Amsterdamse Waterleiding Duinen

Uitkijkend over het water laat ik woorden verschijnen voor een groep vrouwen van een groot internationaal bedrijf. Het zijn vrouwen in de Overgang, die de overgang in hun bedrijf begeleiden. Vrouwen met de Wijsheid van de Overgang dienen een plek te krijgen in een Nieuw verhaal voor Nederland. Een plek in de gemeenschap, in een bedrijf, in een familie. Over welke Wijsheid hebben we het dan? Langzaam komen de ervaringen van mijn voettocht door Zweden weer in een nieuwe Doorsnede boven.

Van rol naar ziel

De lange Reis van de Overgang is een reis van rol naar ziel. Het is een Reis van contemplatie, van distelleren van de lessen die we hebben geleerd. Van het vinden van een spirituele practice. Het is een practice die voorbij het ego gaat. En ons verbindt met iets groter dan onze eigen behoeften en verlangens. We gaan diverse drempels over waar we veranderen van archetype, van zorgende vrouw naar ‘senior’ en naar Elder.
In onze samenleving missen we een ‘rite de passage’ om van ‘senior’ een Elder te worden. Een rite om uit onze collectieve, onbewuste ontkenning te komen van ouder worden. Onze samenleving is het contact met het Heilige, het magische en mystieke verloren. Daarom voelen en eren we de overgangen niet. Er is slechts een gapend gat van de oude dag, met verschralende oudedagsvoorzieningen waar uitsluitend wordt gestuurd op geld en efficiëntie. Een schrikbeeld, ontdaan van enige vorm van caring, zingeving en Betekenis. Zonder Bezieling. We ontkennen de bezielde ouderdom, de Wijze.

De Wijze horen

Een ‘rite de passage‘ zou ons in contact moeten brengen met de innerlijke stem van De Wijze. Met vrouwelijke rolmodellen in Levende Lijnen in onze gemeenschap die de Reis al langer maken. We hebben contact nodig met mensen die Elder activists zijn. Zij leven de Uitnodiging voor om actief te zijn voor het Grotere Goed in onze gemeenschap. De rite zou ons op het spoor moeten zetten om van rol naar ziel te gaan. Zodat we in alle Ruimte en Vrijheid leven voor het goed van onze gemeenschap. We missen een ‘rite de passage’ die ons brengt van wat we doen naar wie we zijn geworden.
We zullen moeten nadenken over de ontwikkeling van vrouwelijke authentieke Elders. Dat is iets heel anders dan ‘leiderschap’, zoals wij daar in onze westerse cultuur mee doende zijn. Vrouwelijke authentieke Elders zijn dringend nodig. Ze dragen bij met hun doorleefde vrouwelijke Wijsheid in deze tijd van ongekende Mogelijkheden. Om het Nieuwe Tijdperk geboren te laten worden. Vrouwelijke Elders zijn Vroedvrouwen van de Overgang.

De Overgang

De Overgang van zorgende vrouw via ‘senior’ naar Elder kan een enorme betekenisvolle groeibelevenis zijn. Als het proces goed begrepen wordt en het innerlijke en uiterlijke werk toegewijd gedaan wordt, dan komen de Wijsheid en de kwaliteiten van de vrouwelijke Elder tevoorschijn. Dit proces vraagt alle support van de generaties in de Levende Lijnen. Iedere vrouw maakt weer haar eigen Reis in het vrijmaken van die kwaliteiten. Een bewust gemaakte Reis is van onschatbare Waarde voor de gehele gemeenschap.
Het is nodig dat er een erkende plek is voor deze vrouwen in en na de Overgang, met een gedeeld doel en intentie. Een dergelijke Plek geeft een spirituele verdieping die de bron is van heling en van een nieuwe visie op het Leven voor iedereen. Deze vrouwen kijken niet om met spijt of wrok, ze blijven niet steken in het verleden. Ze hebben geleerd hun ervaringen voorwaarts te integreren en stap voor stap en Moeiteloos te Reizen. Ze zijn sterk verbonden met de toekomst van hun gemeenschap en landschap.

Rite de passage

Alle culturen behalve de Westerse cultuur hebben eeuwenlang hun rite de passage voor vrouwen in en na de Overgang. We kunnen daar veel van leren.
Alle werkelijke Overgangen vragen loslaten. Aspecten van oude rollen laten wegstromen, omdat ze niet langer je nieuwe staat van Elder dienen. Een nieuwe fase dringt nu om tevoorschijn te komen. Van rol naar ziel.
Overgangen vragen dringend om een Tussenruimte en een Tussentijd. Een neutrale zone waar we niet langer volgen wie we waren. En waar we tegelijkertijd niet weten wie we in potentie kunnen worden. Langzaam verschijnt er in de Overgang een gevoel, een indruk over een groots Nieuw Begin.

Een Nieuw Begin

De Helderheid over het Nieuwe Begin kan niet afgedwongen worden. Wanneer we de call van de Elder horen, zullen we leren vertrouwen dat het proces zich zal ontvouwen. En dat we dit ontvouwen ondersteunen door toewijding, intentie en openheid. Dan beginnen we geleidelijk aan de kwaliteiten van de Elder te belichamen. Wijsheid die is gegrond in doorleven, doordenken en doorsnappen, Kalmte temidden van turbulentie, het vermogen om de Grotere Bewegingen te zien. Gepassioneerd commitment aan de gemeenschap, het land en het Heilige, Magische en Mystieke. Caring.
Deze kwaliteiten van de vrouwelijke Elder zijn ontelbare generaties (h-)erkend, gewaardeerd en geëerd in niet-westerse gemeenschappen. Hoe kunnen we deze wijsheid in onszelf wakker kussen?

Nature Intelligence

Laten we de Natuurlijke wereld en Nature Intelligence uitnodigen om de harten en geesten van vrouwen op hun Reis door de Overgang te ondersteunen. Laten we gaan luisteren, ervaren en kijken in de Natuur. Als een dagelijkse practice. In de Natuur voel je de ritmes, de cycli en het Vuur van de Levenskracht het gemakkelijkst. Wanneer je wat langer (alleen) in de Natuur verblijft of onderweg bent, kun je intens voelen en ervaren wat het meest authentiek en Natuurlijk is aan jezelf. En wat voor jouw Levensondersteunend is.

Wat kunnen we nu doen?

Wat iedereen kan doen, is om de Morele Stem van de vrouwelijke Elder te helpen klinken en ondersteunen, uitnodigen. Een podium geven. En dat in een cultuur die geen of heel weinig herkenning heeft wat het eren van de vrouwelijke Elder betekent.
Wanneer ik kijk naar mijn oudere rolmodellen die bewust ouder worden, dan zie ik toewijding in het tot uitdrukking brengen van hun nieuw gevonden unieke gaven. Gaven die een expressie zijn van hun Ziel. Dit uitdrukken maakt ongelooflijk levendig en is intens vervullend. Het zijn de laatst gevonden unieke gaven die oudere vrouwen ondersteunen in volledig Being Alive.
Deze gaven zijn nog veel meer dan alleen vervulling en Being alive. Wanneer we ze gebruiken, zal het geschenk van ons authentieke zelf dienen als een middel voor de Overgang, die zich nu aan het voltrekken is op onze Planeet. Het is absoluut nodig om antwoord te geven op de call van vrouwelijke Elders in onze eigen gemeenschap om als gemeenschap en land gezond te blijven. Het zijn juist hun kwaliteiten van de doorleefde Overgang die De Overgang die wij als gemeenschap maken, kunnen dragen, verzorgen en koesteren.

Zonder tijd en bestemming

Wie ben ik zonder alles en iedereen?“, die Vraag brak door op de eerste dag van mijn lange voetreis door Zweden. Dagen liep ik alleen in een overweldigende Natuur, liet mij uitdagen om een eigen route te plannen, ontmoette openhartige en buitengewoon gastvrije Zweden en had prachtige gesprekken met hen over Reizen zonder tijd en bestemming, Wie ben ik? Mijn eigen stemmen werden steeds stiller, mijn lichaam Vanzelfsprekender, mijn voeten het midden waar alles om draait, totdat ik in een Ondeelbaar Moment het Onnoembare als Reisgenoot herkende. Hij wandelt al Levenslang mee. Toegankelijker nu. Ik hoorde de call en gaf antwoord in de Stilte.

Jämtland – Sweden
De Overgang