Hoe herstelt balans in destructieve en creatieve energieën, er van uitgaande dat beiden onderdeel uitmaken van de natuurlijke principes. Het is belangrijk dat we creatiever worden om de balans tussen de destructieve en creatieve energieën te herstellen. Om het Leven vruchtbaar doorheen de enorme destructie te dragen.
Om dit uit te zoeken, kijk ik uit over het kraakheldere, stromende water van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Ik loop een mooie ronde ten zuiden van Zandvoort. De frisse zuidwestenwind brengt veel beweging in het water. In één van de lopen zwemmen 3 ongelooflijk grote Snoeken. Af en toe kijkt er een groepje Herten om het hoekje. Op een bankje maak ik contact met de Spirit van het gebied en ik stel mijn Vraag. Hoe herstelt balans in destructieve en creatieve energieën?

Destructieve energieën

In de destructieve energieën die we nu om ons heen zien, herken je hoe het Leven steeds meer terugtrekt. De samenhang in onze bekende samenleving fragmenteert. Bovendien loopt de vitaliteit bij veel mensen en de Aarde terug. Daarnaast wordt er waarde onttrokken en is er verarming. Mensen voelen zich onveiliger, raken vervreemd van elkaar en raken verdoofd. Onder een dun laagje glimmend chroom van de zomerzon wordt het dreigingsniveau van allerlei crises door het oude systeem hoog gehouden. Op een andere laag merk ik bovendien al een aantal jaren hoe de energie onder bekende krachtplekken van de Aarde zich terugtrekt.

Afsterven

In een grote kosmische beweging komt er een einde aan de oude, patriarchale wereld. De kosmische orde luidt een verandering in. De oude machtsstructuren sterven af. Bij ieder stervensproces ligt er een levensles. De levensles hoe je het oude Leven eert, loslaat en begraaft. Je ziet allerlei variaties van stervensprocessen bij mensen en hun dierbaren. In de samenleving zien we dat ook. Zoals een variant van stevig vasthouden aan het oude. Maar we weten immers hoe we mensen liefdevol naar het einde kunnen begeleiden door palliatief te behandelen. Zo kunnen we dat óók met onze oude samenleving doen.

Palliatief behandelen

Palliatief behandelen betekent de samenleving comfortabel en menswaardig naar het einde begeleiden. Betrokkenen vertellen elkaar wat er gaande is, waarom welke keuzes gemaakt kunnen worden. Dat wil zeggen dat je de regie bij betrokkenen laat. Op dezelfde manier luisteren we naar de levende ideeën en intelligentie van de samenleving. We wegen zorgvuldig af en laten het Hart spreken over een eindeloze Liefde, Waarheid en compassie. Bovenal is de menselijke waardigheid de meetlat bij alles wat we doen. We laten niemand achter.
Op dit moment gaan we niet levensondersteunend met de destructieve energieën om. Daardoor raakt de balans verstoord.

Hechten

Er is een probleem met hechten, wanneer er een stervensproces gaande is. De angsten en onzekerheid over het noodzakelijke loslaten maken dat je gehecht raakt aan destructieve energieën. Onbewust gebruik je de destructieve energieën om niet verder te hoeven, niet los te laten. Onbewust verzin je van alles om het stervende zo te laten, af te remmen, zelfs lelijker en pijnlijker te maken en te kapen voor je eigen roem en glorie. De creatieve energie krijgt geen kans. In het meest trieste geval wordt het ‘pakken wat je pakken kan’.
Bubbels met deze ‘houvast’ hebben vaak donkere energie. Wanneer je je hiermee verbindt, ga je de energie doorgeven in woorden, beelden en wat je deelt. Het kan heel levenslustig, bewust en energiek lijken, maar de drijfveren en gevolgen zijn niet levensondersteunend. Het is belangrijk om dit te gaan herkennen, wanneer we willen bijdragen aan de balans.

Creatieve energieën

In de creatieve energieën die we op dit moment om ons heen zien, herken je hoe het Leven steeds streeft naar Doordragen van het Leven. Er ontstaan bijvoorbeeld lokale initiatieven om nieuw leven te blazen in een andere samenleving. Daarnaast gaan er stemmen op hoe we democratie weer terug kunnen brengen naar de oorspronkelijke bedoeling. Tegenwoordig zijn er allerlei kleine en lokale plannen om op meerdere terreinen zelfvoorzienend te worden. Er is een enorme creativiteit en voorwaartse kracht te ontdekken. De creatieve kracht is werkzaam, wanneer de kracht niet reactief maar pro-actief is. Steeds meer mensen beginnen deze creatieve en voorwaartse krachten te ervaren. Zij zoeken elkaar op en geven pionierend handen en voeten aan hun impulsen. Ze zwaaien het reactieve uit.

Diep verdriet

Het is belangrijk om te doorvoelen, dat de collectieve drijfveer van mensen in de huidige omstandigheden er één is van collectief diep onverwerkt verdriet. We zijn collectief gezien immers al vaker in omstandigheden geweest van destructieve energieën. Zowel van natuurlijke destructie sec als van meeveren, kapen en uitvergroten van deze natuurlijke destructie. Zoals nu opnieuw gebeurt. Natuurlijke processen worden doelbewust uitvergroot naar crises. In onze culturele geschiedenis en in de geschiedenis van de mensheid hebben onze voorouders dit talloze keren meegemaakt. Zou het dit collectieve diepe onverwerkte verdriet zijn dat de balans verstoort? Het gevoel van dit nooit, dit niet weer? Een onbewuste drijfveer?

Dragende kracht van de Aarde

Op mijn bankje aan het kraakheldere water vraag ik wat het medicijn kan zijn voor de verstoorde balans van de destructieve en creatieve energieën. De enorme destructie versus de creatieve kracht. De diepe Stilte onthult de dragende Kracht van de Aarde. De enorme impuls om het Leven door te dragen. Om vruchtbaar en vernieuwend te zijn. De kracht van de Aarde die het Leven doorheen de destructieve en donkere periode van afsterven draagt. Hier ligt ons medicijn. Hoe kunnen we ons verbinden met de creatieve energie die het Leven doordraagt en hoe kunnen we tegelijkertijd de oude samenleving ‘palliatief behandelen’?

De Stilte

Het draait om De Stilte. Om de Levenskracht van de Aarde te voelen en zijn werk te laten doen. Laten afsterven (destructie) en laten opkomen (creatief). De Stilte laat een Uitnodiging horen. Om jezelf toe te vertrouwen aan de kraakheldere stroom van het Leven.
Hoe je de Levenskracht zijn werk laat doen, zal aansluiten bij ieders eigen, speciale manier, precies volgens jouw unieke codes. Laat het graag tevoorschijn komen in de Stilte. En laat je verrassen voorbij wat je altijd al dacht, geloofde of meende te weten.
De voorwaartse kracht van het Leven gaat liefdevol met afsterven om. Eenvoudigweg omdat het alle Ruimte krijgt om het sterven zich waardig en vrijuit te laten voltrekken. Welke Plek nemen wij dan in om balans in destructieve en creatieve energieën mogelijk te maken?


Balans in destructieve en creatieve energieën