Diepe Stilte in de Natuur. Ontspannen en al je gedachten, verwachtingen, waar je van droomt of wat je verwacht, laten vallen. Steeds stiller. Alles wat je ooit dacht, begreep, laten vallen. Steeds dieper in de Stilte met behulp van de levende Natuur en de Spirit van het gebied.
De Diepe Stilte in de Natuur en jezelf laten samenvallen. Open voor de kracht. Open voor de Stem van de Aarde. EarthTalk: de Stilte Ruimte voorbij de woorden.
In de Stille Ruimte voorbij de woorden de Levende Lijnen voelen van Verwantschap met mensen en in onze samenleving met de Natuur.

Lelietje van Dalen

De smalle paadjes in de Kijfhoek wijzen ons de weg diep het gebied in. De Meidoorn, de Lijsterbes en de Vuurdoorn bloeien nu uitbundig. In de beboste stukken zingen de vogels dat het een lust is. De zon is behaaglijk en langzaam valt er een deken van diepe rust en stilte op ons neer. Onze zintuigen, ons contact met de Natuur en de Spirit van het gebied opent zich. Iedere keer weer een ontroerende ervaring om je zó opgenomen en omhuld te voelen in het gebied.
Langs een klein zijpaadje ruiken we de frisse, heldere en zachte geur van Lelietjes van Dalen. De geur van een lentedag! Stilletjes nemen we een kijkje en maken we contact met het wezen en de magie van de bloem.

Kraakheldere herinnering

De geur van de bloem geeft een kraakheldere herinnering aan de tuin van Oma. Terwijl mijn reisgenoot vertelt over haar overleden oma, voel ik hoe de Levende Lijnen met haar oma zich melden voor haar ontheemde gevoel “waar zal ik gaan wonen?”. De nabijheid van Oma geeft veel ontroering. Net zoals Oma zich meldt voor haar, zal ook het Landschap zich voor haar melden. Net zoals Oma betrokken is bij haar, zo is ook het Landschap betrokken bij haar. Oma, het Landschap, de Natuur, ze willen het allerbeste voor haar. Dat is gunnen, dat is de Liefde van natuurlijke, Levende Lijnen voelen.

Overzicht

We zoeken een hoge duintop voor rondom overzicht. Er zijn zoveel indrukken. Wanneer we de Levende Lijnen voelen, gaan we het web van betekenis voelen. Tussen ons onderling, tussen ons en de Natuur en Haar levende wezens. Lijnen die er altijd zijn zèlf Levend maken in een web van betekenis. Zelf iedere keer weer betekenis geven aan een gegeven web. Talloze mogelijkheden, niets staat levenslang vast en beweegt in zijn cyclus van Leven-Dood-Leven. En kan je zelf je plek in de cyclus voelen en kan je zelf de plek voelen in de Levende Lijnen?

Sisterhood

In het web van Betekenis van Sisterhood kun je Levende Lijnen voelen doortheen de generaties. Ikzelf merk op, dat ik in een Levende Lijn sta van intervallen van ongeveer 15 jaar. Voor mij staan vrouwen van 15 jaar ouder, achter mij van 15 jaar jonger en zo verder. Hoe houden we de Lijnen Levend en welke betekenis hebben ze? In welke zin dragen deze Levende Lijnen bij aan Behoud van Leven? Het Leven in dragen en het Leven uit geleiden? Lijnen weven net als Klimop? Het is spannend en avontuurlijk om dit bewustzijn verder toe te laten en te onderzoeken. Koesteren van Levende Lijnen is gemeenschapsondersteunend.

Nachtegaal

We struinen langs een smal paadje langs de duinhellingen naar een duinmeer. Er dartelt een wonderschone Sint Jabobsvlinder om ons heen. Eenmaal over een hoog duin, in een klein bosje Zwarte Populieren, zie je ineens het water liggen. Het heeft altijd weer iets adembenemends. De schittering, de kleuren, de diepe stilte en frisheid. We zoeken een eigen Plek om alleen wat langer stil te zijn. Paarden luieren loom op het strandje. Op het water drijft een rij van 18 Grauwe Ganzen. In de randen van het duinmeer zingen de Nachtegalen. Hoe heerlijk is het om je daar volledig aan over te geven en om de indrukken als vanzelf te laten samengaan tot volgende indrukken en inzichten. Met hun schoonheid zingen ze een vreugdevolle verandering. Dat we Levende Lijnen voelen in onze samenleving met de Natuur. Als bron van “waar ben ik thuis?”.

EarthTalk: levende lijnen voelen