Kaapse bossen

Liever luisteren? klik hier

Hoe zou het zijn wanneer we ons volledig laten opnemen door het landschap? Volledig opgaan in de sfeer, de Ruimte en de beweging? Kunnen we dan het intieme landschap kennen? Ik schreef er een cursiefje*) over.

Wandelen genereert een vorm van kennis van
de wereld, een ervaring en perceptie van de
levende omgeving. Door interactie van onze
voeten en de grond. Landschap wordt zo
intiem.

Het pad is een plaatsverbinder, een
mogelijkheid om terug te keren naar de
levende wereld, de alternatieve wereld voor
het mensenlandschap. Onze zintuigelijke
betrokkenheid animeert het pad, een
voortdurend openen van het intieme
landschap.

Wanneer we de plaats verkennen, is het een
niet-doelmatig dwalen, een gevoel van
spirituele vrijheid, een omzetting van de
werkelijkheid in mijmering. Er ontstaat een
relatie tussen ons zelfbewustzijn en
de omgeving.

De pauze en de traagheid vormt het
contrast met het lege stadsleven en
ontzielde reiseconomie. Er ontstaat een
voortdurend totstandkomen van toevalligheden, door onze
aanwezigheid, perceptie en beweging bepalen
we het tempo van onze ervaringen.

Pad
Plaats
Pauze

Het landschap krijgt haar intimiteit doordat we
ronddwalen op zoek naar een buitenaardse
ervaring op een voor ons vertrouwde plek.
Intimiteit van de rust en de dromerige sfeer.
Van lichaamsbeweging naar mentale
meditatie in een intiem landschap.

De Ruimte wordt door onze voetstappen en
lichaamshouding vermenigvuldigd. Het is alsof
er een theatraliteit ontstaat door ons
dagdromen. Een passief lichaam en een
actieve mind en een vrije geest.

Ons lichaam is dan een container, een
bewustzijn van uitbreiding. Onze geest raakt
ontspannen en verlicht. En eenzaamheid en
meditatie laten ons beelden van
onmetelijkheid zien. Het is de stille
eenzaamheid die zich vermengt met de
onmetelijkheid van de intieme Ruimte en de
wereldruimte.

Dan, in een ondeelbaar Moment van
Eeuwigheid zijn we ons bewust van ons eigen
bestaan in de context van naast elkaar bestaan
in de gegeven Ruimte. Een intieme,
introspectieve of interpersoonlijke verkenning
van gedeelde Ruimte.

Liever luisteren? klik hier

*) Cursiefje

Een Cursiefje is een experimentele schrijfvorm. Het is een column van precies 279 woorden. Eén of meerdere concepten worden in hun samenhang onderzocht door het in ‘driemaal een drieslag’ (9) te onderzoeken. Een oefening in triades, een oude alchemagische discipline.

Het intieme landschap