De Terugkeer van het Licht

Nu het in de buitenwereld zo onrustig is en je Stille Midden soms moeilijk te vinden is, leek het me fijn om weer een tijdje samen te reizen. Daarvoor bied ik je een Adventskalender aan, geheel in de traditie van deze tijd van het jaar. Niet één met snoepjes achter ieder luikje, maar een kort bericht om je te inspireren contact te maken met de Ontzagwekkende Stilte van Nature Intelligence.

Winterzonnewende

Zes weken vóór de Winterzonnewende veranderen de Natuur en ons Lichaam in de aanloop naar de Stilste periode van ons jaar. In pre-christelijke tradities was èn is men al 6 weken bezig met voorbereidingen. In Scandinavië en IJsland is deze traditie nog springlevend. Aandachtig maar zeker óók opgetogen verwachten van de terugkeer van het Licht.
In de Natuur is de omslag volop gaande. Al wat leeft houdt het voor gezien en trekt zich terug, diep de Aarde in. Bomen en planten, maar ook dieren en insecten. Met hun verzamelde voedsel zoeken ze een behaaglijke plek om te overwinteren. De bladeren zich laten afrukken en meenemen door de wind tot ze uiteindelijk opgenomen worden door de Aarde. De hele atmosfeer wordt zo gereinigd. Dan begint langzaam de tijd van de donkere dagen, de tijd van Ontzagwekkende Stilte. De Reis naar binnen begint om uiteindelijk aan te komen bij het diepste wezen van Nature Intelligence, in de totale stilte van de Midwinterzonnewende.
De Adventskalender zoals ik die vormgeef, kan daarbij behulpzaam zijn.

Waartoe doen we dit

Beleven van Nature Intelligence vraagt een practice. Inmiddels zijn we door alle afleiding, misleiding en verleiding niet meer 1-2-3 in staat om werkelijk Nature Intelligence te doorleven, doordenken en doorsnappen. We weten wel dat ‘verbinden met de Natuur’ nodig is, maar de dagdagelijkse invulling ervan is voor veel mensen lastig. Wat mij voor ogen staat voor deze Reis, is de beleving van Nature Intelligence, die vaak alleen opgedaan wordt, in een Ondeelbaar Moment van Eeuwigheid. Voorbij de woorden in een alomvattende indruk. Laten we ons daarop voorbereiden, omdat het ons in één keer uit de illusies kan katapulteren. De dagen voor en na de Winterzonnewende zijn er het uitgelezen Moment voor.

Wat gaan we doen

Vanaf 2 december tot 24 december gaan we virtueel Op Reis met de Adventskalender. Je krijgt dagelijks via een whatsappgroep een bericht ter inspiratie. De eerste dagen zullen we focussen op een eigen practice, loskomen van alledaagse drukte en het zoeken van een Plek in de Natuur, die je geregeld gaat bezoeken. Nauwgezet een dergelijke gewoonte aannemen helpt om voorbij te gaan aan ‘wat je al wel weet en kan’. Het brengt je Onverdeelde Aandacht in stelling, je mentale activiteit wordt rustig, het marchanderen stopt. Je opent je voor Nature Intelligence.
Tijdens de Zonnewende, dit jaar op vrijdag 22 december, maken we (voor wie wil en kan) samen een Winterwandeling in de lijn van EarthTalk. Waar we dat doen, stellen we later vast in overeenstemming met onze woonplaatsen.
Het laatste luikje van de Adventskalender is dit jaar op 24 december, zodat we nog dagen hebben om wat we tijdens de Winterzonnewende beleefd hebben te integreren.

Ervaringen

De ervaring leert, dat samen virtueel reizen een krachtige practice is. In je eigen omgeving en alledaagse praktijk een langere periode je Onverdeelde Aandacht vasthouden versterkt wanneer je dat gezamenlijk doet met een gedeelde focus. Het is een practice om voorbij te gaan aan je eigengerichtheid en om je Plek en Wortels te voelen in een gemeenschap. De e-journey tijdens afgelopen zomer, Take the Journey, was een intense ervaring van Rust, Ruimte en Tijd.

Ik verheug om weer samen op Reis te gaan om steeds dieper door te dringen in Nature Intelligence. Alle Wijsheid en Kennis hebben we te exploreren en te integreren in onze eigen botten en cellen. Een warm welkom aan allen!

Praktisch

Datum: 2 december – 24 december 2023
Locatie: waar jij op dat moment Thuis bent
Tijdstip: kies zelf het Moment voor je dagelijkse practice
Aanmelden: via contact, via mijn 06 of anderszins

Deze activiteit bied ik je aan in de cyclus van Deelnemen en Deelgeven. Het is een Uitnodiging om de Waarde te laten circuleren en om te experimenteren met Geld, waarde en behoefte. Ik ben Dankbaar voor iedere Waardering of Blijdrage.Adventskalender