Winter in de Eifel

Wandelend door de Eifel ontstaat er Ruimte voor Nieuw Denken en door het lezen van het landschap weer een nieuw Doorzicht voor 2024. Tot 10.000 jaar geleden was er in de huidige Eifel een lange periode van strekkingen van de aardkorst. Het gebied waar wij doorheen trokken, is dus vulkanisch van aard en dat voel je! Saturnale krachten. Omdat in de Winter de Zon zich terugtrekt, komt er ook nog eens alle Ruimte voor Saturnale krachten. Langzaam ontstaat het Doorzicht in de samenhang tussen Aquarius, Saturnus en Uranus, een oeroude Alchemagische triade van archetypen. Dieper doorsnappen van de huidige tijd, een ander Verhaal met Aandacht voor de kosmische dynamiek.

Saturnale krachten

De Saturnale krachten verwijzen naar alles wat versteend en verstold is. Datgene wat strak begrenst en geregeld is. Ueberreguliert. We worden langzaam naar deze krachten geleid doordat we ons verdiepen in het archetype en de karikatuur van de bewoners. Gezagsgetrouw, gründlich, Ordnung muss sein. In de derde reis naar IJsland (2014), een eiland waar je bij uitstek de strekkende krachten van de Aarde kunt ervaren, kon ik ineens de Saturnale krachten los van de achtergrond zien. In de houvast om overal een mentaal antwoord op te hebben, de neiging tot controle, modellen en systemen om mensen te ‘plaatsen’, procedures. Alles terugbrengen tot materie en structuur, het is ten diepste het verliezen van de kennis van het eigen Wezen, een intens verdrietig Moment. Om de stroming weer toe te laten, hebben we de samenhang tussen Aquarius, Saturnus en Uranus weer te begrijpen.

Uranus

In de voorbereiding van de tweede reis naar IJsland (2013) meldt zich Uranus. De kwaliteit van Uranus leer ik kennen op Patmos (2008/09). Ik bezoek het eiland buiten het toeristenseizoen en op het terras van een kleine taverne aan de haven vertelt een Griekse vrouw mij over Uranus en Johannes de Ziener, een mysteriekracht met een zuivere trilling. Dagen zwerf ik over het eiland, talloze Ermita’s en coniferen om de zuivere trilling te volgen.
Jaren later, in een Droom voorafgaand aan de reis naar IJsland, zie ik hoe de Toegang tot Uranus is vertroebeld. De vrije, zuivere trilling is interdimensionaal gekaapt en vervormd. Het Vuur van het eigen Wezen van de ziel is gestolen. Het verlies van het Vuur van het eigen Wezen is een verschrikking, een bodemloze put. Verlies van moraal en hoogmoed vieren hoogtij. Er is teveel structuur, beperking en kleinhouden van het zuivere.
Ik dring diep door in het vegetatieve zenuwstelsel en de nervus vagus. Ondersteund door het bewustzijn van het Hoge Noorden en het water van de gletsjers maken we in de reis de Toegang vrij.

Aquarius

Beide archetypen, Saturnus en Uranus, heersen over Aquarius. De kracht van het mysterie en het mystieke, van Nature Intelligence met een zuivere trilling enerzijds (Uranus) en anderzijds de verstikkende en wurgende zelfgenoegzaamheid en hoogmoed van versteend dogma (Saturnus).
Onze mensheid is zich nog maar net aan het openen voor de zuivere stroom van Uranus. Voor het Vuur van het eigen Wezen.
Tegelijkertijd worden in onszelf ook Saturnale krachten wakker: we verliezen onszelf in verlokkende strijdtonelen. Wanneer onze zuiverende Uranuskrachten op Saturnale tenen trapt. Saturnus wil alle macht en kracht stelen.
Aquarius ondertussen, de Waterdrager, ontworstelt zich en komt boven. Ja, Nederland, het oude Frisia, heeft een Watermanziel.
Onze jonge Aquariustijd staat bol van de invloed van deze twee archetypen. Kiezen we voor zuiverheid en integriteit of zelfgenoegzaamheid en hoogmoed?

Vuur

Terwijl buiten de woedende Saturnale krachten van onze machthebbers in al hun onmacht en hun giftige levensstromen over onze Planeet razen, vinden wij in de Diepe Stilte en bezonnenheid het Vuur van ons Wezen terug. Van onze zuiverheid en integriteit. Uiteindelijk zal alleen de moraliteit van de Ziel overblijven. Immoraliteit kan alleen bestaan waar er géén innerlijke kracht van de Ziel is. Waar het Vuur gestolen is. Immoraliteit is altijd een verschijnsel van overgangsfasen. We zullen het Vuur van ons Wezen moeten hervinden en bij elkaar moeten blijven aanblazen. Ook al wringt de Saturnale kracht zich in allerlei bochten. Het zal van geen wijken willen weten. Maar de Levenskrachten en Nature Intelligence laten zich niet misbruiken. Ze zijn een Spiegel, ze zijn niet meer te beheersen door hoogmoed en zelfgenoegzaamheid.
Besef dat 2024 het jaar wordt dat we een ontzagwekkende Vrijheid zullen ervaren, geheel afhankelijk van ons vermogen om onze bandbreedte van zuiverheid en integriteit in ons dagelijks leven te Belichamen. Dat zal alle verstarring en verstolling overschrijven. Duik diep in de kwesties waar je zelf nog steeds toestemming voor geeft, beschikbaar voor bent of onverschillig mee bent. Waar is onze frequentie van zuiverheid en integriteit NU nodig? Iedere keer weer.

Sneeuw

Langzaam zakt de temperatuur, de Helderheid van de vorst in de nacht verdrijft de nattigheid. Als op een dag de sneeuw begint te dwarrelen en de zuiverheid op het Saturnale landschap zichtbaar wordt, opent zich in Volle Glorie een volgende fase van innerlijke kracht. Op het Stille pad horen we dagelijks de zang van de Zwarte Raaf, de ruisende beken, zwermen Mezen, het hoge gepiep van de Winterkoning, het stoten van de Zwarte Merel, het ruisen van de hoge Dennen. Schichtig springen Reeën over het pad, de Muis verstopt zich in de houtopslag. Steeds Stiller en Grootser wordt de Ruimte van zuiverheid en integriteit.


Aquarius, Saturnus en Uranus