Terwijl de Aarde doende is met balans herstellen, met krachten die harmoniseren en matigen, kunnen we ons openen voor de gevende krachten die nu instromen. Gevende kracht opent, bekrachtigt en breidt uit. Zijn we voldoende Opmerkzaam om aan te sluiten bij deze beweging, ondanks alle afleiding, misleiding en verleiding? Ondanks onze westerse programmering van nemen en pakken wat je pakken kan?
Het is krankzinnig en tegelijkertijd wonderschoon hoe de werelden nu uit elkaar lopen. Hoe onze oude ‘beschaving’ fragmenteert en wat daaruit tevoorschijn komt wat eeuwen opgebouwd en verborgen is geweest. Welke balans is er aan het ontstaan?

Liever luisteren? Klik hier

Waar je veel hebt genomen, moet je teruggeven, waar je veel hebt gegeven, zal je terugkrijgen. De Natuur herstelt altijd de balans.

De Aarde

De grootste verandering is wellicht dat de potentie, de kracht vanuit de Aarde enorm toeneemt. Het is een kracht, een poort, naar grote transities en bewegingen naar een nieuwe cyclus. De Bergen spelen hier een grote rol in. We leren de Wijsheid van de Aarde kennen: alles verandert, ook al lijkt de toestand onwrikbaar en stabiel. Twee plekken op de Aarde, Oekraïne en het oude Palestina, plekken waar de potentie vanuit de Aarde in de geschiedenis van de Aarde altijd heel krachtig is geweest, resoneren al een tijdje op een ontzagwekkende OpHeldering van patriarchaat en interdimensionale beïnvloeding.
Langzaamaan vallen ons de schellen van de ogen hoe machten en krachten de Aarde, en dus ons, gevangen hebben gehouden.
Talloze ongekende Poorten op onze Planeet gaan nu open om de potentie van de Aarde in contact met de kosmos vrij baan te geven. De Bergen en de Meren.

Fundament

We beleven een ongekende groei van creatieve kracht, een periode van grote Mogelijkheden om de balans tussen Aarde en kosmos te herstellen. Terwijl deze balans wordt hersteld, herstelt ook de balans tussen onze binnen- en buitenwereld. Talloze Verkenners, Explorers en Pioniers gaan steeds beter begrijpen waar hun creatieve mogelijkheden verwacht worden. De organische groei door deze individuele inspanningen werken in op het Fundament van het nieuwe tijdperk. Ze begrijpen dat funderen vooraf gaat aan bouwen. Zo openen we de poorten naar Wijsheid van de Aarde, naar Nature Inteligence. Met onze mentale kracht, onze levenskrachten en onze creatieve verbeeldingskracht.

Water en Vuur

We zullen begrijpen en vaardigheden leren hoe we de balans herstellen door de elementen Water en Vuur te harmoniseren. Het Vuur heeft een initiërende èn een destructieve kracht. Besef dat een teveel leidt tot verbranden, agressie en impulsief gedrag. Het Water brengt een voortdurende beweging, patronen waarvan je de uitkomst niet kunt voorspellen. Hier meldt zich de inherente angst voor het onbekende. Wanneer de oude patronen wegspoelen en opHelderen.

Teruggeven

We kunnen in onze wereld de balans herstellen door teruggeven en doorgeven. Teruggeven en doorgeven opent ons voor die genadige en zegenende kracht die nu instroomt, bekrachtigt en uitbreidt. Voor velen nog uit een onbekende Bron. Wanneer we ons daarvoor openen vitaliseren we de cyclus van Deelnemen en Deelgeven. En dat is de nieuwe balans die NU aan het ontstaan is. Levensondersteunend.

Liever luisteren? Klik hier

Balans herstellen
Getagd op: