Samen een dag of dagdeel op stap: Being Alive – wandelcoaching met onverdeelde Aandacht voor Vitaliteit. Vitaliteit ontstaat wanneer je stevig verbonden bent met de Dragende Kracht van de Aarde. Je kan je beter oprichten en verbinden met jezelf. Daarna kun je je beter verbinden met de anderen, de Natuur en de wereld.

Waarom doen we dit?

De transitie die we nu met de samenleving doorgaan heeft alles te maken met ons vermogen om verbinding te maken met de Aarde en de Natuur. We zullen ècht andere keuzes moeten maken. Om die te maken, moet je goed op je eigen benen staan. zodat je verantwoordelijkheid kan dragen voor je eigen keuzes. Je kan je eigen wijsheid aanspreken en je kan partnerschappen aangaan die levenskrachtig zijn. Zo ontstaat Vitaal Samenwerken om uiteindelijk je Plek in te nemen. Er zijn steeds meer mensen die dit pad van Verbondenheid met de Natuur gaan.
Dit hele proces is een intensieve belevenis. Tijdens Being Alive – wandelcoaching ben ik behulpzaam om jouw proces te verhelderen.

Wat gaan we doen?

We spreken een dag af en kiezen een buitenplaats. Voor we vertrekken maken we doorzichtig wat jou bezig houdt . Dat doe ik met verschillende technieken. Daarna gaan we op stap met in de rugzak onze lunchpakketjes en wat te drinken. Onderweg zien we wat zich meldt. Soms zijn we stil, soms wisselen we uit, dan weer ben je bezig met een opdracht. Steeds is wat jou bezig houdt en jouw verbinding met de Aarde leidend. Onderweg houden we nauwkeurig bij wat we samen verzamelen en ontdekken. Uiteraard doen we onderweg beschikbare bankjes aan.
We sluiten aan bij het seizoen. De Natuur is door het jaar heen op zo verschillende manieren behulpzaam.

Waar gaan we heen?

Onze bestemming bepalen we in onderling overleg. Vaak is er een landschap dat zich goed leent voor wat jou bezighoudt. Wellicht herken je dat wel. Soms ga je graag naar het bos, een andere keer ben je graag aan Zee. Natuurlijk laten we ons ook leiden door de praktisch kant. Niet lang of te ver reizen bijvoorbeeld en de beschikbare tijd.

Wanneer gaan we?

We gaan wanneer jij voelt dat de tijd rijp is voor verheldering. Wanneer je voelt, dat je nog niet op je Plek bent. Je merkt dat je je zorgen maakt over de toekomst of dat oude herinneringen je parten spelen. Samenwerken met partners is lastig. Jouw eigen bijdrage is niet duidelijk of wordt niet gezien. Het is troebel in je hoofd, je denken lijkt wel een wasmachine. Rond en rond, koken en centrifugeren. Je weet dat het anders kan.

Kan je niet wachten?

Neem contact op en we maken een afspraak op maat voor samen een dag of dagdeel op stap. Being Alive – wandelcoaching met onverdeelde Aandacht voor Vitaliteit

Waardecirculatie
Mijn activiteiten bied ik aan in de cyclus van Deelgeven-Deelnemen. Voor dit aanbod heb ik zelf € 85 nodig.
Kun je minder geven, dan ben ik je dankbaar dat je met je financiële omstandigheden toch iets wil bijdragen om mijn activiteiten mogelijk te maken.
Kun je meer geven, dan ben ik je dankbaar, omdat je supporter bent en de balans ondersteunt van Deelgeven-Deelnemen. Je maakt het ook voor anderen mogelijk om Deel te nemen.
Voel je vrij in wat je wilt bijdragen.