Dageraad Mt Elijah- Patmos 2008

“Wat is voor jou een belangrijk moment geweest? Een moment dat je één van je meest indringende inzichten opdeed in je leven, tot nu toe?” We wandelen samen 10 dagen over Patmos, een klein eiland in de Griekse Dodekanesos. In oktober is het seizoen voorbij, de Natuur herstelt zich van de warme zomer. Iedere dag stellen we elkaar één fundamentele vraag, waar het woord ‘indringend’ in geformuleerd is. Jan en ik zijn beiden op zoek naar ons grootste Talent.
Zijn vraag brengt me terug naar mijn eerste bezoek op het labyrint in Chartres op 21 juni, vandaag 20 jaar geleden. Mijn eerste ronde op het labyrint bracht mij één, zoals gevraagd, indringend inzicht. Jaren en ervaringen later geef ik er het woord Eigenmachtigheid aan, hoe je de oer-overtuigingen van onze westerse cultuur overwint.

Chartres

In een Droom ben ik in een gotische kathedraal. De plek voelt heel vertrouwd. In mijn droom herken ik iedere plek van het gebouw, de plattegrond, de pilaren, de ruimtes onder de kathedraal. Niet veel later doet zich de gelegenheid voor om rond de Zomerzonnewende naar Chartres af te reizen. Wanneer ik in alle vroegte via het westportaal de kathedraal binnenga, herinner ik mij plots de Zwarte Madonna en het labyrint. Eenmaal op het labyrint welt er een immens en onstuitbaar diep verdriet op. Ik herken de herkomst op dat moment nog niet. Terwijl ik meander van het eerste naar het tweede kwadrant komt er eindelijk wat rust. Dan, na twee doffe klopjes op de microfoon, schalt er vanaf de kansel een voorganger. “Nous sommes des coupables, nous sommes des coupables”. De zin gaat rechtstreeks mijn eigen diepe lagen in en er komt een ontzagwekkende Woede vrij.

Schuld

Een indrukwekkende woede over de notie dat we schuldig zouden zijn. Schuldig al voordat we geboren zijn. Dat we het niet waard zijn om het Goddelijke onder ogen te komen. Twee kwadranten worstel ik met deze kolossale, opgedrongen schuld, schaamte en verantwoordelijkheid. Met deze diep doorwerkende beschuldiging vanaf de kansel, die geen recht doet aan wie ten diepste zijn, kùnnen zijn. Die al onze ingeboren onschuld in één veeg uit ons leven verwijdert. Die het stralende Kind dat we waren toen we kwamen, tot onherkenbaar intimideert en onderdrukt. Hoe diep verdrietig is dat?

Het Midden

In het midden van het labyrint voel ik hoe de energie van het labyrint overweldigend vrij komt. Er komt een indringend inzicht, wat de meeste mensen ervan weerhoudt om hun potentieel te realiseren. Hoe we onze ingeboren onschuld zijn verloren. Het inzicht dat we in een diep onbewuste staat van mentale onderdrukking en intimidatie leven. “Nous sommes des coupables”. Bovenal voel ik in het Midden hoe we kunnen weg bewegen van deze staat van mentale onderdrukking en intimidatie. Het Zaad van de Vrijheid en de Onschuld wordt diep in mijn systeem en bewustzijn geplant. Het Leven wil geleefd worden.

Eigenmachtigheid

Jaren en ervaringen later ga ik samen met Yolanda Krul op onderzoek uit om Vitaal SamenWerken verder te verdiepen (2012). We scannen de informatievelden rond Vitaal SamenWerken met de CoRe Inergetix. Dit is een computersysteem met een enorme databank met informatievelden uit allerlei gebieden. Lees hier en hier meer over deze fascinerende methodiek. We oefenen met Bio-Opstellingen en Biotransfer om scherp te krijgen wat Vitaal SamenWerken ten diepste in de weg staat. Wat maakt het zo moeilijk om moeiteloos je eigen autoriteit, integriteit en talent te leven? Je Uit te spreken?
Wanneer we handig genoeg zijn geworden, nodigen we om en om een groepje vrouwen en een groepje mannen uit. Is er een verschil wat vrouwen of mannen hindert? Welke diepe trekken in onze cultuur en DNA kunnen we op het spoor komen? Hoe geven vrouwen en hoe geven mannen hun kracht, hun Eigenmachtigheid, weg?

‘Luister maar naar pappa, want die weet het beter’

Onze schrijnende vondst is hoe vrouwen (of het vrouwelijke in mannen) haar eigen Wijsheid en intuïtie kwijt raakt, door de overtuiging dat pappa het beter weet. ‘Luister maar naar pappa, want die weet het beter’. ‘Pappa’ als archetype van de man die het beter weet. De dokter, de wetenschapper, de bestuurder van ons land of bedrijf. Gegrepen door dit archetype, door deze diep ingekerfde opvatting over ‘pappa weet het beter’ verlaten vrouwen (èn mannen) hun intuïtie, hun Wijsheid van het hart. Ze zijn bereid om zichzelf (en wie aan hen zijn toevertrouwd) en hun intuïtie en Wijsheid geweld aan te doen. Wat me het diepste raakte, is dat moeders hun dochters kennelijk zo onbewust opvoeden.

‘Wees loyaal aan de leider’

Ten diepste leven mannen (en het mannelijke in vrouwen) een loyaliteitsconflict. Hun loyaliteit aan de leider gaat verder dan de loyaliteit aan zichzelf (integriteit), de Waarheid en de Liefde. Eeuwen lang zijn er mannen geweest die bereid zijn het zwaard op te nemen voor het ideaal van de leider. Kruistochten, oorlogsmissies, politieke strijd, hoe moeilijk was het om dienstweigeraar te zijn 40 jaar geleden. De loyaliteit aan de leider maakt bereid om op basis van religie, politiek of ideologie de ander te onderwerpen. Mensen, maar ook dieren en de Natuur. In plaats van het scherp snijdende zwaard van de Waarheid en de Liefde, verkwanselen talloze mannen (en vrouwen) hun integriteit, ‘wees loyaal aan de leider’. Wat me het diepste raakte, is dat vaders hun zonen deze loyaliteit opdringen. ‘Wees een vent’.

Evolutie

Deze twee oer-overtuigingen in onze Westerse cultuur die tot in het voor-fysieke DNA van de Westerse mensen is terug te vinden, zijn pijnlijk om toe te laten in ons bewustzijn. Ze hebben ongelooflijk veel trauma veroorzaakt. Eenmaal bewust van de oer-overtuigingen kunnen we ons ook bewust worden van de trauma’s die we daardoor collectief meedragen èn veroorzaken.
Troostrijk is dat deze oer-overtuigingen zich nu zo levensgroot tonen in de omgang met onze gezondheidscrisis. De huidige mentale onderdrukking en intimidatie is nu ongekend transformerend om je Eigenmachtigheid te bevrijden. Er ligt nu voor iedereen, niemand uitgezonderd, een levensgrote kans om zich werkelijk te bevrijden van deze oer-overtuigingen van onze Westerse cultuur en om je Eigenmachtigheid terug te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat als je het bewustzijn over deze oer-overtuigingen laat indalen, dat je je er zonder strijd van kunt ontdoen. Je kunt dan beschikken over je eigen Wijsheid en Intuïtie en het Zwaard van de Waarheid en de Liefde dragen. Ten diepste vrij en onschuldig.

Je grootste Talent

Wanneer we na 10 dagen op de boot staan en we Patmos steeds kleiner zien worden, vraag ik Jan welk indringend inzicht hij deze Reis heeft opgedaan. Terwijl we in de verte kijken hoe Mount Elijah steeds kleiner wordt en we de Dageraad die we beleefden op Mount Elijah koesteren, zegt Jan zacht “Je grootste pijn is je grootste Talent”. Eigenmachtigheid, hoe je de oer-overtuigingen van onze Westerse cultuur overwint. Het oer-trauma ombuigen naar Talent.

Eigenmachtigheid – hoe je de oer-overtuigingen van onze Westerse cultuur overwint