Diepe Stilte in de Natuur. Ontspannen en al je gedachten, verwachtingen, waar je van droomt of wat je verwacht, laten vallen. Steeds stiller. Alles wat je ooit dacht, begreep, laten vallen. Steeds dieper in de Stilte met behulp van de levende Natuur en de Spirit van het gebied.
De Diepe Stilte in de Natuur en jezelf laten samenvallen. Open voor de kracht. Open voor de Stem van de Aarde. EarthTalk: de Stilte Ruimte voorbij de woorden.
In de Stille Ruimte voorbij de woorden raken we betrokken bij de Vruchtbaarheid van de Natuur. Laat je vullen met Vruchtbaarheid die je nooit gedacht, gedroomd of verbeeld hebt.

Vruchtbaarheid

In de ervaring van de schoonheid van de Natuur hebben we een ervaring van de werkelijkheid. In de Stilte ga je ervaren dat je op een vruchtbare manier aan deze realiteit zou moeten deelnemen. De ervaring van de schoonheid van de Natuur laat ons iets zien over hoe de wereld is gemaakt en hoe deze goed en vruchtbaar is en zou willen zijn.

Vruchtbaar zijn

Een bloeiende duintop, een ontluikend duinven, geurende heesters, het roept bij ons iets van schoonheid wakker. Hier is het hoogtepunt van een vruchtbaarheidsgebeurtenis, een vruchtbaarheidsproces. We zien bloemen die insecten aantrekken met nectar en stuifmeel, we zien al zaden en het begin van vruchten, we zien vogels en insecten. Dit zijn allemaal spelers in het proces van vruchtbaarheid. Maar wij zijn óók spelers: ook wij kunnen bloeien, vrucht dragen, verbinden, gescheiden zijn, herleven. Wat voor ons wordt belichaamd en aan ons wordt onthuld, zijn dimensies van onszelf. We kunnen het vruchtbaarheidsproces dat vorm heeft gekregen ervaren als een aanbod. Schoonheid is een calling, een verzoek aan ons om deel te nemen aan dit vruchtbaarheidsproces: wees vruchtbaar!

Zonnewende

Rond de Zonnewende is de Natuur op haar toppunt van vruchtbaarheid. De kracht van de Zon is maximaal, de sapstroom is maximaal op gang. De verbindingen en ecologie spelen hun maximale rol voor vruchtbaarheid en levendigheid. Hoe fijn is het om de Stem van de Aarde met deze calling op ons toe te laten komen om diep te doorvoelen welke potentie vruchtbaar zijn heeft. Voorbij de woorden. Mag ik je juist nu uitnodigen om mee te gaan naar mijn favoriete duingebied?

Inheems bewustzijn

Contact hebben met het vruchtbeginsel van de Natuur op de plek waar je bent, helpt je om geworteld te zijn. Het brengt je in contact met de vragen en verlangens van het gebied. Dit inheems bewustzijn, de gevoeligheid voor het gebied waar je geworteld bent, leid je naar de antwoorden wat nu nodig is. Voor het landschap, jouw relatie met het landschap, voor de gemeenschap en voor het Doordragen van het Leven.

Natuurbeleveniswandeling

We zorgen dat we een dag in de Natuur zijn. We zijn deze dag op onszelf aangewezen, zelf je eten en drinken meenemen, zelfvoorzienend èn zelfverzorgend zijn. Nadenken over je uitrusting: wat doe ik aan (check het weer), wat neem ik mee, wat laat ik thuis, waar ga ik comfortabel op zitten, wil ik iets opschrijven. Het is allemaal voorbereiding èn voorpret op je bezoek aan het gebied en voor de Diepe Stilte van EarthTalk. Onze gezamenlijke voorbereiding is een oproepende kracht.

Praktisch

Datum: zaterdag 25 juni 2022
Tijdstip: 11 – 16.30 uur
Locatie: 1e parkeerterrein Meyendel, Wassenaar – kijk hier. Voor wie met de trein komt: op verzoek meerijden vanaf Den Haag CS
Bijdrage: vanaf € 25, waarbij ik je uitnodig om de ruimte te verkennen die je hebt in de waardecirculatie van Deelgeven en Deelnemen. Als je echt aan dit programma wilt deelnemen en het minimum niet kunt betalen, neem dan contact op.
Aanmelden: via mail of contact

EarthTalk – vruchtbaar zijn