Misschien is ons verbinden met de Natuur wel belangrijker dan ooit. Niet vanwege CO2, stikstof of biodiversiteit, maar vanwege de ontwikkeling van ons zielenleven. In onze ziel leeft een diepe wens om ons Levendig te voelen, Being Alive. En om ergens een Plek te hebben, om je verwant te voelen met waar je woont. We leven in een wereld waarin we veel heen en weer reizen en onderweg zijn. Een wereld die toenemend bebouwd, bewoond en manicured is. Hoe kunnen we dan ooit Verwantschap met landschap voelen? Welk landschap past bij ons? Waar voelt onze ziel zich Thuis?

Samenspraak

Diep in onze eigen wilde en ongebonden Natuurlijke ziel weten we dat we een menselijke vorm van de Aarde zijn. Dat we nooit géén Plek hebben. We zijn deel van de 4,5 miljard jaar oude geschiedenis van de Aarde. Dit diepe weten in mijn wilde Natuurlijke ziel verandert de manier hoe ik over mijzelf en het Leven denk. We doen er toe, we hebben betekenis. En dat is het eerste begin van een terugkeer naar doel, naar passie, naar wat ik hier kom doen. Niet zozeer een vraag naar je maatschappelijke carrière, maar wat kom jij doen in samenspraak met de Natuur en het bewustzijn van de Aarde? Nog preciezer: In gesprek met het concrete landschap waar je nu bent of woont?
Wanneer je leeft in zo’n versteende, vervreemdende wereld, dan is het moeilijk om te geloven dat er een Plek voor je is en dat je er toe doet voor de Aarde. ‘Welk landschap past bij ons’ wordt een vraag naar betekenis en zingeving. Het draait om de erkenning dat onze manier van leven ons vervreemdt van de planeet, van elkaar en van onze eigen Natuurlijkheid.

Het Bos

Landschappen weerspiegelen de archetypen van onze ziel. Duinen, bossen, zee en strand. Uiterwaarden, heide, en beekdalen. Polders, bloemenweides en stuwwallen. Wadden, landgoederen en essen. We hebben een geweldige variatie in landschappen in Nederland. Ieder landschap reflecteert iets van onze eigen Natuurlijke ziel. Ons landschap is ontstaan door de samenwerking van mens en Natuur, soms al oeroud. Het is precies die samenwerking die ons toegang geeft tot het archetype. Een archetype in samenwerking met de Natuur. Het is geen vreemde.
Neem ons Bos. Ofschoon geen oerbos roept het bos mysterie in onszelf op. Onder het gebladerde gaan we het donkere bos in. Sommige mensen durven niet alleen in een bos te wandelen. Het vraagt moed om zonder overzicht je weg te zoeken. Om vertrouwen te voelen dat, als je verdwaalt, je een ander avontuur beleeft dan via de paaltjesroute. Stilaan voelen dat je richtingsgevoel wakker wordt. Soms voel ik mij een echte ‘bosvrouw’ wanneer ik mij laat opnemen en verleiden door dit landschap. Welk landschap past bij ons? Bij jou?

Diepe wijsheid

Laten we meer leren te reflecteren op landschappen. Landschappen die ieder voor zich diepe wijsheden bevatten over wie we ten diepste zijn. Zonder patriarchale (de Rentmeester), hiërarchische (boven de Natuur geplaatst) en kapitalistische (biomassa en productiebossen) conditioneringen.
Want we weten wel dat wanneer we ondergaan in de drukte van de dag, dat de meesten van ons in snelkookpannen leven. Leer je verbeelding te gebruiken. Sluit een Moment je ogen en stel je de bomen voor, de bossen en voel de verandering. Merk op waarom bossen werken. Ze communiceren, ze werken samen en hoe meer diversiteit hoe sterker het systeem. Voel de oude bomen die voor de jongere zorgen.

Archetypen

Voel dan een heel systeem van Aanwezig zijn in het bos. Een systeem van Aanwezig zijn dat helend kan zijn. Er is een Plek waar je je geworteld kan voelen. Waar het oké is om een beetje anders te zijn. Het is speels en magisch, maar óók archetypisch. Landschappen zijn archetypisch en deze archetypen leven in ons. Deze archetypen beginnen zich in ons te roeren en een eigen leven te leiden. De kwesties zijn niet voorbij, maar er is een diepere moed, integriteit en creativiteit in hoe we de kwesties tegemoet gaan.
Wanneer we de archetypen van het landschap Nieuw Leven inblazen, gaan we ons ondersteund voelen door de diepe oude oerwijsheid in de landschappen. Dan komen óók de archetypen van de voorouders van het landschap tevoorschijn.

Welk landschap hebben we nodig?

Gedurende je leven heb je verschillende landschappen nodig. Al die verschillende landschappen kunnen ons zo divers informeren. Wat vind je fijn of juist niet? Ik kan maanden in de Duinen rondstruinen, totdat opeens het Bos roept. Of totdat de Bergen mijn Hart zo sterk doen verlangen om ze weer te zien. Wat is het dat mijn ziel daarheen roept? Welk archetype dringt naar de voorgrond?
Waar verlang je naar wanneer je een landschap kiest om te zijn? Waarom word je er verwacht? Waartoe moet je komen opdagen?

Zelf op Pad

Kom eens in het landschap. Zo dichtbij als je kunt. Blijf er bij en reflecteer daarna. Hoe voel je je nu? Wat zijn je gedachten? Waar voel je de energie in je lichaam? Houd het eenvoudig, zodat je begint Op te merken. Is er uitwisseling? Een relatie? Een Verwantschap?
Welke landschappen, welke delen van de Natuur roepen wat bij je op? Waar is de meest levendige respons? Waar wil je meer tijd doorbrengen? Welk landschap past bij ons?
Je oefent je gevoel voor Aanwezigheid. Je kunt je nu eenmaal makkelijker ontwikkelen wanneer je Opmerkzaam en Aanwezig bent voor wat zich voordoet. Probeer er een dagelijkse practice van te maken, zodat je steeds dieper kan gaan.

Ga dieper

Voel je de sterke behoefte om getuige te zijn van wie je bent in het landschap? Wil je ontdekken hoe je verder komt dan “Ja, was mooi buiten, lekker gewandeld”? Dat is natuurlijk heerlijk, maar je ontwikkelt je niet. Als je jezelf na zo’n dag eens afvraagt, wat heb ik beleefd, gevoeld? Wat gebeurde er? Wat is er veranderd voor mij? Dan begin je de Innerlijke Dialoog over wat je werkelijk nodig hebt voor je verbinding met de Aarde. Reflecteren is getuige zijn van jezelf. Wat dient je? Wat helpt je? Waar groei je van? Wat beperkt je?
Hopelijk voert je Pad je naar de Aarde en brengt het je iets zodat je je werkelijk Levend voelt.
Wanneer je dat wilt, kan ik je vergezellen: Being Alive.

Welk landschap past bij ons?