Alchemy of Awakening – het Pad naar Verbondenheid met de Natuur en je eigen Natuurlijkheid


Het project ‘Alchemy of Awakening’ heeft een looptijd gehad van 10 oktober 2010 tot 11 november 2011. In deze periode onderscheidde ik 13 lagen in het openen van het contact met de Natuur en je eigen Natuurlijkheid. Het Pad maakt de noodzakelijke openingen om van ‘mij‘ (het hyperindividualisme), via ‘ik‘ (wie ben ik los van alles en iedereen?) naar ‘wij‘ (met mijn unieke Eigenheid mijn plaats dienstbaar innemen in het nieuwe Web van Betekenissen).
De informatie van de 13 lagen is opgeslagen in 13 Remedies. Ik breng daarbij de fijnstoffelijke informatie in een drager en een conserveermiddel: zuiver water en zuivere alcohol.
De Remedies zijn uitgelezen door meerdere mensen en vervolgens door een grote groep vrouwen gebruikt en geëvalueerd.

Onze Talenten en Mogelijkheden maken deel uit van een nauwkeurig geweven Weefsel. Het is van het grootste belang, dat ieder zijn of haar draadje daarin in weeft. Zo kan het totale Nieuwe Weefsel ontstaan. Iedereen is in die zin nodig met haar unieke kleur draad. Wanneer mensen zich terughouden of kleinmaken ontstaat er een onevenwichtigheid in het bedoelde Weefsel. Collectieve betekenis betekent óók individuele betekenis.

Inheemse bron

Ik startte dit project na een initiatie van Maori Elders (2009) en na een reis door Peru en Bolivia (2010). In Bolivia was ik in contact met de Elders van de Aymara. In ceremonie heb ik deze informatie van de Elders overgedragen gekregen.
Dit project is ook een laboratorium voor Vitaal SamenWerken geweest.

Het dragen van Verantwoordelijkheid als Vernieuwer of Pionier in deze tijd veronderstelt een elementair inzicht in de manier waarop de Schepping werkt.

Alchemie – De Goddelijke Scheikunde

De alchemie is een natuurfilosofische wetenschap, die o.a. al in het oude Egypte is beoefend. In het woord herken je het Arabische lidwoord ‘al‘ en ‘kem‘, bekend van een hiëroglief uit Egypte, dat ‘zwarte aarde’ betekent. De ‘zwarte aarde’ verwijst naar de 5 elementen. Daaruit is het aardse leven opgebouwd.
Het zijn vooral de Arabische alchemisten die de Alchemie beoefenden als verrijking van hun innerlijk. Als een weg om het Goddelijke, het Onnoembare te kennen, Alchemy of Awakening. In hun tijd inspireren zij de Franse wijsheidszoekers, die in de middeleeuwen naar de Arabische wereld reizen. De Arabische alchemisten hebben de wijsheidszoekers opgeleid en geïnspireerd.

Een zuiverend en openend proces

In essentie is Alchemy of Awakening een zuiverend en openend proces. Het is een voortdurende cyclus van doorgangen, die gefaciliteerd wordt door innerlijk werk. Vroeger gingen we voor dit werk naar mysterie scholen of guru’s . Nu zijn we door onze gezamenlijke evolutie in een andere tijd. De doorgangen vind je in het gewone leven. In je ‘dagelijkse laboratorium’ doorleef en verinnerlijk je nu de doorgangen.

Overzicht van de Remedies

Wil je de volledige beschrijving van dit Pad naar Verbondenheid met de Natuur en je eigen Natuurlijkheid lezen, meld je dan via contact.


Remedie 1. FUNDERING

Aandacht voor de landing op Aarde en daarmee voor het harmoniseren van de stressvolle geboorteperiode. Er is veel opschoning van oa het oude brein en de wervelkolom, van de hypofyse en amygdala. Bovendien wordt de lichaamspuls geharmoniseerd.
Rust: oplossen van de stressreactie van de geboorte. Omdat de geboorte voor iedereen een stressvolle gebeurtenis van loslaten is. Zo ontstaat een rustige landingsplaats.

Remedie 2 TOESTAAN – DE LEVENSPULS

Nu de grote stress is gekalmeerd en de Fundering is aangelegd, wordt door deze Remedie de eerste Puls van Levenskracht voelbaar. De eerste integratie met de Aarde gaat plaatsvinden. Levenskracht betekent, dat de Aarde door je heen gaat stromen. Je kan op deze manier toestaan, dat de Aarde je draagt, verzorgt en koestert.
Door de Verbinding met de Aarde kun jij jouw unieke vorm gaan aannemen. Deze remedie is een eerste kennismaking met jezelf, zoals je Oorspronkelijk bent bedoeld op Aarde: zonder schrik en weerstand op het Aardse bestaan. Alle emoties vanuit jouw evolutie, die liggen opgeslagen, worden ontladen.
Dit is na de eerste remedie een verfijning om de Doorlaatbaarheid van je wervelkolom optimaal te laten worden.

Remedie 3 DE GEBOORTE VAN HET ZELFBEWUSTZIJN

De Remedie brengt je bij een diepere identificatie met je eigen Lichaam. Op een héél diepe laag betreft dit een Keuze: een keuze om je met de Aarde te verbinden. Een eerste gevoel van Eigenheid die ook een gevoel van afgescheidenheid teweeg brengt. Om deze Eigenheid ook werkelijk vorm te kunnen geven, dienen we allerlei oude informatie rond symbiose en verkeerd begrepen eenheid te overschrijven. Oorspronkelijk is het niet zo ‘bedacht’, dat we pijn zouden lijden aan het afgescheiden zijn. Deze Remedie gaat in op de missende schakel in ons DNA, zodat we ook niet los van elkaar en Natuurlijk zouden kunnen gaan leven. Het besef van een onderdeel van de Aarde en de Creatie te zijn, is doelbewust weg. Deze Remedie tikt deze oorsprong van het lijden aan en maakt een begin met het overschrijven van de misvatting op afgescheiden zijn. Een intensieve Remedie.

Remedie 4 DE KATHEDRAAL: CONTACT MET DE BLAUWDRUK VAN DE SCHEPPING

Deze Remedie is een signaal vanuit de Aarde, dat jouw Blauwdruk wakker roept, Het verbindt je met jouw Persoonlijkheid. Het contact wordt vanuit de Blauwdruk, vanuit de Aarde gelegd. En de energie voelt aan als een Oermoeder vol van Dragende Kracht, Wijsheid, Fundering, Bedding en Veiligheid. Het is een heel Diep Aansturend principe.
Er is een duidelijk voorwaartse beweging te voelen om tot expressie te komen. Van wat er diep van binnen in de Aarde en in jouw Wezen bewaard is. Dat is het moment, waarop de fysieke moeder een volgende stap terugzet om het jonge kind de verbinding met de Oermoeder in de Aarde te laten leggen.
Er is een reset van het 5e chakra, de middenhersenen en de 2e nekwervel.

Remedie 5 STAF VAN KRACHT: WEDEROPBOUW

In contact met deze remedie lijkt of alles weer blanco is. Dat de oude informatie is uitgewist. Er komt een nieuwe geometrie. Heel het lichaam komt meer in beweging: de cellen, botten, hersenvocht, gedachtevormen. Door de toegenomen beweging is er meer contact mogelijk met de frequenties van de nieuwe tijd en intuïtie. “Waarheden” kunnen een nieuwe inhoud krijgen. Deze frequenties van het Onoverwinnelijke Licht maakt dat de angstreacties oplossen, zodat er een grote Rust ontstaat met besef van de eigen grootsheid zònder zichzelf te verbijzonderen. Dit proces kan zo harmonieus plaatsvinden, omdat de verbinding met de Diepe Aarde goed is gelegd.

Remedie 6 DE HOEDERS EN DE WACHTERS: DE RIJPENDE KIEM

Je bent nu fysiek voorbereid om de upgrade tot op het niveau van je cellen en etherische bedrading te maken. Dan komt het Moment om zorg te gaan dragen voor wat er via jouw Geboren kan worden. Je gaat contact maken met jouw Rijpende Kiem in de Diepe Aarde. Langzaamaan beweeg je naar het Midden, naar het nulpunt. Dan ontstaat een opening naar de Diepe Aarde, naar de Baarmoeder van de creatie. Daartoe zijn de botten van het bekken energetisch geopend. Het lijkt opnieuw een touch down op Aarde, waarna je Diepe Stilte kunt ervaren. Dit contact met de Diepe Aarde is veelomvattend. De wervelkolom is weer uitgelijnd, evenals de Atlas en de Draaier.

Remedie 7 HET ULTIEME MIDDEN: THE VOID

We gaan ‘inloggen’ in een veel grotere wereld: Meerdimensionaliteit. Daarom convergeren we naar het Ultieme Midden, de void. Nu voeren de hoge frequentie je langs oude thema’s (vluchtgedrag, verantwoordelijkheid ontwijken, depressieve aanleg, de Dood). Ze hoeven lang niet altijd van jou te zijn. Het reizen naar andere werelden begint in het bekken. Oude mannelijke structuren in jezelf worden overschreven, waarin controle, structuur en overregulering, zeker willen weten, verstolling e.d. een rol speelden. De Mogelijkheden krijgen weer kansen. Zo ontstaat Dienstbaarheid: het Leven jou laten leiden en bevragen ipv omgekeerd. Nieuw Leiderschap.
Je kunt dus naar je Mogelijkheden (Leven), maar óók naar je Onmogelijkheden (Overleven).

In principe is àlle Kennis voor iedereen beschikbaar. De kennis is echter niet voor iedereen toegankelijk. Je dient er wel heen te reizen. We vragen een beweging van jou: je oude Bestaan vrijgeven en achter je laten (Bolivia, 2010)

Remedie 8 DE KRACHT VAN DE DOOD: DE DOORGANG NAAR NIEUW LEVEN

Deze Remedie vraagt, dat je jezelf volledig vrijmaakt van oude identificaties: wie je bent en wat je doet. Ook allerlei collectieve identificaties vrijgeven: vrouwen zijn zus en zo, mannen doe altijd dit en dat, ideeën over huwelijk en sexualiteit, over allerlei conventies, (on-)afgesproken regels en gebruiken, mores, dat je ergens bij hoort, enz. Ga véél verder dan datgene wat/wie je dacht dat je was. Je bent veel Grootser, meer onbegrensd dan dat. Beyond words. Bij deze Remedie voel je de nabijheid van je Spirithelpers. Omdat jouw trillingsgetal omhoog is gegaan, kunnen jullie elkaar beter bereiken. Nu je de Doorgang hebt gevonden, kun je je nu meer één van Hen voelen. Je hebt ze gevonden, je bent zelf gekomen: het is nu makkelijker om contact te leggen. Magie van Merlijn, Shapeshiften, de taal van de elementen. Magie van de Wijsheidsvrouwen en de eierstokken.

Remedie 9: DJED

De oude wijsheid van Djed begrijpelijk maken voor onze huidige tijd. De Djed in je Lichaam speelt een essentiële rol bij jouw Kracht om Levenskrachtig en Vitaal te creëren. Djed symboliseert de transfiguratie van het fysieke Lichaam naar een grotere Doorlaatbaarheid van Licht en Bewustzijn in de wervelkolom: Belichamen. Het proces speelt zich af in het bekken. Oude wonden, verwijt en gram naar het vervormde mannelijke kun je losgelaten om de gezonde verticaliteit toe te laten. Het is beslist iets heel anders dan de kundalini. De remedie maakt heel stil en maakt dat je je terugtrekt uit drukte. Je binnenwereld wordt veel toegankelijker en daarmee het contact met je eigen Heiligheid, je eigen Goddelijkheid, die androgyn is. Keelchakra, thymus, schedelrand, corpus callosum. Het Veld van niet-weten.

Jij bent jouw evenknie. Je zal jezelf voelen wanneer je daaraan toe bent.

Remedie 10 OXYTOCINE EN JOUW EVENKNIE

Door je verticale oprichting maak je contact met het komende universum en de Wijsheid hoe je dit contact legt. Doorgangen naar komende universa zijn altijd gemaakt door de Liefdekracht. Na het doorwerken van alle vorige Remedies zijn je bekken en Baarmoeder nu vrijer om de eerste glimp van de Liefde van dit komende Universum te ontvangen. Deze Remedie reikt je een diep besef aan, dat jij jou evenknie bent. Niemand kan zoveel en onvoorwaardelijk van jou houden als jouw evenknie. Dat is niet van deze wereld. Er ontstaat een Ontzagwekkende Stilte, waar alle woorden teveel zijn, beyond words. Er is alleen Ruimte, ruimte tussen jou en je evenknie. Jouw evenknie kan alleen zijn/haar plek innemen, wanneer je die plek volledig vrij hebt gegeven.
Op een diepere, meer etherische laag, geeft oxytocine een sterk contact met delen van jezelf, met de Aarde en de Kosmos, met meerdimensionaliteit. Zowel je verticale als je horizontale verbinding is versterkt, waardoor je meer in je centrum zal zijn.

Remedie 11 RECHTVAARDIGHEID EN BALANS

Op het moment dat je steeds meer in je Midden bent en in contact met meerdere wereld, zoals de Aarde, de Kosmos en alle levende wezens, ben je je gewaar waar ten diepste de balans verstoord is. Er ontstaat inzicht dat de balans in jezelf voorwaarde is voor balans in de buitenwereld, in alle werelden, op alle lagen, in alle realiteiten en op alle niveaus. Balans ontstaat door rechtvaardigheid. Vanaf het begin der tijden is dat zo geweest. Ten diepste worden de seksuele energieën in balans gebracht. Dat voelt veel verder dan onze wereldlijke ideeën daarover. Daardoor krijg je kennis hoe je het Leven kunt behouden doorheen de fases van de Dood en verval van een cultuur of gemeenschap. Naar Vernieuwing. Bekken, eierstokken, wervelkolom.

Remedie 12 DE MOEDER VAN DE MOEDERS

De kracht van de Moeder van de Moeders is in deze Remedie voelbaar. Het stelt je in staat om de spirituele, mentale, emotionele en fysieke pijnen te dragen, die onvermijdelijk gepaard gaan met de Doorgang die we als mensheid gaan maken. Het is het type Moederschap dat in vrouwen èn mannen kan wakker worden. De Moeder van de Moeders leert je dat in elke fragmentatie nieuw begin schuilt. Op een nog dieper level verbindt deze Remedie je met The Mother of the Land. Dat is het creatieve vermogen van landschap, de Natuur, en, je eigen Natuurlijkheid. Magie van Merlijn. Er ontstaat een diepe verbinding met Law and Wisdom, dat zijn de universele wetten en principes. En met de sacred instructions, wanneer ons sjamanistische bewustzijn zover opengaat.

Je kan alleen maar laten worden wat je zelf geworden bent.

Remedie 13 TETRAGRAMMATON

In het Heilige Midden vallen verleden en toekomst samen in het eeuwige NU. De ultieme overgave om samen te vallen met alle werelden. Door de onvoorwaardelijke bereidheid je helemaal over te geven aan alle werelden om je heen. Daardoor ontstaat voor de buitenwereld een grote betrouwbaarheid. Je afwegingen zullen altijd integer zijn en levensondersteunend. Voor het hoogte goed van al wat leeft op onze Aarde en in de Kosmos. Het is een ervaring van diepe, onderlinge Verbondenheid en ecologisch bewustzijn. Alles wat jij doet heeft effect op het Leven op onze Aarde.
Leven in deze ultieme overgave aan het Leven en Verbondenheid met het Leven geeft een staat van puur Plezier, Vreugde en Vrijheid. En dat heeft effect op al het Leven op onze Aarde.