Lake Tekapu

In gesprek met één van mijn lezers van mijn nieuwsbrief kwam het thema aan de orde hoe om te gaan met de enorme krachten en machten die in onze samenleving werkzaam zijn. Eigenlijk stelde hij de vraag naar ‘in stroming blijven’. Met die Vraag liep ik een tijdje rond en ik droomde op de Nieuwe Maan van januari over de Canadese meren. Wanneer je naar Stroming vraagt, hoor ik al snel “water, water, de rest komt later”. Voor ons hele systeem, voor alle lagen van ons wezen.

Fysiek

Misschien merk je het zelf ook op, maar de vloeistoffen in ons Lichaam zijn in hoog tempo aan het veranderen. Ons Lichaam is hard aan het upgraden en de problemen om de hogere resonanties die op ons toekomen toe te laten, uiten zich in kwesties met de bloedsomloop, het hart, het lymfesysteem en het cerebrale vocht. Hogere resonanties toelaten gebeurt via je DNA en de 10e hersenzenuw. DNA is onze connectie met de Bron van alle Leven, de 10e hersenzenuw is de connectie met het fysieke lichaam, met Belichamen. Hoe meer je DNA al belast is of wordt, hoe lastiger het is om de hogere resonanties die op ons geprojecteerd worden, stromend in je Lichaam op te nemen, met stagnatie in de genoemde lichaamssystemen tot gevolg. Hoe meer belast, hoe meer moeite je zult moeten doen voor dit Broncontact om fysiek gezond en stromend te blijven.
De 10e hersenzenuw is de thermometer voor stress. Is de 10e hersenzenuw ‘vrij’, dwz kun je aandachtig en bewust moduleren in stressvolle situaties (welke stressrespons?) dan kunnen de nieuwe upgrades makkelijker doorstromen. Deze magische hersenzenuw staat voor Doorgankelijkheid. Zorg goed voor je fysieke stroming, heb Aandacht voor purificatie. “Water, water, de rest komt later”.

Emoties

De heersende machten en krachten werken via de menselijke emoties, in het bijzonder via onze bestaansangsten. Er is al veel over gezegd: onze angst voor de Dood, onze angst voor tekort en verlies van ons weldadige bestaan hebben ons in de armen gedreven van deze machten en krachten. De controle die uitgeoefend wordt, creëert een krachtige ‘schlucht‘ in de energievelden: een vernauwing in de stroming, waar een krachtige versnelling ontstaat. Vóór de schlucht is er hoge druk, in de vernauwing ontstaat de versnelling en na de schlucht is er de vrije uitstroom en doorstroom. Ik besefte me, dat de toegenomen controle, drang, dwang en druk de versnelling inluidt, die we nodig hebben om onze emoties te transformeren.
Omgaan met emoties, naar Meesterschap van jezelf of anderen betreft vooral die schlucht toestaan. We gaan er doorheen in onze rubberboten. Stort je vol en opmerkzaam in de versnelling. Kijk voorbij de schlucht.

Mentaal

Grote, versteende blokken van overtuigingen, verstolde aanpassingen en oude gerecyclede verhalen geven de stroming en rivierbedding haar vorm. Hoe meer keien in het water, hoe groter de stroomversnelling. In het voorjaar wanneer de kou verdwijnt, neemt de stroom de keien mee in haar bulderende kracht. De stroming zoekt hoe dan ook een weg, tot overstromingen toe.
Hoe kunnen we Ruimte maken voor de rivier? Rijkswaterstaat deed dat door veel meer aandacht te besteden aan de ruimtelijke kwaliteit, zodat de stroom vrij haar natuurlijke weg kan zoeken. Welke ruimtelijke kwaliteit is er in ons denken? Welke dijken hebben we opgeworpen? Hoe gaan we om met stroomversnellingen? Overstromingen en overweldigingen? Water, water, de rest komt later. Waar is de ruimtelijke kwaliteit van ons denken?

Spiritueel

Ik heb weleens het gevoel dat Nederlanders op gespannen voet leven met stroming en Water. In de opstelling van De Ziel van Nederland, die we in de vroege zomer van 2021 deden, kwam deze collectieve angst voor het Water duidelijk naar voren. Water heeft bij uitstek iets overweldigends in zich. Krachten en machten die veel groter zijn dan mijzelf. Om je daar aan over te geven, er zelfs van te genieten, dat is een stap die veel vertrouwen in het Leven vraagt. Het leidt terug naar of je het vertrouwen in het Leven in het vruchtwater in de buik van je moeder hebt kunnen beleven. Wanneer je daar geen stroming en vertrouwen hebt gevoeld, kan dat je hele leven lastig blijven. Het kan dan lastig zijn om mee te stromen met noodzakelijke en onontkoombare veranderingen.

De Aarde potentieert het Water

Tijdens de Nieuwe Maan van januari had ik een betekenisvolle Droom. Ik word naar de meren van Canada geleid. Daar ga ik het Water in en zwem een tijdje onder water. Ik adem via mijn huid. Op enig moment voel ik hoe de frequentie van het Water verandert. Het water wordt gepotentieerd door het bewustzijn van de Aarde. Ik hoorde letterlijk het woord ‘potentiëren’. Na een tijdje kom ik weer boven water. Ik heb de potentie van het water in mij opgenomen. Vanaf de oever zie ik hoe er zich een vortex heeft gevormd boven het Water. Ik begrijp dat het Water onze nieuwe intelligence is geworden. Onze nieuwe bron van intelligentie: Living Waters.
Dit is de vierde Droom over het vitaliseren van wateroppervlakten: Lake Tekapo, Lake Victoria, Lac Léman en nu één van de Canadese meren van de Mackenzie Plain.

Werkelijkheid

Wanneer ik hem, de lezer van mijn nieuwsbrief, weer spreek over mijn laatste Droom, merk ik op dat hij het nog lastig vindt om mee te stromen in een andere werkelijkheid dan hij gewend is. Zijn werkelijkheid is er één van niet verbonden zijn met de Natuur en de Natuurlijke bewegingen. Hij vindt het lastig om toe te staan dat de Natuur veel intelligenter en krachtiger is dan wij. Niet iets om bang voor te zijn maar om je met respect en welwillendheid aan over te geven. Mijn werkelijkheid is er één van verbondenheid met het bewustzijn van de Aarde en erkennen dat de Wijsheid en intelligentie voor dit tijdsgewricht in het Water is te vinden. In de Wortels van het Water. Water, water, de rest komt later.

Water, water, de rest komt later