Het misbruik van de chaos dat nu steeds meer in het bewustzijn komt, verdient Aandacht om eens uit te pakken. Veel mensen ervaren de chaos nog als bedreigend en destructief. Ze hebben moeite om te navigeren in de chaos. Anderzijds is er een groeiende groep die chaos nu herkent als creatieve energie en potentieel. De energie uit de kosmos die op ons geprojecteerd wordt, laat dat ongekende potentieel nu voelen. Daarmee wordt ook de schaduwkant helder: het misbruik van chaos. Op een bankje laat ik een aantal voorbeelden passeren en Vraag hoe we ons daarmee kunnen verhouden. Dit misbruik is van alle tijden, sinds de Oorsprong. Hoe meer wij de chaos gebruiken om te creëren op basis van Natuurlijke principes, hoe meer we het misbruik kunnen ‘overschrijven’.

Patroonherkennen

Stikstof

De kwestie met het stikstof komt nu tot een kookpunt. Het heeft een lange geschiedenis van waarschuwingen door mensen uit het veld. Zoals boeren die natuur-inclusief boeren, natuurbeschermers, volgers van de biodiversiteit, dierenbelangen, economen. In het krachtenveld van belangen enerzijds en doordragen van Leven anderzijds, laat onze overheid de kwestie escaleren. In de chaos die ontstaat, voelt de overheid zich gerechtigd (letterlijk door achter de rechter te kruipen) om de macht te grijpen. Dwang en ‘moeten’ worden de instrumenten. Alles om groei en belangen van grote agri-gerelateerde bedrijven veilig te stellen.

IC-bedden

De kwestie met de IC bedden komt opnieuw tot een kookpunt. Het heeft een lange geschiedenis van waarschuwingen door mensen uit het veld. Zoals IC-artsen, ziekenhuisbestuurders, opleiders van verpleegkundigen, verpleegkundigen en tweedelijns zorg,
In het krachtenspel van belangen enerzijds en doordragen van Leven anderzijds, laat onze overheid, ook na dreigende codes zwart de kwestie escaleren. In de chaos die ontstaat, voelt de overheid zich gerechtigd (de rechter en coalitie+ stemmen toe) om de macht te grijpen. Dwang en ‘moeten’ zijn de instrumenten. Alles om de groei van pharma en verzekeraars veilig te stellen.

Woningen

De kwestie met het woningtekort is tot een kookpunt gekomen. Het heeft een lange geschiedenis van waarschuwingen door mensen uit het veld. Zoals woningcorporaties, Vereniging Eigen Huis, Nibud, SCP, studenten. In het krachtenspel van belangen enerzijds en doordragen van het Leven anderzijds laat de overheid de kwestie escaleren. De overheid voelt zich gerechtigd (opnieuw verschuilen achter de rechter) om de macht te grijpen. Dwang en ‘moeten’ zijn de instrumenten. Alles om de belangen van het grote geld veilig te stellen.

Het misbruik

Chaos heeft een enorme potentie van creativiteit in zich. Oude verbanden en patronen verliezen hun samenhang. Daardoor ontstaat er Ruimte om nieuwe samenhangen en fundamenten te creëren, met nieuwe kansen en mogelijkheden. In de chaos kun je iets heel nieuws proberen.
Chaos is een Natuurlijke herstelbeweging. Wanneer je meebeweegt met de Natuurlijke principes kun je samenvallend met de Levenskracht nieuwe vormen creëren. Vitaal SamenWerken in zijn puurste vorm!
Misbruik ontstaat wanneer je niet meebeweegt met de Natuurlijke principes. Je veert mee met de kosmische versnelling die er is en buigt haar om naar eigen belangen, roem en glorie. Never waste a good crisis. Er zijn sinds mensenheugenis tal van genootschappen en gemeenschappen die deze technologie van misbruik beoefenen. Altijd gaat het om kapen van potentieel en vitaliteit. Misbruik zit diep in ons collectieve geheugen. We zijn er allemaal gevoelig voor.

Natuurlijke principes en ecologie

Het is belangrijk om bij allerlei initiatieven te kijken of je de Natuurlijke principes volgt. Een belangrijke graadmeter als je dat wilt oefenen, is ecologie. Pluis de betrokken relaties uit, zowel biologische relaties als menselijke en meer-dan-menselijke relaties. Is wat ik doe of wat we van plan zijn goed voor alles en iedereen? Nodig in gedachten al de partijen uit.
Is wat we van plan zijn levensondersteunend, in de zin dat het Leven wordt doorgedragen. Hoe dragen we het Leven door wanneer er veel op Natuurlijke wijze afsterft? Kijk bij wat je creëert naar de waardecirculatie. Waar voeg je waarde toe, waar onttrek je waarde. Denken alle partijen hetzelfde over deze waarde? Focus op initiëren in plaats van repareren.
Alles hangt met alles samen, laat alles meebeslissen over de nieuwe samenhang. Een pleidooi (filmpje Eva Roovers) voor goed gemodereerde burgerberaden.

Creatief en vruchtbaar zijn

Wees creatief en vruchtbaar om misbruik van de chaos te overschrijven. Hoe meer wij de chaos gebruiken om te creëren op basis van Natuurlijke principes, hoe meer we het misbruik kunnen ‘overschrijven’. Wat nodig is, is dat we het zien, herkennen, that’s all. Het gaat om herkennen, verHelderen, niet om er een verhaal van te maken, niet hechten. Wanneer je dat herkennen oefent, oefen je ook het herkennen van de zuiverheid van je eigen bijdrage. Zo weven we langzamerhand een nieuw Weefsel van Betekenis.

Misbruik van de chaos
Getagd op: