“Welk perspectief hebben we?”
Hij stelt de indringende vraag voor deze tijd, waarin we verstrikt kunnen raken in de beelden en verhalen die ons worden opgedrongen en in ‘polarisatie’. Verstrikt in gevoelens van een bedreigd bestaan, gehechtheid aan relaties, spullen en gewoontes. Ons perspectief zien vraagt doordringen in het Hart van de kwesties, de Grotere Bewegingen zien, onze Mogelijkheden voelen en leren Kiezen.
We hebben een intense ontmoeting. Hij voelt dat hij vastloopt.

Doordringen

Wanneer we doordringen in het Hart van onze kwesties, zie je dat we onze instinctieve kracht voor hoe je intern agressie en innerlijke strijd harmoniseert en balanceert nog nauwelijks in ons bewustzijn hebben. Zo nu en dan werpen we een speer in de buitenwereld, het heeft dramatische effecten, we leggen onze zienswijze op, dwingen af in plaats van het potentieel te mediëren. Het levert triomfantelijke winnaars en slechte verliezers op.
Ten diepste is onze kwestie er één zo oud als de mensheid. Onze mensheid is geïnfiltreerd met aanvankelijk energieën, later hybriden die uit zijn op oorlog, destructie en onderdrukking. Inmiddels is de dynamiek nu goed te herkennen. Als je vraagt ‘welk perspectief hebben we?’, dan zal je dit perspectief van kunstmatige energieën onder ogen moeten zien. Het helpt om uit de strijd met elkaar te blijven. En ofschoon ons innerlijk Licht nog niet geheel zichtbaar is, zullen we met onze manier van Zijn tot in het Hart van deze kwestie dienen door te dringen. Om interne strijd en agressie te harmoniseren. Laten verdampen en vervloeien. En om diep door te dringen in de geschiedenis van de mensheid.

Drempel

We staan op een kritische Drempel. Door de steeds subtielere, kosmische frequenties, dat betekent energieën van zuivering, opHeldering en balanceren van de frequenties, kunnen we steeds dieper doordringen in onze eigen innerlijke waarheid en in de kwesties van de mensheid. In de Grotere Bewegingen worden we steeds verder naar de Drempel gebracht, waar we, als we het aandurven en onszelf niet overstrekken, de Sleutel zullen vinden voor onze kwesties.
Om over die Drempel te gaan zullen we allerlei persoonlijke uiterlijke vormen en gewoontes moeten achterlaten. We staan immers voor een transpersoonlijk doel: deze Drempel gaat de gehele mensheid aan. Kiezen we voor Natuurlijk menszijn of voor kunstmatig/hybride menszijn? Voor menselijke waardigheid of voor een onwaardig en ontzield leven? We zullen enige moeite of verlies voor lief moeten nemen voor de groei van het transpersoonlijke leven van de mensheid. We zullen het even met onszelf moeten uithouden. Dat is pijnlijk zonder bezieling en waardigheid.

Mogelijkheden

‘Welk perspectief hebben we?’ is de vraag naar Mogelijkheden. Wanneer we begrijpen dat chaos en harmonie inherent elkaars gelijken zijn, kunnen we bewegen naar een Plek waar we ons veilig voelen. In de chaos is harmonie te ontdekken, in harmonie vind je ook chaos. Luister maar eens naar een spelend orkest. Soms hoor je harmonie, soms hoor je chaos. Het vraagt enige oefening om die verschillende lagen te ontdekken. Ga eens voorbij je ideeën over chaos en harmonie, hier liggen onze Mogelijkheden. Onze Mogelijkheden om te harmoniseren en balanceren. Dan maken we de diepe Wijsheid van de Liefde vrij, een onbuigzame kracht en bron van energie en vitaliteit. Onze Mogelijkheden liggen in de Doorgang van Dood en Geboorte, inherent elkaars gelijken. Loslaten en laten komen.

Leren Kiezen

We kunnen een grote verandering naar Voorspoed realiseren, afhankelijk van de Keuzes die we maken. De aflopen jaren zijn we veel keuzemomenten gepasseerd en iedere keer is er weer een volgend cohort geweest, dat gekozen heeft voor Puurheid, Wijsheid en de Liefde.
Veel mensen zijn nog verstrikt in wat we noemen polariseren. Deze mensen gebruiken hun instinctieve kracht om agressie en innerlijke strijd te balanceren nog niet. Ze zijn nog in de greep en beïnvloeding van de kunstmatige en hybride mensen en bronnen.
Polariteiten zijn geen antagonisten, maar wederzijds en gerelateerde tegenstellingen. Ieder definieert de ander en maakt de ander mogelijk. De emoties die we nu zien in ‘het gepolariseerde debat’ is alles wat er nu opgeHelderd wordt door de kosmische frequenties. Het is wat zich in de Tussenruimte afspeelt. Niet vastpakken, dus. Er niets van vinden, maar wèl Erbij blijven. Nature Intelligence wijst de weg.
Onze Keuzes gaan over afbraak versus vernieuwing, twijfel versus onzekerheid over de nieuwe richting. Laten we het daar over hebben.

Vuur

Welk perspectief hebben we? We hebben het perspectief van de Wijsheid van het Vuur. Vuur kiest. Tussen Natuurlijkheid of kunstmatigheid, tussen bezieling of ontzield, tussen diep menselijk of hybride.
Tijdens ons gesprek zijn we diep doorgedrongen in het Hart van de kwestie van vastlopen. Onze Mogelijkheid is bovenal Bewegen naar een veilige Plek.

Welk perspectief hebben we?
Getagd op: