IJsland – 2014 – Thingvellir

Met de groep van deze avond onderzochten we in een Online Dialoog wat Nieuwsgierigheid betekent na 12 maanden coronatijd. We ontdekten samen hoe belangrijk Nieuwsgierigheid is in deze tijd waarin je door de sleur en de veelheid aan informatie gemakkelijk afstompt. Is Nieuwsgierigheid een levenselixer, vroegen we ons al snel af.

Afstompen

Nieuwsgierigheid kan helpen om uit de sleur te komen. “Ik ervaar het leven als heel saai op dit moment. Je hebt iets nodig dat je Nieuwsgierigheid wekt, dat is heel erg belangrijk”. Je moet nieuwsgierig blijven zoeken naar perspectieven. Tegen dat afstompen. In dat afstompen zit weinig leven. Wat betekent Nieuwsgierigheid dan?

Avontuur

In Nieuwsgierigheid zit iets avontuurlijks. Je staat open voor allerlei indrukken, andere gewoontes. We ervaren dat als verrijkend, als kansen om iets te leren, ofschoon het ook iets spannends heeft. Ook merken we dat nieuwsgierigheid weleens sensatielust kan zijn. Kennelijk speelt die sensatie óók een rol om je levend te voelen. Of het nu sensatie of Nieuwsgierigheid is, het lonkende avontuur maakt Nieuwsgierig en zorgt dat je voelt dat je leeft. Is Nieuwsgierigheid dan een levenselixer?

Hoe zal het gaan?

Wanneer we onze ervaringen delen, zien we dat we praten over ‘hoe zal het gaan?’. Iemand vraagt zich af hoe de vaccinatiestrategie zal gaan. Hoe wordt dat ingeregeld? En hoe zou het gaan met de langetermijneffecten van de vaccins? Weer iemand anders vroeg zich af hoe het zwemmen in een winters buitenzwembad zou gaan. Of hoe zou het gaan in een nieuwe groep waarbij iemand zich aansloot. En hoe zou het gaan met twee nieuwe studenten met onuitspreekbare achternamen die zich aanmeldden voor coaching? We zijn vooral nieuwsgierig naar het verloop van onze ervaringen. Er is een bepaalde onzekerheid. Maar komen we over de grens van die onzekerheid?

Grenzen

Nieuwsgierigheid zet aan tot actie. Je wilt iets weten, verzamelen, delen of ervaren. Het onbekende moet je wel beroeren of je moet het belangrijk vinden om voor in actie te komen. Met het verkennen of verleggen van de grenzen meldt zich wel direct de behoefte aan veiligheid. Het gevoel dat er een zekere bedreiging of verandering is, die ons beroert, zet ons aan tot nieuwsgierigheid. We willen zicht, wie weet wel grip, krijgen op de onzekerheid hoe het verloopt. En afloopt.

Onzekerheid

Of je nieuwsgierig wordt, is een beweging van binnenuit. Uiteraard kan iets van buiten je aansporen om nieuwsgierig te worden, maar of je dat ook daadwerkelijk wordt, is een intrinsiek proces. “Intrinsieke motivatie”. Er is iets dat je beroert of aanraakt. Er verandert iets, dat onzeker maakt. Daardoor word je nieuwsgierig naar het verloop. “Met wie kan ik verder praten, als ik merk dat we het oneens zijn?” Of: “Voor mij is het heel belangrijk om te zwemmen. Om mij goed te blijven voelen. Hoe zal het gaan?”. En: “Wat kan ik zelf doen aan de veranderingen en uitkomsten in deze tijd?”. De onzekerheid drijft ons. Maar soms is de onzekerheid zó groot, dat je je afsluit. Dan verlies je je nieuwsgierigheid.

Intensiteit

De intensiteit van de emoties speelt een belangrijke rol in de ervaring. Wanneer de bedreiging of onzekerheid te groot wordt, verlamt dat de nieuwsgierigheid. Er kan dan veel verdriet, boosheid en onzekerheid vrijkomen. Dat sluit tijdelijk de weg naar Nieuwsgierigheid af. In de overweldiging sluit je je af. Je stopt met je iets af te vragen en je perspectief verdwijnt. De route naar o.a. afstomping en gelatenheid ligt dan open.

Verdragen

We ontdekken, dat je de onzekerheid moet leren verdragen. Je kunt eenvoudigweg niet alles weten of voor zijn. Wat daarbij helpt is voor iedereen anders. Even geen informatie meer tot je nemen, op een bankje rustig jouw overzicht laten komen of de kwestie even buiten jezelf plaatsen om van een afstandje te bekijken. Zorgen voor rust in je hoofd, de kwestie met iemand bespreken, je uitspreken zodat er helderheid komt of geluksmomentjes creëren om te ontspannen. Rust nemen en je voeten op de grond houden. Tijd en ruimte nemen om van binnenuit te voelen wat voor jezelf de weg, een nieuw perspectief kan zijn.

Perspectief

In het verdragen van de onzekerheid kunnen we een nieuw perspectief laten opkomen. In het verdragen voelen we dat we ten diepste ons eigen welzijn willen voeden. Er ligt een diepe behoefte aan perspectief op welzijn. Welzijn is, dat je gehoor kunt geven aan wat je van binnen uit beweegt: Nieuwsgierigheid naar Avontuur, zoals dansen, zwemmen, onderzoeken, leren, samenzijn. Het verlangen naar welzijn is het verlangen om voluit te leven en dat verlangen maakt Nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is een levenselixer. “Mijn moeder is 92 en ze is nog heel nieuwsgierig. Ze is nog heel levenslustig”.

Levenslustig

Wat moeten we ons nu ter harte nemen? Laten we zorgen dat de levenslust gevoed blijft. Dat houdt ons nieuwsgierig en in leven. Het is belangrijk om daarvoor je hoofd leeg te houden om echt contact te hebben met mensen. Andere mensen maken nieuwsgierig en het contact voelt als weldadig. Luisteren naar andere mensen voedt ons welzijn en onze levenslust.

Luisteren

Alle drukte in ons hoofd moeten we eenvoudigweg opgeven. Zoek stilte en durf ècht te luisteren naar wat en wie er op je pad komt. Heel open luisteren en niet invullen. Zonder te oordelen. Geef de bedwelming van de overvloed aan informatie van buiten en je gehechtheid aan je eigen ‘denk-apen’ op. Zoek je eigen kompas door echt je eigen ding te doen, je eigen route te volgen. Die kan je alleen maar vinden als het stil wordt in jezelf en wanneer je luistert naar wat er in je binnenwereld leeft aan verlangen en behoefte aan welzijn. Weg van de oorverdovende afleiding en misleiding in de binnen- en buitenwereld.

Waarde

We moeten onder ogen zien, dat het luisteren naar je eigen verlangen en behoefte aan welzijn dat leeft in je binnenwereld nog niet zo gemakkelijk is. We wisselen uit, dat je er tijd en rust voor moet nemen om die toegang tot je binnenwereld iedere keer weer te vinden. Kijk ook eens wat je afleidt en niet meer dient, voel wat wèrkelijk van waarde is voor jou. Soms kan je opmerken dat je wel weet waar het welzijn voor jou ligt, maar dat het nog moeilijk is om er naar te luisteren en om er gehoor aan te geven.

Kiezen

Voor onze hele samenleving is het nodig dat we meer ruimte nemen voor stilte. We kunnen er actief en aandachtig voor zorgen dat mensen ruimte houden voor momenten voor zichzelf, zodat het perspectief zich kan ontvouwen wat ieders verlangen en behoefte aan welzijn is. Schuilt in Nieuwsgierigheid een levenselixer?

Doordragen van het Leven

De enorme waterval dendert met donderend geweld van de rotsrichel. Het Water wordt energiek door elkaar geschud en kent zijn onvermijdelijke richting. Het geeft zich volledig over aan de plotsklapse verandering, gaat mee in de stroom van het Leven en hervindt zijn rust in het bassin aan de onderzijde. Zo draagt het Water het Leven door.
Lang kijk ik naar de spattende druppels vlak nà de richel. Als waterdruppels bewustzijn zouden hebben, zouden ze dan Nieuwsgierig zijn naar de uitkomst van deze enorme val van de rots? Zouden ze beseffen dat deze Nieuwsgierigheid ze gezamenlijk voortstuwt en zo helpt om het Leven levenslustig door te dragen? Schuilt in Nieuwsgierigheid een levenselixer voor ons allemaal tegelijk en wederkerig?

Is Nieuwsgierigheid een levenselixer?
Getagd op: