Mount SchiehallionSchotland

Mijn Reis naar Schotland begint in het voorjaar van 2012. In een heldere Droom zie ik hoe ik ver in de Diepe Tijd, in een hele andere vorm dan een menselijk lichaam, op vier plekken op de Aarde iets, in de Aarde opberg. Mij is iets heel subtiels toevertrouwd, ik ervaar het als ‘mijn schat’. Ik kom met ‘mijn schat’ rechtstreeks uit de Bron. Ik verberg het in de Aarde. Deze plekken uit mijn Droom zijn nu bekend als IJsland, Mongolië, Nieuw Zeeland en Schotland. In de Droom wordt mij in een ondeelbaar Moment helder, dat ik in dit huidige leven wat ik heb opgeborgen, aan de diepe vergetelheid ga onttrekken. In vitale samenwerking met de Ancients.

Op Reis

Dan besluit ik in 2012, 2013 en 2014 tot bezoeken aan IJsland. In de jaren erna kom ik in het bezit van een oude kristallen schedel, die in het graf van een Wijsheidsvrouw in Mongolië is gevonden en in 2018/19 reis ik langere tijd in Nieuw Zeeland. Op zoek naar wat ik ooit heb opgeborgen. Ontborgen: Aan de diepe vergetelheid onttrekken. Wakker kussen. Begin juni reis ik dan naar Schotland, Caledonia. De Hebriden, de Highlands en Perthshire. De laatste bestemming van de vier uit mijn Droom. Langzaam vallen de puzzelstukken in elkaar: ik bereis de Ancients van de Windrichtingen, de bouwstenen van onze fysieke wereld. Ontborgen voor een wereld doorheen onze huidige realiteit.

Invoegingen

In mijn Droom in 2012 zie ik hoe op slinkse en onontkoombare wijze bij het plaatsen van ‘mijn schat’, de Levenskracht, er invoegingen ontstaan. Invoegingen die parasiteren op de Levenskracht en de seksuele energie. Er overvalt mij een ongekend intens verdriet. Dit diepe verdriet herken ik uit talloze momenten in mijn leven. Het kan mij plots overvallen en lange tijd weet ik niet waar het naar verwijst. Tot de Droom. Ook in de Reis naar Schotland overvalt mij dit diepe verdriet, als Helder signaal. Welk signaal?

Diep verdriet

Het diepe verdriet verwijst naar de invoegingen en het bewustzijn dat wij en de Aarde opnieuw lange, lange tijd zullen leven onder invloed van deze invoegingen. Dit is een aantal keren gebeurt tijdens onze Aardegeschiedenis. Invoegingen die een wissel trekken op ons bewustzijn en ons volledige potentieel beperken en afsluiten. Gekenmerkt door manipulaties in alle vormen: fysieke, genetische manipulaties, emotionele manipulaties met schaamte, schande en schuld, manipulaties van onze mind door beelden, symbolen, mind control, opgedrongen verhalen en omkeringen, en manipulaties van onze verbinding met de Bron en de Grotere Bewegingen door talloze vergiftigingen, religieuze en spirituele praktijken, onttovering en de Verlichting. Bij de Verlichting ging definitief het Licht uit. We leven nu in een tijd waar al deze invoegingen en manipulaties steeds duidelijker en openlijker aan het Licht komen. We beleven het einde van de cyclus.

Hidden access

Aanwijzing: op de verkeersborden staan teksten als hidden access en conceiled access, hidden dip. De toegangen zullen verborgen zijn, niet out in the open. Rijdend over the Isle of Mull (wandelroutes), op weg naar Iona, pak ik eenvoudig het pure en heilige van het eiland op. Aan de overkant van de Sound of Mull zie ik Ben More liggen, een krachtig Bergwezen, groots en Stil, dat direct contact maakt. De meeste mensen rijden hard door naar de boot naar Iona. Ik geniet van de trage rit, boven achter de voorruit van de bus, opgetogen als op een schoolreisje. Iona, the place to be, is niet voor mij. In de abdij pak ik in de Diepte de grondtoon van de eilanden op. De plek is toegedekt door invoegingen van religie en spirituele praktijken.

’s Nachts droom ik van de Berg en zie hoe ver zijn energieveld reikt. Pure zindering van universeel Licht. Versmeltend met andere Bergwezens. Intense omhulling en opgenomen zijn in hun wereld, ouder dan de Himalaya. Ongekende Genegenheid en Vriendschap.

Conceiled acsess

Ook de Staande Stenen op Lewis, de toeristische trekpleister, snakken naar Ruimte en Vrijheid. Ook hier veel invoegingen en smog van religieuze en spirituele praktijken. Er ligt wel een Vraag om de Plek ‘open te draaien’, zoals we zo vaak hebben gedaan met de talloze labyrinten. Ook hier ontborgen: aan de diepe vergetelheid onttrekken. Bij het open draaien voel ik het diepe verdriet dat vrijkomt uit de Aarde. Ruimte& Vrijheid! De primordiale telluriek kan weer stromen.
De conceiled access ligt bij een afgelegen Steen cirkel. Hier ervaar ik het eerste contact met de Ancients van Caledonia. De Ancients die zich in de Aarde terugtrokken met hun schatten, met de Levenskracht, verborgen en geborgen tot op een dag we ‘de schat’ kunnen ontborgen: aan de diepe vergetelheid onttrekken. Hier, in Schotland, de Ancients van het Westen.

Je kan wel de macht hebben, maar wanneer er geen balans en Staande Kracht is, ben je krachteloos om Verantwoordelijkheid te nemen om het Leven door te dragen.

Alles is gezien.

#tiyoweh #NatureIntelligence #Hebriden #deepecology

Nu de primordiale telluriek weer open is, kunnen de zielen die de afgelopen jaren door hun sneuvelbereidheid (‘je doet het voor een ander’) zijn overgegaan versneld terugkeren, dit keer direct vanuit bronverbinding ipv via de omweg van de omkeringen, invoegingen en multidimensionale beïnvloeding.

Het pad is open, het wordt Licht op Aarde, de Aarde ontvangt als nooit tevoren.

#tiyoweh #NatureIntelligence #Hebriden #deepecology #omkering


De Ancients

Dit is het bewustzijn, dat zich teruggetrokken heeft in de Aarde op momenten dat de Levenskracht van de Aarde en al Haar levende wezens gekaapt werd. Het eindeloze misbruik en verkrachting van de levensenergie en de seksuele energie was het signaal om zich terug te trekken en om ‘de schat’ te bewaren in de Aarde. Totdat de mensheid aan het einde van de cyclus van onderdrukking zou begrijpen dat het zich had te bevrijden uit deze onderdrukking. Die tijd beleven we nu.
Het zijn de Ancients, die mij in mijn Droom in 2012 op pad stuurden. Naar alle windstreken, gezien vanuit Nederland. Op Harris, één van de Outher Hebrides, krijg ik het volgende contact met de Ancients van het Westen.

Diepe Tijd

Op de meest westelijke punt van Isle of Harris, Huisinis Beach, staar ik naar het Westen, naar de Diepe Tijd. Alles in deze Ruimte hier is heilig. Het strand ongerept, een paar stappen slechts. De opening naar de Ancients van het Westen, zachte aanraking van Welkom, de ‘schat’.

De Feeënwereld

Het bruggetje van Sligachan op Skye met de epische bergwereld van de Cuillins. Drie Wachters, krachtige Bergwezens, hoeden de Doorgang naar de Feeënwereld. Water is een poort tussen de Feeënwereld en onze wereld. Het betoverende Water en de Wachters voeren mij verder een mysterieuze wereld in. Dieper in het contact met de Ancients van het Westen. Met de Bergwezens van de Highlands.


Meestromen

Verder voert de tocht door het oerland van de Highlands. Spannende luchten, de ruige vallei van Glen Coe, kilometerslange lochs. Stiller ook, Bergwezens die de weg wijzen, steeds dichterbij. Het lukt me om mee te stromen op hun energie en het Water van de lochs. Het oerlandschap komt mijn botten binnen, prikkelt mij waters, verHeldert mijn focus. Alle energie balt samen. Dan, in een ondeelbaar Moment, het eerste contact met Mount Schiehallion.

Een eerste begroeting, zonder aarzeling, direct en overduidelijk. Mijn zenuwstelsel herkent het. Overweldigende aantrekkingskracht en welkom in zijn energieveld. Levenskracht en Pure OpHeldering. Dit is ontborgen: aan de diepe vergetelheid onttrekken. Hoe het Leven werkt, Nature Intelligence. Morgen zien we elkaar. Alleen maar Zijn en genieten. Door alle illusies heen.

De windroos is rond

Aan de voet van de Berg ligt een klein meertje. In de middag loop ik er naartoe. Via het Water maak ik contact met de Feeënwereld, ik geniet van de bloemenpracht aan zijn voeten en begroet de Bevers, die hier hun tanden laten zien. Wanneer ik stilval, ervaar ik hoe het netwerk van de Bergen (lees hier: Het verhaal van de Bergen) nu ook begint te vibreren op de Ancients van het Westen. De windroos is rond. Via de Ancients van het Noorden (IJsland), van het Oosten (Mongolië), en het Zuiden (Nieuw Zeeland) nu de Ancients van het Westen. Ontborgen: aan de vergetelheid onttrekken.

Alleen maar genieten op het Lichaam van de Berg, intense Helderheid, intense bloemen, intens Water. Op mijn rug liggen, alleen maar zijn en genieten, kalm, open en Helder. Alles leeft hier intens. Dankbaarheid. Geen gedachten. Alles is tot Rust gekomen: de telluriek van de Aarde, de eeuwigheid van de Bergen, Ontborgen.

Ontborgen: Aan de diepe vergetelheid onttrekken
Getagd op: