De vorm loslaten: hoe de elementen ons daarbij kunnen helpen. Lucht, Vuur, Water en Aarde. En wat komt er tevoorschijn wanneer we er in slagen om de vorm los te laten? Ontstaat er een nieuwe vormvastheid? Allemaal vragen en thema’s die tijdens mijn Reis naar het oude Caledonia voortdurend actueel waren. Oude vormvastheid die zich spiegelt aan nieuwe vormvastheid. Hoe zit dat?
Welke kwaliteiten hebben de elementen en hoe herken je de oude vormvastheid? Ik laat mij leiden door het Keltische bewustzijn, omdat dat in Caledonia nog zo levendig aanwezig is en pre-christelijk het dichtste bij ons Nederlanders staat.

Liever luisteren? Klik hier

Lucht: verwaaien

Het luchtelement wordt een moeilijk element, wanneer de oorsprongskracht van Wind bepaald wordt door uiterlijke omstandigheden, zoals teveel structuur, te strakke planning en luisteren naar vermeende autoriteiten of hechten aan bekende vormen. Wanneer je dat toestaat, spiegelt Wind verstoring en onrust. De oorsprongskracht van Wind gaat zijn eigen weg, soms met een briesje of windvlaag, soms met een flinke storm.
Wat helpt, is om de oude vormen en uiterlijke omstandigheden te laten verwaaien en helemaal terug te keren bij oorspronkelijkheid. Luisteren naar je eigen Bron: jouw unieke Bronverbinding en lichaamswijsheid. Geef ruimte aan de Winds of Change. Dan kan de inspiratie je ziel bereiken en met Levenskracht aanblazen.

Vuur: verbranden

Het Vuur van de Draak is het Licht in de Aarde. De aanwezigheid van het Vuur van de Draak heeft een balancerende en bevestigende kracht. Steady as a Rock. Wanneer je het Vuur van de Draak toelaat, is er een enórme potentie voorhanden vanuit de Aarde. Het Vuur van de Draak, het Licht in de Aarde, wordt vaak niet opgemerkt, omdat we behept zijn met overtuigingen, dat wij de Aarde moeten ‘healen‘. Gelukkig zijn de meesten nu wel voorbij het christelijke dogma van aartsengel Michaël, die met zijn zwaard de Draak doodt. Het is de corruptie van de oude godsbeelden van de Kelten Bel en Lugh, die geassocieerd werden met het Licht.
Wat helpt, is om deze oude vormen en ideeën over het Zwaard en ‘healen‘ te laten verbranden door het Licht van de Aarde toe te laten. Draken van de Aarde hebben een enórme potentie om te balanceren en stabiliseren. De Bergen! That’s all.

Water: oplossen

Wanneer het Water element een rol speelt in de oude vormen, spiegelt Water de onverwerkte, persoonlijke emoties als drijfveer. Emoties die allerlei vormen kunnen aannemen, maar de meeste tranenthee in de oude vormen verwijst naar niet kunnen stromen, vastzitten, te moe zijn of perfectionisme. Je zou kunnen zeggen, dat de eigen creatiekracht en vruchtbaarheid géén Ruimte krijgt door de aanpassing aan de oude, opgelegde vormen en verhalen. Een hele diepe verwonding, óók van de Aarde, die terugvoert naar de Ruimte vóór de schepping van dit universum.
Wat helpt, is uiteraard het perfectionisme en de aanpassing laten oplossen en Ruimte maken voor rust en stroming. Ga eens een tijdje bij stromend Water zitten en laat je zintuigen het werk doen. Genieten is hier het devies!

Aarde: verteren

In de oude vormen toont het Aarde element zich in uiterlijke en materiële omstandigheden, bv hoe gaan we om met de dagdagelijkse opgaven. Is er genoeg te eten, waar gaan we slapen en doet de auto het nog. Vragen over comfort en caring. Maar in de Diepte is de Aarde de kracht van de Natuurwet, van Wijsheid: van Nature Intelligence. Het zijn deze diepe krachten, die je een ervaren beperking of hindernis spiegelen. Het zijn tevens de krachten die naar bevrijding leiden, wanneer je de oude vormen kunt verteren. Kun je er de voeding en vonken van Licht uithalen, die je wilt laten meereizen naar een volgende cyclus? Kun je je uiterlijke en materiële omstandigheden in lijn brengen met Nature Intelligence? Met caring? Wanneer we de vorm loslaten maken we ook de beweging van ‘ik’ naar ‘wij’, naar ’tussen-wij’ en emergentie, onze new ground of culture.

Nieuwe vormvastheid

Hoe je het ook wendt of keert, de vorm loslaten is spannend. De vormloosheid voelt onzeker en instabiel aan. Onveilig zelfs, zeker nu. Ik herinner mij een jaren geleden zomers bezoek aan het labyrint dat ik gebouwd heb (kijk hier voor het project) bij Conferentiecentrum Samaya toen ik innerlijk hoorde “laat de vorm los”. Ik begreep het in een Ondeelbaar Moment en tegelijkertijd was er die onzekerheid. Echt? Wat nu dan? Een nieuw Avontuur dient zich aan.
Terugkijkend zie ik dat ik talloze keren oude vormen heb losgelaten en dat er altijd nieuwe vormen kwamen totdat ik ook die weer losliet. Talloze keren, totdat er langzaamaan een nieuwe vormvastheid is ontstaan. Een vormvastheid die zich kenmerkt door kalm, open en Helder aanwezig zijn. Opmerkzaam, antwoord gevend op wat er nu nodig is. En ja, genietend van de realiteit die dat schept en hoe dat de oude vormen en realiteiten laat verwaaien, verbranden, oplossen en verteren. Er is een Keuze te maken om de Doorgang naar de Toekomst kalm, doorheen alle strijd, tumult en grimmigheid, open en Helder te maken. Er dwars doorheen gaan, met nieuwe vormvastheid. Echt, we kunnen dit.

Liever luisteren? Klik hier

De vorm loslaten