Dynjandi waterval – IJslandde vrije val van het Waterelement

Toewijding, coherentie en de opening naar het Natuurlijke zijn de eerste stappen die we namen in de practice van Emergent Dialogue. Gegeven de groep mensen die is komen Opdagen, waren dit de eerste aanwijzingen om te volgen in de kennismaking met deze practice. Emergent Dialogue is een practice, een belangrijk element is zorgvuldig de energiestroom volgen en gezamenlijk ‘uitlezen’. Stilte en steeds dieper gaan zijn de sleutels, de opening naar het Natuurlijke zoekend.

Liever luisteren? klik hier

Toewijding

Zoeken naar de wederkerigheid van ik, de ander en de Aarde

Onze eerste bijeenkomst focust op Toewijding. Wat betekent dat voor een ieder en wat betekent Toewijding voor deze practice?
Nadat we onze persoonlijke ervaringen rond Toewijding hebben gedeeld, gaan we op zoek naar de ‘rode lijn’ in onze ervaringen. We laten onze eigen ervaringen samensmelten tot een ervaring die we allemaal herkennen.
Toewijding gaat over mensen en over een transpersoonlijk verlangen naar het goede voor het grotere geheel. Geven en bijdragen, aandachtig en vasthoudend, om iets anders of iets nieuws te laten ontstaan en verschijnen. Zoekend naar de wederkerigheid van ik, de ander en de Aarde. Er is een drijvende kracht, de Liefde, die aanzet om te vertrouwen op wat het Veld aangeeft wat er NU nodig is.
Onze eerste verkenning van Toewijding. Er is nog zoveel méér om verder in te verdiepen in Toewijding.

Coherentie

Als er coherentie is, kan je samen dieper gaan

Onze tweede bijeenkomst focust op ‘Hoe ben je aanwezig?’ Toewijding laat voelen hoe een moeiteloze flow ontstaat door vanuit je eigenheid deel te nemen. De vraag komt op ‘Hoe zou het zijn als je geen doel hebt?’ Zonder agenda deelnemen, zonder verwachting of gerichtheid op opbrengst? Welke Ruimte ontstaat er dan? We merken dat het fijn is om uit de woorden te gaan en dieper te zakken in Onverdeeld Aanwezig zijn. Het prikkelt onze openheid, ons zonder onrust zoekend zijn, oké zijn met dat we het nu niet weten. De stilte waarin we terechtkomen, laat een vertrouwenwekkende dragende kracht voelen. Lukt het al om met elkaar te synchroniseren en coherentie te verkrijgen in onze gezamenlijke aanwezigheid? Van ‘ik’ naar ‘wij’? En via coherentie naar Veldbewustzijn? De opening naar het Natuurlijke?

De opening naar het Natuurlijke

Tijdens onze derde bijeenkomst geven we ons over aan een lange en zich verdiepende Stilte, aan de vrije val van het Waterelement. We zakken laag voor laag in een steeds subtielere coherentie. Je hoeft niets te doen, zakken, zakken, voorbij gedachten en controle houden, voorbij woorden die altijd al bij je opkomen en voorbij wat je dacht dat je al wist. Het Veld laten ruimen, de uitnodiging van de verdiepende Stilte volgend. Helemaal in het midden uitkomen en daar, de opening naar het Natuurlijke ervaren.
Er is een prachtige Heelheid voelbaar in het Veld. Lichtheid en Vreugde.

Wat vraagt de toekomst van vrouwen?

Coddiwomple: travel purposefully toward an unknown destination, be completely open to limitless possibilities, UNpredict your journey

Laten we voor ons onderzoek gemakshalve even aannemen dat de tijd lineair is en de toekomst dan buiten ons ligt. We zullen wel merken, later in ons onderzoek, dat dat niet zo is uiteraard. De toekomst is er al, de kunst is om haar te Belichamen.
We geven ons opnieuw over aan de Stilte en laten ons opnieuw meevoeren in het Waterelement. In de Stilte nemen we deze vraag mee: Wat vraagt de toekomst van vrouwen? We gaan doelgericht op weg naar een onbekende bestemming en zonder reisschema. Coddiwomple
Wanneer we onze beelden en ervaringen delen, hebben we allemaal de sprankeling en speelsheid van Eros, het creatieve principe, gevoeld. Na de vrije val komt de Wijsheid van Eros vrij en kan verspreid worden. Iets wat lang verborgen en geborgen is, kan open.

Staande Kracht

Ook is er een Staande Kracht voelbaar. De wervelkolom wordt versterkt en doorgankelijk gemaakt. Deze nieuwe Staande Kracht is open, kalm en helder. Zo héél anders dan ‘je mannetje staan’ of ‘jezelf neerzetten’. Het brengt ons dichtbij de solaire kracht van de Eik, uitgebalanceerd met de lunaire kracht van de Beuk. Deze vernieuwde Staande Kracht geeft dat we onze unieke positie in het geheel kunnen innemen, gedragen door de Natuurlijke principes. Wanneer iedere vrouw dat doet, versterken we het geheel. Expose your Talent.
Over het geheel kunnen we voelen, dat er nog veel Aandacht dient te zijn voor herstellen, balanceren en harmoniseren voor talloze vrouwen, die verloren en vervreemd zijn geraakt van hun Natuurlijkheid. Op een hersteld fundament kan de Staande Kracht opnieuw opbloeien.

Verbinden: doel of middel?

Tot slot buigen we ons over ‘verbinden’. Daar kan nog een verfijning plaatsvinden. Veel vrouwen (en mannen) willen zich verbinden in cirkels en kringen. We doen onszelf en elkaar te kort wanneer verbinden het doel is. Wanneer je verbinden als middel ziet, opent de toegang tot coddiwomple: doelgericht op weg gaan, zonder reisplan en met een onbekende bestemming. Verbinden als middel zet Beweging aan. Gezamenlijk iets ondernemen, je eigen plek en talent al doende leren. In Beweging komen dus. Wellicht is dit wat het spanningsveld in groepen is, dat ik vaak opmerk. Deelnemers die verbinden als doel hebben en deelnemers die verbinding als middel ervaren. Hoe je je verbindt werkt door in Toewijding, coherentie en de opening naar het Natuurlijke.

Liever luisteren? klik hier


Meer lezen:

Gelijkgestemden en Vitaal SamenWerken.
Verbinden in veranderende tijden

Toewijding, coherentie en de opening naar het Natuurlijke
Getagd op: