Voor diep inzicht moet je vaak de Grens opzoeken. Bijvoorbeeld voor inzicht hoe je kan navigeren in de chaos. De grens opzoeken van wat je denkt dat waar is. Van hoe de werkelijkheid in elkaar zit, de grens van wat je geleerd of voor gedaan is.
Ik liep een aantal dagen langs het Grenslandpad ten zuiden van Breda en Tilburg. Vooral de rustigste delen langs uitgestrekte Natuur, waar weinig mensen komen (geen uitspanningen). Waar de Stilte met iedere stap bezit van je neemt. En waar de uitgestrektheid je uitnodigt om de Grens op te zoeken. Waar de Natuur contact zoekt met mij. Ik vroeg de Natuur hoe we nu het beste navigeren in de chaos. Af en toe was er een bankje. Voor diepe Stilte, Tiyoweh.

De chaos begrijpen

Het onbewuste wordt nu bewust. In onze evolutie van mens en planeet worden de grenzen tussen de werelden steeds dunner. Dat betekent dat er in onze bekende realiteit van materialisme en mechanisch denken nu invloeden voelbaar worden, die eerder nog onbewust waren.
Ons ‘onbewuste’ is lang, lang gelden in onze evolutie ontstaan door een ingreep. Een ingreep in onze mogelijkheden om meerdere werelden waar te nemen (multidimensionaliteit). Deze ingreep was ingegeven door macht en controle, zodat er slachtoffer- en slavenbewustzijn ontstonden. Deze macht en controle is eeuwenlang belichaamd door religie, politiek, ideologie en wetenschap.
Alles waar we toen geen Toegang meer toe hadden, maar er wel was uiteraard, is opgeborgen in het ‘onbewuste’.

Gatekeepers

Gelukkig zijn er in onze mensheid altijd mensen geweest die de toegang tot het onbewuste altijd zijn blijven vinden. Zoals sjamanen en mystici en in recentere tijden mensen die mediamiek en/of helder begaafd zijn. Zij zijn de Gatekeepers van de mensheid.
De chaos die nu ontstaat, komt doordat de grenzen tussen de werelden vervagen. Velen van ons begrijpen nog niet hoe je kunt navigeren in de chaos van al die invloeden. Ronddolen op geleide van onbegrepen angsten en onwetendheid is vaak het resultaat.

Al die invloeden

Al die werelden die nu merkbaar met onze eendimensionale realiteit beginnen te interfereren hebben verschillende invloeden, zowel levensondersteunend als destructief. Zo zijn er invloeden uit onze familielijnen, die zich nu melden. Dat kunnen onopgeloste trauma’s zijn uit ons collectieve oorlogs- en koloniale verleden. Maar ook individuele voorouders die je hun kracht aanreiken. Of voorouders die jou claimen en ‘bezetten’ om eigen niet-geleefde levens alsnog te realiseren via jou. Bovendien kunnen zich patronen melden van hoe we collectief zijn omgegaan met onze existentiële vragen. Zoals onze omgang met de Dood, de Geboorte, omgaan met tekorten en bedreigingen uit de Natuur.
In Nederland hebben wij bijvoorbeeld onbewuste lading over de omgang met het Water, dubieuze machthebbers en onze koopmansgeest.

Planeetstelsels

Dan zijn er nog de invloeden van planeetstelsels. En net zoals in onze ééndimenssionale realiteit zijn er ook hier invloeden die niet gericht zijn op het goede voor iedereen. Veel van deze niet-levensondersteunende, destructieve invloeden zijn nu aan het afnemen (we raken op onszelf aangewezen), maar de herinnering en de echo’s zitten nog diep in ons onbewuste. Het zijn invloeden die eeuwenlang het slachtoffer- en slavenbewustzijn hebben gevoed om macht en controle uit te kunnen oefenen voor eigen roem en glorie. Met al deze invloeden is het niet eenvoudig om te navigeren in de chaos. Het vraagt Eigenmachtigheid en Opmerkzaamheid. Waar kun je het beste zijn?

Onze Eigenmachtigheid

Ons onvermogen om onze Eigenmachtigheid te begrijpen is één van de redenen waarom we nu door zo’n enorme pijnnlijke transformatie gaan. Het is het onvermogen om onze eigen macht, kracht en Stille Midden te voelen en te eren. Stilte is een schaars goed in deze tijden, zowel van binnen als van buiten. Zonder Stilte is het moeilijk om de chaos te begrijpen. Om al die invloeden die onze realiteit instromen, zowel positief als negatief, te plaatsen en te hanteren.
Het Stille Midden is waar je je Eigenmachtigheid kunt voeden en versterken. Waar je Eigenmachtig integere Keuzes kunt maken.

Keuze

Navigeren betekent keuzes maken.
Onze persoonlijke Keuze is de kleinste en meest onzichtbare ‘kwantum sprong’, die we kunnen maken. Het is de Keuze of je wel of niet integer bent. Of je leeft wat je gelooft, of je doet wat je diepe weten ingeeft en of je trouw blijft aan wat je ziel zich heeft voorgenomen toen je naar de Aarde kwam. Alle keuzes zijn een co-creatie met het grotere geheel. Iedere keuze kan kalmeren, stabiliseren, harmoniseren. Of chaos creëren. Echt, dit is geen keuzestress, wanneer je dichtbij je Stille Midden komt en blijft.
Het goede nieuws: iedere integere Keuze brengt je dichter bij je Stille Midden, hoe ingewikkeld de effecten ook kunnen zijn.

Levenskracht

Alle keuzes zijn co-creatie en creëren een realiteit voor alles en iedereen. Bijvoorbeeld de keuze om wel of niet de waarheid te zeggen, creëren een realiteit. De keuze om vooral pragmatische overwegingen voorrang te geven bij je keuzes creëren een realiteit. De keuze om geen woorden van angst, maar woorden van mogelijkheden te spreken creëren een realiteit. De Keuze om je keuze uit te stellen creëert een realiteit.
Met onze Keuzes versterken we onze Eigenmachtigheid en ontsluiten we onze grootse mogelijkheden om te navigeren door de chaos.
De Keuze geeft een inkijkje in de ziel. De ziel is geen religieuze kracht, de Ziel is de Levenskracht zelf. Met onze integere en levensondersteunende Keuzes invoceren we de Levenskracht. Dat is co-creëren om het Leven door te dragen.

Navigeren

Een leuk misverstand nog. Navigeren betekent voor veel mensen ‘een punt op de horizon’. Daaraan vasthouden en naartoe bewegen. Obstakels nemen, cq uit de weg ruimen. Vasthoudendheid, bijsturen, regelen. Waar kennen we deze taal van?
Navigeren in de chaos is een andere vaardigheid. Het is een interne vaardigheid, de kleinst mogelijke ‘kwantumsprong’ om integere en levensondersteunende Keuzes te maken. Om te co-creëren met de Levenskracht en de chaos te kalmeren, te harmoniseren en te stabiliseren.

Eenvoud

Iedere keer ben ik weer verrast wat de Natuur mij laat weten. De eenvoud van wat er te doen is: Stilte. Intense Stilte en luisteren hoe je integere en levensondersteunende Keuzes de Levenskracht zelf uitdrukken. Ofschoon we nog rekening mogen houden met langdurige chaos, weten we nu hoe we de chaos Eigenmachtig kunnen kalmeren, harmoniseren en stabiliseren. ‘Kalmte kan u redden’.
De dagtochten op het Grenslandpad zijn lang. Gestaag verder gaan, terwijl de Stilte bezit van mij neemt. Steeds beter doorsnappen hoe we kunnen navigeren door de chaos, de invloeden herkennen en eenvoudigweg laten gaan.

Navigeren in de chaos