Oerlandschap van Holland

De dag begint fris. Voor onze wandeling Being Alive – wandelcoaching reizen we naar de Rhoonse Grienden. Mijn reisgenoot voelde al dat de waterige delta van Holland aan hem trekt. “Ik hoor thuis in de Delta”. De Grienden zijn een getijden zoetwatergebied. Tweemaal per etmaal stroomt het landschap mee op eb en vloed. Het is waterig landschap met talloze kreken en Wilgen. Wanneer wij er wandelen, staan de smalste kreken droog. Langzaam wordt duidelijk waarom wij hier zijn. Het kind terugvinden.

Vormkracht

Mijn reisgenoot is al even met pensioen. Hij heeft zijn leven gewijd aan pionieren in duurzame bouw. Talloze ideeën voor projecten heeft hij geïnitieerd. “Ik ben een zendeling, een priester van duurzaam bouwen geweest”. Daarmee verraadt hij, dat hij ondanks een hang naar het mystieke op een heel aardse manier vormkracht heeft gevonden: bouwen vanuit de toekomst. “Ik heb mijn hele leven niet helemaal kunnen Zijn”. Hij miste een verbinding. Gaan we het kind terugvinden? Het kind dat kan Zijn? Het kind dat hij was toen hij op de Aarde kwam?

Levenskracht

Onderweg genieten van de prachtige stammen van de Wilgen. Ondanks de gaten stroomt de levenskracht volop in de boom.
Nu zijn werkzaamheden zijn weggevallen is het lastig geworden om die levenskracht te voelen. Er zijn gaten gevallen. De vormkracht van het bouwen is verdwenen. Mijn reisgenoot voelt al dat voor hem het antwoord in de Aarde ligt. In een lichamelijk gevoelde verbinding met de Aarde.
Ondertussen genieten we van de Moerasspirea en de Valeriaan, die volop bloeien. Een klein loepje vergroot deze wonderschone wereld van de bloemen.

De jeugd

Vanaf ons bankje horen we de Cetti’s zanger luidkeels zingen. De Cetti’s zanger is een zeldzame gast in Nederland. Er twittert een soortgenoot uit de verte. Dan vliegt een koppeltje Buizerds over. We komen over de jeugd te spreken. Hoe kunnen we al het jonge leven doordragen? Niet alleen jonge mensen, maar àl het jonge leven van planten, dieren, bomen. Anders kan het Leven niet doorstromen. Ieder jong Leven wil doorstromen. Ieder kind wil doorstromen. Ook ons eigen kind. Het is belangrijk dat we het kind terugvinden dat we waren toen we hier kwamen.

Bij iedere Leven begint de Schepping opnieuw en spreidt zich opnieuw uit over de wereld

De Aarde , mijn oerplek om te wonen

Net als ieder Leven straalt ook iedere plek van de Aarde uit voor de gehele wereld. Iedere plek op de Aarde heeft zijn eigen Aardigheid. In de Stilte op ons bankje maken we contact met de Aardigheid van dit gebied, van Holland. Steeds dieper gaan we. Voorbij onze verhalen zijn we wie zijn. Magisch ontvouwt zich de kwaliteit van het oerlandschap van Holland. Stil kijken we uit over de brede kreek. De Aarde is zó betrokken bij ons. Zij kust ons wakker. Wanneer je dan jezelf regenereert, regenereer je de Aarde.

“We leven tegen het Water. Het is nodig dat we méé gaan leven met het Water. Als we het Water de Ruimte geven, zal het ons overvloedig voeden. Dan zal de Levenskracht stromen voor al het Leven, jong en oud. Ons oerlandschap is heel vruchtbaar met heel veel Leven”.

Dijken en waterkeringen

Hoe is het met je eigen dijken en waterkeringen? Kun je méé leven met het Water? Veel van het jonge Leven kan niet meer stromen. Onze verhalen over onze kwesties houden de stroming tegen. Kunnen we het kind terugvinden, dat deze ervaring van stromend Aardeleven kent?

In de kwantumervaring kun je opmerken, dat kwesties eenvoudigweg oplossen wanneer ze niet meer levensondersteunend zijn. Als je de kwestie als zodanig herkent, begrijpt en niet meer vastpakt komt de Levenskracht weer terug.

Aardeleven

‘Verbinden met de Aarde’ lijkt een modieus verlangen te worden. Wanneer je werkelijk gehoor geeft aan dat verlangen, dan is het nodig dat je het Aardeleven in je denkramen en lichaamsbewustzijn gaat toelaten. Aardeleven voelen betekent dat je de Levenskracht vanuit de Aarde gaat ervaren. “Al het goede komt van beneden”.
Wanneer we een kleine bocht omgaan, opnieuw langs een brede kreek, staat daar een enórme Zwarte Populier naar ons te wenken.

De Zwarte Populier

De Zwarte Populier kan grote hoeveelheden water drinken èn verdampen. Landschap (èn mensen) zonder Populieren wordt drassig en verward. Populieren houden je fris en flexibel en laten de wind door je systeem waaien. Daardoor komen er nieuwe impulsen en perspectieven naar ons toegewaaid. Een gevoel van vrijheid en nieuwe perspectieven. Stromen, stromen, stromen! Deze Zwarte Populier laat via zijn wortels de echtheid van het aardeleven voelen. Als een levende realiteit voorbij onze kunstmatige realiteit. Dieper en dieper dalen we af in het bewustzijn van de Zwarte Populier en het Vurige aardeleven. Hier vinden we het kind terug.

Vuur
Het Vuur uit de Aarde is Levengevend, het Vuur uit de lucht is inspirerend, het Vuur uit het Hart is transformerend

Gevonden

Moeiteloos en zorgeloos is het kind. Lichtvoetig en nieuwsgierig. Reizend op de impuls van nieuwsgierigheid en vertrouwen. Genietend van het Leven in al zijn vormen en hoedanigheden. Het kind dat kan Zijn, omdat zijn ouder hem meedraagt over de levenskrachtige Aarde. Er is geen willen, geen moeten, slechts het reizen van moment naar moment, iedere keer sterven en geboren worden. Elk moment weer.

Herinner je het Kind dat je was toen je kwam en draag hem mee tot in de ouderdom

De Zwarte Populier
Het kind terugvinden