De Nieuwe Driemanspolder is een pareltje in de Randstad, dat in twee jaar tijd is ontdekt door talloze vogels en hun bewonderaars. Eerste Paasdag neem ik er een kijkje met mijn verrekijker. Op een bankje mijmer ik in alle Stilte over Pasen. ‘Drie’ komt bij me op. In de vertelling van de kruisiging spelen drie mannen en drie vrouwen de hoofdrol. Laten we eens door de verrekijker kijken naar deze casting.

De tragiek

De vertelling van de kruisiging is zonder meer een vertelling met tragiek. Volgens de geleerden is het niet helemaal duidelijk wat Jezus uiteindelijk is overkomen. Er worden verschillende namen en verschillende episodes genoemd in de verschillende bijbelboeken.
Laat ik niet blijven steken in de tragiek, dan kan ik verder reizen in de beleving.

Wedergeboorte

Op de één of andere manier ben ik Goede Vrijdag en Pasen in de jaren gaan beleven als een mogelijkheid om ieder jaar weer een stuk van het oude ééndimensionale tijdperk van dominantie, exploitatie en onttovering los te laten en de nieuwe, meerdimensionale vrouwelijke energie te bevrijden. Ieder jaar weer een stapje verder. Zo ook dit jaar. En uitgerekend dit jaar viel mijn oog op Drie. Drie mannen en de drie vrouwen van de casting. Tweemaal drie archetypen die ons de doorgang naar de Wedergeboorte laten zien. Was het de Driemanspolder, nieuw land van twee jaar jong, dat mij op het spoor zette?

Drie mannen

Bij de gevangenneming en het proces spelen drie mannen een prominente rol. Een rol in het afsterven van het oude tijdperk, om Ruimte te maken voor een nieuwe cyclus.
Judas, het archetype van de verrader, is bereid om voor een zak geld en toegezegd aanzien tot verraad over te gaan. De oor die hij zich heeft laten aannaaien zal hij later bij zichzelf afsnijden. Hoe heeft hij zich ooit verraad laten influisteren.
Pilatus, het archetype van de gespeelde onschuld, wast zijn handen in onschuld en neemt geen verantwoordelijkheid in de rechtsgang van Jezus. Hij verschuilt zich achter onschuld en levert Jezus uit aan de zorgvuldig opgeklopte razernij van het volk.
Petrus, het archetype van de verloochening en ontkenning. Wanneer hij aangesproken wordt dat hij deel uit maakt van de groep rond Jezus, verloochent en ontkent hij om het vege lijf te redden. Wanneer de Haan kraait, weet hij dat hij dat hij zijn rug niet recht gehouden heeft. Jezus had voorspeld dat hij zover zou komen om te verloochen en ontkennen.

Drie vrouwen

Bij het kruis staan drie vrouwen, die het intense proces van de Dood gadeslaan, beleven en het Leven doordragen.
Maria, het archetype van de Moeder, die Jezus onder haar Hart heeft gedragen. Moederliefde, die gadeslaat dat wat er te gebeuren staat onderdeel is van een veel groter proces dan alleen de dood van haar kind. Het gaat niet om haar.
Maria Salomé, het archetype van de Vroedvrouw. Als geen ander kent zij de ingang van het Leven en de geboorte van dit kind. Ook zij weet dat ze getuige is van een veel groter proces van geboorte: de geboorte van een nieuw tijdperk. En dat gaat met geboortepijnen.
Maria Magdalena, het archetype van Liefde van de Aarde voor de mensheid. De Liefde die doorheen de tijdperken van de mensheid nooit afwezig is geweest en altijd te vinden is voor en bij diegenen die haar gezocht en geleefd hebben. In de Westelijke wereld vaak met gevaar voor eigen leven.

Drie

Drie archetypes van verval: verraad, gespeelde onschuld, verloochening en ontkenning.
Drie archetypes van het Leven doordragen: de Moeder, de Vroedvrouw en de Liefde voor de Mensheid.
Op mijn bankje laat ik het huidige toneel van onze samenleving aan mij voorbij trekken. En ik herken de archetypes in de tragiek om mij heen. Zowel van verval als van het Leven doordragen. Ieder speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Shakespeare?

Vogels

Een drietal Ganzen gakken mij luid uit mijn bespiegelingen. Alsof ze mij willen wijzen op al het moois wat er is te beleven. En dat is er! Door mijn verrekijker gluur ik naar achter elkaar racende en baltsende Tureluurs, op hun hoge, rode ranke pootjes in het plas-drasgebiedje. Een Kluut met zijn kromme snavel op zoek naar eten, de rustende Eenden tussen het riet. En overal het geluid van de Kievit, de Tureluur, de Visdiefjes en de talloze andere watervogels. Een geweldig schouwspel van Levenslust op de vroege Paasmorgen.

Tureluur
Drie
Getagd op: