Diepe Stilte in de Natuur. Ontspannen en al je gedachten, verwachtingen, waar je van droomt of wat je verwacht, laten vallen. Steeds stiller. Alles wat je ooit dacht, begreep, laten vallen. Steeds dieper in de Stilte met behulp van de levende Natuur en de Spirit van het gebied.
De Diepe Stilte in de Natuur en jezelf laten samenvallen. Open voor de kracht. Open voor de Stem van de Aarde en de Bomen. EarthTalk: de Taal van de Bomen
In de Stille Ruimte voorbij de woorden raken we betrokken bij de Taal van de Bomen. Laat je inspireren door een Taal die je nooit gedacht, gedroomd of verbeeld hebt.

Bomen

De Bewustzijn van de Aarde is deze zomer snel ontwikkeld. Het wordt steeds duidelijker wat Zij van ons vraagt. Dat is niet altijd makkelijk te verstaan, in alle Puurheid. Gelukkig kunnen de Bomen ons daarbij helpen. Met hun verticale eigenstandigheid maken zij met hun wortels een krachtige toegang tot het bewustzijn van de Aarde. De Bomen spelen een cruciale rol in de transitie. Laten we de Taal van de Bomen raadplegen.

Spiegelen

Laat we bij de inspiratie van de Bomen voor ons, onszelf eens niet centraal stellen. Laten we Aarde en de Bomen eens centraal zetten. Het geworstel met onze verbinding met de Natuur blijft zolang je jezelf nog steeds als uitgangspunt neemt. “Ik dien een verbinding te maken met de Natuur”, hoor je nu veel. “Ik moet eerst een verbinding met mijzelf maken”.
Wanneer je je helemaal laat dragen en inbedden door de Natuur en je kan je radicaal openstellen voor de Taal van de Bomen, waar zit die spiegeling dan in?
Dit gaat zoveel verder dan een ‘projectietechniek’ of ‘de verbinding met jezelf’. Het kan zoveel korter en eenvoudiger.

Inheems bewustzijn

Contact hebben met de Taal van de Bomen op de plek waar je bent, helpt je om geworteld te zijn. Het brengt je in contact met de vragen en verlangens van het gebied. Dit inheems bewustzijn, de gevoeligheid voor het gebied waar je geworteld bent, leid je naar de antwoorden wat nu nodig is. Voor het landschap, jouw relatie met het landschap, voor de gemeenschap, voor Nederland en voor het Doordragen van het Leven.

Natuurbeleveniswandeling

We zorgen dat we een dag in de Natuur zijn. We zijn deze dag op onszelf aangewezen, zelf je eten en drinken meenemen, zelfvoorzienend èn zelfverzorgend zijn. Nadenken over je uitrusting: wat doe ik aan (check het weer), wat neem ik mee, wat laat ik thuis, waar ga ik comfortabel op zitten, wil ik iets opschrijven. Het is allemaal voorbereiding èn voorpret op je bezoek aan het gebied en voor de Diepe Stilte van EarthTalk. Onze gezamenlijke voorbereiding is een oproepende kracht.

Praktisch

Datum: zaterdag 17 september 2022
Tijdstip: 10.30 – 16.30 uur
Locatie: 1e parkeerterrein Meyendel, Wassenaar – kijk hier. Voor wie met de trein komt: op verzoek meerijden vanaf Den Haag CS
Bijdrage: vanaf € 25, waarbij ik je uitnodig om de ruimte te verkennen die je hebt in de waardecirculatie van Deelgeven en Deelnemen. Als je echt aan dit programma wilt deelnemen en het minimum niet kunt betalen, neem dan contact op.
Aanmelden: via mail of contact

EarthTalk: de Taal van de Bomen