Ameland – winter 2012

In een Nieuw Verhaal voor Nederland: wie zijn we dan en wat doen we dan?

Vanaf het jaar 2008 leeft op de achtergrond van al mijn andere werkzaamheden steeds de vraag HOE wij Vitaal SamenWerkend een Nieuw Verhaal voor Nederland kunnen vinden. Het verhaal over de economische groei met al zijn bijschade voor mens, dier en planeet is niet levensondersteunend. De Dragende Kracht van de Aarde als inspiratiebron en vertrekpunt voel, hoor ik niet in het beleid. Hier lees je hoe ik weef aan een nieuw betekenisverhaal. Ik noem het een Nieuw Verhaal voor Nederland. Een verhaal waar de Dragende Kracht van de Aarde en onze voorouders een plek hebben.

Het verhaal van de bankencrisis.

In het najaar van 2008 bereikt de bankencrisis Europa. De banken staan op omvallen en er wordt van alles bedacht om de Europese financiële markt te redden. Wekenlang zien we hoe Griekenland gewezen wordt op hun begrotingsbeleid. Er lijkt één verhaal te zijn binnen onze economische unie. Het verhaal van het begrotingtekort door eigen nalatigheid. Binnen Europa neemt de Eurogroep olv Jeroen Dijsselbloem elkaar lelijk de maat. Europa doet me denken aan een dysfuctioneel gezin. In een droom zie ik Nederland als een jong kind dat aan het ‘draaikonten’ en jengelen is naar zijn familieleden (landen) in Europa. Het kan zijn Plek maar niet innemen.

Het verhaal over ‘drank-en-vrouwen’

Ik ben geschokt door de ‘drank-en-vrouwen’ opmerking van Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. Ik worstel vooral met de vraag hoe je de mond vol kan hebben over ‘verenigd Europa’ en elkaar dan zo bejegenen? Waarom nemen wij als Nederland een dergelijke plek in?

Het verhaal van de ‘VOC mentaliteit’ en de ‘Joods-Christelijke cultuur’.

Een beslissend moment voor mij in die tijd is dat ras optimist Rutte de ‘VOC mentaliteit’ van Balkenende begint te recyclen en dat de collega’s van het CDA de ‘Joods-Christelijke cultuur’ weer stevig benadrukken als panacee. Op dat moment voel ik een enorme miskenning van de geschiedenis vóór de kerstening van ons land. Alsof de geschiedenis van Nederland met de kerstening van ons land begint. Alsof wij in ons collectieve bewustzijn geen kennis en wijsheid hebben van vóór die tijd.

Het verhaal van de ‘zeevolken’.

Ineens zie ik hoe onze connectie met het land, het landschap en de cultuur van onze ‘zeevolken-voorouders’ in de vergetelheid is geraakt. Onze cultuur van de zee is al heel oud en we delen deze cultuur met andere zeevolken rond de Doggersbank. De Doggersbank was de laatste droge vluchtheuvel toen het Noordzeebekken langzaam omstreeks 11.000 jaar geleden volliep door smeltend ijs uit de laatste ijstijd. Later zie ik op een kaartje hoe vóór de kerstening er langs onze kuststrook een gebied Magna Frisia is ingetekend. Ligt daar de wortel van onze cultuur? Hoe kan ik via deze cultuur zicht krijgen op een Nieuw Verhaal voor Nederland, voorbij de vervormingen die nu onze Nederlandse ziel zo kenmerken?

Het verhaal van het collectief onbewuste.

Ik besluit de ‘Ziel van Nederland’ eens ‘op te stellen’. Laat ik het collectieve onbewuste eens aan het woord laten, besloot ik. In de opstelling vind ik een archetype, een veelheid van aanknopingspunten om de ziel van Nederland te begrijpen. Bijvoorbeeld het superioriteitsgevoel van Nederlanders, gedoe met geld of niet in een systeem willen passen. Of karma door kolonialisme, je niet kunnen uitspreken en een diepe existentiële angst die verdooft.

Het verhaal van de Dialoog

En dan komt de coronacrisis. Opnieuw tikt een crisis mij aan om over Nederland na te denken. Zoals de meesten inmiddels, zien we waar het oude verhaal van groei kraakt en tot zijn einde komt. HOE gaan we nu op zoek naar een Nieuw Verhaal voor Nederland? Ik besluit mensen uit te nodigen voor Dialoog in Coronatijd. Voor de jaarwisseling naar 2021 delen we in Dialoog onze ervaringen over wat deze tijd en de maatregelen voor ons betekenen. Dialoog omdat alle stemmen gehoord worden over een Nieuw Verhaal voor Nederland.

Bouwen aan een Nieuw Verhaal voor Nederland

Na de jaarwisseling merk ik dat het moment is aangebroken om vooruit te gaan kijken. Op dit moment organiseer ik opnieuw Dialogen. We beginnen met ‘In Beweging komen’, om te onderzoeken wat er nodig is om uit de verlammende existentiële angst te komen, die ik in de opstelling had opgemerkt.
Als vanzelf dienen de onderwerpen voor volgende Dialogen zich aan in een voorgaande Dialoog en telkens kan ik het gespreksthema terugvoeren op de vervormingen die we in de opstelling hebben gevonden.

Het verhaal van de Opstelling

Op 4 juni 2021 zetten we een vervolgstap voor een Nieuw Verhaal voor Nederland. Op de Zandmotor bij Kijkduin beleefden we opnieuw een Opstelling van de Ziel van Nederland. Lees er hier meer over.

Het verhaal van de terugblik

Wanneer ik terugkijk naar mijn ervaringen dan zie ik dat ik al jaren bezig ben geweest om de voorouders van het oude Nederlandse landschap weer wakker te kussen. Ik tekende oa talloze labyrinten aan de westkust van ons land, iedere keer om contact te maken met onze eigen Natuurlijkheid en onze eigen verbinding met die lang vervlogen geschiedenis van Oorsprong en Herkomst. Dat is het fundament van een Nieuw Verhaal voor Nederland.

Het verhaal over Geld, waarde en behoefte

Nederland heeft door zijn astrologische overlevingsmechanisme een taak om Geld, Waarde en Behoefte onderling in balans te brengen. Ik schreef er een blog over. In mijn blog maak ik mijn eerste verkenning over de samenhang tussen geld, waarde en behoefte enerzijds en de Levenskracht anderzijds. Oa over hoe geld ons afsnijdt van de Levenskracht.
Nederland heeft De Koopman als overlevingsmechanisme. Dat betekent, dat er een diepe bestaansangst ligt rond geld en transacties. Een overlevingsmechanisme dat nu om opHeldering vraagt. Pas daarna zullen we samen een Nieuw Verhaal voor Nederland kunnen maken. Op het moment dat ons bestaan in het geding komt, zien we dat onze verdichting op geld en transacties de Levenskracht weg knijpt, kaapt of misbruikt. Waarde en behoefte verdwijnen uit het verhaal. Nu we als Nederlanders ook nog door een enorme transformatie gaan met alle onzekerheid van dien, is ons overlevingsmechanisme getriggerd en verschijnt De Koopman in al zijn destructieve vervorming op het toneel van onze samenleving.
Ik zou hier graag met anderen over doorpraten en verder verkennen. Op zoek zijn naar best practices. Meld je graag als je daar iets voor voelt.

Inheems Bewustzijn

Langzaam rijpt een Vertrekpunt voor het Verhaal. Na mijn reis en contacten met de Maori begrijp ik dat caring, zorgen, het geld, de Waarde, van de toekomst kan zijn. Zorgen voor het land, zorgen voor de gemeenschap, zorgen voor het heilige. Lees hier wat ik er over heb opgeschreven.