Wat zie je en waar kijk je naar? Onze beeldcultuur biedt ons beelden aan, die we ons eigen maken. Tegelijkertijd ontdekken we, dat waar we naar kijken niet is wat het is. Een songfestival dat geen festival is, een democratie, die geen democratie meer is, een kabinetsformatie, dat geen formatie is. Een klimaatbeleid dat geen beleid voor klimaat is, een coronabeleid dat niet over gezondheid ging, een oorlog die niet over vrede gaat.
Wat we zien is een beeld en waar we naar kijken is de omkering. En omkering betekent het einde van de ons bekende beschaving en beelden. Wat vraagt dit van ons? Zien we nieuwe beelden? Waar gaan we naar kijken? Ik zoek de Stilte van een bankje op, tiyoweh. Het voorjaar knispert om mij heen.

Liever luisteren? Klik hier

Voorspoed?

De verandering van voorspoed, naar positief of negatief, is afhankelijk van onze persoonlijke reactie in deze cyclus van gebeurtenissen. Gebeurtenissen die vaak in beelden tot ons komen. Voor ons gemaakt of door onszelf gemaakt. We raken dan gemakkelijk verwikkeld in gedachten en emoties op de drempel van een beperkt bewustzijn. Beperkt bewustzijn om dat we nog niet Helder hebben wat wezenlijk belangrijk is voor je, dwz wat aansluit bij wie je ten diepste bent, en omdat je naar een andere stem en bron luistert dan die van jezelf, jouw unieke Bronverbinding en Nature Intelligence.

Kijken

In alles dat levensvatbaar is, kan je diepe Stilte opmerken

Laten we een andere manier van kijken bezien. In iedere, levensvatbare situatie is het Oorspronkelijke bewustzijn zichtbaar. Dat vraagt oefening, intuïtie en Opmerkzaamheid om te zien. Je merkt bv Helderheid op, focus, consistentie. Of denken en doen zijn congruent, openheid, en… Stilte. ‘Hoge frequentie’? Merk op dat een ‘hoge frequentie’ niet automatisch betekent dat de situatie levensvatbaar of Helder is. Een belangrijke valkuil. Oorspronkelijk bewustzijn is ook transpersoonlijk: het dient een hoger doel dan dat van jezelf of de groep van waar je deel uitmaakt.
Wanneer onze reactie op gebeurtenissen er één is van zoeken naar het oorspronkelijke, generatieve in de situatie, dan gaan we anders reageren. Is het er niet, dan is de situatie niet #levensondersteunend en doen we er beter aan het aanmodderen of afsterven te onderkennen en ons gedrag daarop aan te passen. Generatief wil zeggen dat er kiemkracht is, groeikracht en kracht om door te dragen. Inherent, niet als aangebracht beeld.

Beelden

Kun je wel het oorspronkelijke, generatieve bewustzijn opmerken, dan kunnen we de situatie ondersteunen door met een stevig gegronde wilskracht en sterke intentie versterkende beelden te genereren. Aansluitend op de kiemkracht, groeikracht en kracht om door te dragen, die we hebben opgemerkt. Het is onze verbeeldingskracht, ons innerlijke Licht en onze verbeeldende focus op het oorspronkelijke en generatieve bewustzijn, dat ons door tegenslag leidt. Het helpt bij Leiding houden in je bestaan. We gaan dan óók de toekomst beter horen en in ons opnemen. Wat zien we nu al?

De Aarde

De kracht van het Licht en het Vuur in de Aarde is weer enorm toegenomen sinds de Zonsverduistering en de recente, intense zonnevlammen. Het is een balancerende, versterkende kracht, die in potentie steeds toeneemt. De Aarde vernieuwt zich continue. Die kracht neemt ook in ons toe: Vuur en Licht. Wanneer je er nog niet zo aan gewend bent, dat de Aarde vormend is, kun je lichamelijke ongemakken ervaren. Vooral eigenlijk omdat je je Vuur en Licht tegenhoudt, je je nog niet kan laten beroeren door de Aarde, om wat voor een reden dan ook. Door zelfcensuur bijvoorbeeld. Of conflictmijding, of ongebreideld verliezen in emoties, verongelijktheid en ‘spiri-wiri’. De Aarde bepaalt ons nu met haar Licht en Vuur tot de alledaagse realiteit van Opmerken van oorspronkelijk en generatief bewustzijn en daar naar handelen.

Great Sharing

Een andere impuls van de toekomst is het leren begrijpen van de diepte van caring. Caring is een continue stroom van uitwisseling, van komen en gaan, van energie uitwisseling. Deelnemen en deelgeven. Het geeft een diepe verbondenheid met het land waar je op woont, waar je geboren en opgegroeid bent, met de gemeenschap en met het mysterie, het heilige van het Leven. Great Sharing is het antwoord op armoede, leegte, en eenzaamheid. Op verschraling, dwalen en verlies van beschaving. Het antwoord op the waste land, na oorlog en afbraak van de oude wereld. We zullen kunnen omgaan met de Aardeveranderingen.

Water

In de Grotere Bewegingen is er een diepgaande impuls voelbaar, die verder gaat dan onze eigen belangen. Ik ervaar het als een vloeiende beweging, als van Water, als een school zwemmende vissen. Er ontstaan steeds nieuwe patronen. Koester een open mind, mogelijkheden en verwachtingen. Die ondersteunende beelden, die aansluiten op kiemkracht, groeikracht en dragende kracht. We zullen onze antwoorden van binnenuit vinden, bijvoorbeeld door Stil te zijn op een bankje. En we gaan Vitaal SamenWerken werkelijk naar next level kunnen brengen door samen te werken met het Licht en het Vuur uit de Aarde. We gaan samen met de Aarde iets nieuws laten verschijnen.

Liever luisteren? Klik hierWat zie je?