Diepe Stilte in de Natuur. Ontspannen en al je gedachten, verwachtingen, waar je van droomt of wat je verwacht, laten vallen. Steeds stiller. Alles wat je ooit dacht, begreep, laten vallen. Steeds dieper in de Stilte met behulp van de levende Natuur en de Spirit van het gebied.
De Diepe Stilte in de Natuur en jezelf laten samenvallen. Open voor de kracht. Open voor de Stem van de Aarde. EarthTalk: in de Stilte verschijnt de kracht.
Want in de Diepe Stilte in de Natuur verschijnen de oneindige mogelijkheden. Laat je vullen met mogelijkheden die je nooit gedacht, gedroomd of verbeeld hebt. Je laten verruimen en verdiepen om de potentie op te merken.

Focus

Een week regen na een lange maand droogte heeft het gebied veel goed gedaan. De Natuur leek te wachten op het Water. Kleine tekens van nieuw leven trekken onze aandacht. Ons bekwamen in focus en diep luisteren om op te merken wat er aan het gebeuren is. Op deze Stille Zaterdag (tussen Goede Vrijdag en Pasen in) met Volle Maan oefenen we nog eens extra deze skills voordat we met ons groepje ontdekkingsreizigers de drempel over gaan van het bewustzijn van de Aarde en de Natuur.

Doorgang

Twee bomen vormen met hun grillige stam een prachtige doorgang naar de Ruimte. In de Ruimte opent zich de potentie voor ons. De Ruimte nodigt om zonder eigen verhaal binnen te gaan. Om je overtuigingen even te laten. Hier is geen oordeel. Volledig leunen in deze Ruimte en (met) jezelf en wat leeft te zijn. Het is heerlijk om op eigen kracht door deze Doorgang te gaan, met focus en diep luisteren, om het verruimen en verdiepen op te merken. Helemaal op je eigen manier, in lijn met je unieke codes. Opmerken welke inzichten er voor je zijn. De Stem van de Aarde.

Drempel

Potentie

Verruimen en verdiepen, zo laat de kwaliteit van potentie zich aan ons voelen. We zijn op een hoge duintop neergestreken en genieten in alle rust van de meegebrachte lekkernijen uit onze rugzak. We kunnen helemaal rondom kijken. Wàt een uitzicht! Heel ontspannend, genietend en alle vrijheid om de communicatie met deze Ruimte op gang te brengen. Hoe is dat, wanneer je samen een Dialoog voert en spreekt vanuit of namens deze Ruimte? Als in een Emergent Dialogue? Wie of wat is er aan het woord, wanneer je niet meer vanuit je eigen verhaal of overtuigingen spreekt? En welke Vraag is er dan voelbaar in dit moment van toeval? Voor deze groep in deze samenstelling op dit moment van Nu? Het is spannend om heel bewust te ontdekken hoe onze gebruikelijke communicatie radicaal anders wordt. Dit Moment vraagt aandacht voor Conflict.

Conflict

Onze realiteit is vol van conflict door een verschil van belangen. En we leven in een tijd van closing of the gate. Er sluit een tijdperk, een cyclus af. Een tijdperk van dominantie, exploitatie en onttovering. Wat we beleven is de aanpassing van een patroon, van energieën, van units, die de balans zoeken van een nieuw patroon van een volgende cyclus, van een ongekend tijdperk. Tegelijkertijd moet om dit patroon te vinden, te verruimen en verdiepen het oude patroon afgebroken worden. Intussen zijn we dit Natuurlijke proces van balanceren conflict gaan noemen.

Balans

In dit magische Moment kunnen we terugvallen in het oude patroon òf we kunnen doorstarten naar een ongekend tijdperk. Zoals in iedere Natuurlijke aanpassing. Terugvallen of verruimen en verdiepen. Wanneer we kiezen voor verruimen en verdiepen, ieder op je eigen niveau van bewustzijn, creëren we balans. Er zal dan minder rampspoed zijn en minder beperking van onze eigen mogelijkheden om het bewustzijn van de Aarde volledig tot uitdrukking te brengen. Door verruimen en verdiepen kunnen we het proces van de Doorgang balanceren.

Vuur

Er staat een frisse wind op onze duintop. Ondertussen laten we onze Dialoog rustig en aandachtig verder stromen. We genieten van de Stilte tussen de woorden en gedachten. Zo kan de Ruimte, de Tussenruimte, ècht spreken via ons open hart. Dan komt er een volgende beweging op gang: de Kracht van het Vuur in zijn helende kwaliteit.
‘Om het Vuur zitten’ om alle verhalen te beluisteren, ook de meest pijnlijke en angstaanjagende verhalen. Erbij blijven’. Het Vuur in zijn frequentie verhogende kwaliteit maakt de creatieve potentie los in het conflict. Eén van de reisgenoten haalt onze ervaring met het Zwaard van Arthur in herinnering: Excalibur. Het Zwaard van de Waarheid en de Liefde, dat scherpsnijdend het onderscheid maakt. Pure Vuurkracht voor verruimen en verdiepen.

Skills

Omgaan en balanceren met Vuur vraagt skills. Om met de sterke impulsen van het Vuur om te gaan, is ervaring en focus nodig. En Water. Water heeft een vormende kracht, Vuur een creatieve. Wanneer we met deze krachten kunnen omgaan, zijn we meesters in balanceren en harmoniseren van de aanpassingen in deze tijd. Natuurlijke aanpassingen die we conflict zijn gaan noemen, eenvoudigweg omdat we losgezongen zijn van de betovering van de Magie van de elementaire elementen van de Natuur en de Aarde. Wanneer we deze krachten kunnen balanceren, kunnen we iedereen, menselijk en niet-menselijk, met een open hart ontmoeten.

Aquamarijn

In de verte vliegt een Buizerd. Met roerloze vleugels cirkelt hij op de thermiek de blauwe hoogte in. Hij gebruikt de warmte om hoger te komen. In een diepe Stilte die dan volgt, laat zich een aquamarijn energieveld zien. Een zacht rimpelend wateroppervlak met een intense zachtheid. Intens verruimen en verdiepen. Ik herken de energie uit IJsland en Nieuw Zeeland. Wijsheid van de ancients die de oude Kennis bewaren van de intelligentie van de Aarde, de Natuur èn de Maan. Van ver voor onze voorouders. Water, water, de rest komt later, hoe de Aarde wateroppervlakten potentieert en energetiseert. Het samenspel van het Vuur in de Aarde en het Water van de Maan. Water is onze nieuwe bron van Wijsheid en Kennis.

De Berk

We dalen af van de duintop. Op onze struintocht naar het Water roept een Berk. De Berk, een lunaire boom, is tijdens de Volle Maan op volle kracht. Stil vallen we samen met Haar energieveld en deelt ‘de Witte Vrouwe’ Haar intelligentie met ons. We zijn immers Verwanten.
Steeds meer verruimen en verdiepen. Steeds meer het levende bewustzijn van de Aarde en de Natuur toelaten. Ons inheems bewustzijn voor het land waar wij wonen openen.


Verruimen en verdiepen