Alles wat een vorm heeft, is onderdeel van een eigen web van betekenis. De uniek vorm geeft het web betekenis en het web op zijn beurt geeft de unieke vorm betekenis. Een unieke boom is geen bos en toch geeft de boom betekenis aan het bos. Deze oeroude manier van denken over Verbondenheid was een manier van denken om de samenhang in de Natuur betekenis te geven. Ik vermoed dat we met ons ecologische denken nog wel een laagje dieper kunnen gaan. Naar deze laag van een web van oude betekenis. Van kosmische betekenis, van heiligheid, wie weet. Hunebedden vormen een oeroud web van betekenis.

Hunebedden

In het oerlandschap van de Kop van Drenthe liggen de meeste Nederlandse Hunebedden. De boeren van de Trechterbekercultuur (5e tot 3e eeuw b.C.) begroeven hun overledenen op loopafstand van hun nederzetting, maar ook dicht bij stromend water. Veel Hunebedden en grafheuvels liggen in de nabijheid van moerassen, vennen of volgelopen pingoruïnes en beken. Water. In vier dagen tijd loop ik een mooie ronde door het Nationaal Park De Drentse AA, een landschap vol bloemrijke hooilanden langs de diepjes, verscholen Hunebedden en grafheuvels. De Orchideeën bloeien, de vogels in de houtsingels langs de paden zingen dat het een lust is en telkens is er een doorkijkje naar het water, af en toe een bruggetje of vlonder.
De eerste middag neem ik alle tijd om contact te maken met het web van Hunebedden. Oost-west gesitueerd en de twee Eiken aan de oostzijde bieden een perfect portaal voor Deep Time listening.

Deep Time listening

Deep time is de sleutel tot het begrijpen van evolutionaire en geologische processen. De tijd van deze processen is anders dan de processen die we ervaren in de menselijke samenleving. De oude stenen van de Hunebedden, zo’n 150.000 jaar geleden meegevoerd tijdens één van de laatste ijstijden, ‘vertellen’ een heel oud verhaal, dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Oude stenen zijn timekeepers.
De ‘Taal’ van oude stenen is diep en traag. Je moet er ècht je tijd voor nemen.

Web van betekenis

De oostkant van het Hunebed leent zich goed om plaats te nemen. Vanaf dit plekje kan je door het portaal van de Eiken naar het Oosten kijken. Nadat ik een paar keer rond het Hunebed heb gecirkeld, neem ik plaats. Er valt een diepe Stilte neer, een grenzeloos gevoel voorbij tijd&ruimte.
Wanneer ik mij er volledig aan overgeef, krijg ik een netwerk van Hunebedden te zien. Een oeroud web van betekenis. Bij de indruk komen géén woorden. Wat blijft, is een voelbare, oeroude vibratie. Een meerdimensionale indruk, diep gelaagd, van meer dan 150.000 jaar oude stenen in een ceremoniële opstelling.

Resoneren

Steeds dieper en stiller terwijl ik opmerk dat ik ga resoneren met de oeroude steen. Een fysieke en energetische ervaring van onnoemlijke traagheid en vurige intensiteit, communicatie voorbij de ratio.
Het is niet zozeer dat de stenen tot mij spreken, het is meer dat het oeroude web van betekenis mij vormt. Als een oude steen. Het web vormt mij op een diepe laag waarvan de betekenis nog niet helemaal duidelijk is voor mij op dit Moment. Dat niet-weten, voorbij de concepten, daar is waar de Wijsheid voor de komende tijd ligt. Als een vruchtbare grond in mijn bewustzijn. Als onderdeel van de oeroude stenen nabij stromend water.

Oeroud web van betekenis