers)
  8. Hoe verbinden we de oude en de nieuwe wereld (met Annoeska van der Struif)