‘Als Water en Vuur’, ze verhouden zich slecht. Zo slecht dat het spreekwoordelijk is geworden: in conflicten en in oorlogstijd. Water in haar overweldigende kwaliteit van overrompelen en onderwerpen en vuur in zijn verbrandende kwaliteit van destructie en opgelegde dood.
In mijn netwerk op LinkedIn stelde iemand de vraag hoe we uit het oorlogsconflict kunnen komen. Ik las er interessante bijdragen: geopolitiek, financieel, historisch, cultureel, intermenselijk. Mooie meerdimensionaliteit. Laat ik er een dimensie aan toevoegen: een dimensie waarbij de Aarde , Wijsheid en Waarheid een rol spelen. De dimensie van onze voor-christelijke voorouders. Ter inspiratie zocht ik de Zee op om Water en Vuur in oorlogstijd op een andere laag te doorgronden, proberen nieuw te denken.

Conflicten

Ik houd van deze plek aan de kust: de Zandmotor bij Kijkduin. Op het zand van de Doggersbank, waar de Ziel van Nederland zo goed voelbaar was, kan ik contact maken met verre voorouders. Terwijl de Meeuwen ruziënd plaatsnemen in het uitzicht, komt het inzicht.
Langzamerhand realiseren we ons dat oorlog (die ten diepste innerlijke conflicten zijn) alleen opgelost kan worden met Wijsheid en Waarheid. En het is lastig om je met Wijsheid en Waarheid te verhouden. We zijn het niet gewend, we hebben geen adequate opvoeders, opleiders of bestuurders gehad om ons in deze richting te ontwikkelen. Voor de bestuurders van nu zijn we te obstinaat, te veeleisend, te betweterig. Wat er moeilijk en onbekend aan is, is om toe te laten dat Wijsheid geïnspireerd komt en dat Waarheid een kwaliteit van het bewustzijn van de Aarde is. Met dat idee zijn we nog niet zo soepel om Water en Vuur in oorlogstijd te benaderen.

Ondertussen: de grote cycli

Ondertussen zijn we door de voortgang van de cycli van tijd en ruimte in een fase gekomen waar er veel energie op ons geprojecteerd wordt. Het is een energie die ons wakker kust uit onze sluimer van gebonden zijn aan macht, dominantie, exploitatie en afgescheiden zijn van onze Verwanten. Enerzijds komt de geprojecteerde, vurige energie als inspiratie (Wijsheid), anderzijds vanuit de Aarde (Waarheid). Het bewustzijn van de Aarde zet aan om te doorsnappen dat iets alleen Waar kan zijn, wanneer het levensondersteunend is. Alles wat niet levensondersteunend is, gaat onze Planeet verlaten.

Vuur

Hoe kunnen we de Vuurkracht gebruiken om de conflicten te hanteren? Verbrandend of met spirituele kracht? Vuur is het intentionele element. Voor een bewuste actie om te zoeken hoe je de kloof kunt oversteken. Bewust zoeken naar begrip. Dat is een vaardigheid die we niet 1-2-3 meer voorhanden hebben, in het bijzonder wanneer de intentie van anderen is om het conflict te laten escaleren.
Maar Vuur is ook de oerkracht. We kunnen het intentionele element richten om alle oude intenties, patronen en overtuigingen achter te laten en om de drempel over te gaan naar het ‘oervuur’, de ‘oerdraak’ van Vuur en Licht. Om ons te verbinden met de diepe spiritualiteit van de Aarde, waar het archetype van de Moeder is te vinden. De dragende, verzorgende en koesterende Moeder. Ons verbinden met het Vuur en het Licht in de Aarde, in het Land en in ons. De Moeder is ons.

Water

Hoe kunnen we de kracht van het Water gebruiken om het water en vuur in oorlogstijd te hanteren? Overweldigend of met de Liefdekracht?
Doordat het langzaam eb wordt, ontstaat er een mui in mijn beeld. De Meeuwen dringen om een plekje op het smalle drooggevallen zandbankje. Een paar minuten later ga ik in het Water van de mui, het is nog fris. Heerlijk!
Onze niet-christelijke voorouders zagen het element Water als het exclusieve voorrecht van de oude wijze vrouw. Zij heeft daardoor een sterke vruchtbare kwaliteit. Ze is gul, toegewijd en beschermend en tegelijkertijd is zij veeleisend èn vervullend in contacten met de gemeenschap. Alles is gericht op de cyclus van deelgeven en deelnemen, van eb en vloed. Alles in haar Waterenergie gaat over Liefhebben. Ze houdt van alle kinderen als van haar eigen kinderen. Zij is de Moeder van de Zee. Van alle kusten waar zij ons opzoekt.

De Krijger

Iedere oorlog kent haar strijders, iedere drempel kent haar Krijgers. Vuur en water in oorlogstijd vraagt om waarachtige Krijgers. De Krijger is door zijn jarenlange training in staat om zijn of haar innerlijke energieën, Water en Vuur, te balanceren. Op een diepere laag zijn we allemaal Krijgers. Hoewel veel mensen slechts de minimale, sociaal geconditioneerde inner skills leren en daar hun hele leven bij blijven.
De drempel die ieder Krijger tegenkomt is helder: stappen we af als het lastig wordt en verstollen we? Veel aspecten van ons onderwijs en onze sociale conditioneringen neigen ertoe dat mensen nu verstarren en bevriezen. Of gaan we verder over de drempel om ons te ontwikkelen en te groeien in bewustzijn? We kunnen drempels overgaan door bewust contact te maken met het bewustzijn van de aarde (zoals we tijdens de EarthTalk wandelingen doen) en door je vooruitziendheid en opmerkzaamheid te trainen. De drempel over gaan om de Moeder van het Land, de Moeder is ons en de Moeder van de Zee toe te laten.

La paix ne tombe pas du ciel, mais vient dans les mains et les coeurs de ceux qui la préparent.

White Feather, Les Capitelles, France, 2008

Ambitieus

Een beetje Krijger is ambitieus. Hij of zij weet dat je met volhardendheid en doorzetten veel voor elkaar kunt krijgen. Krijgers begrijpen dat er gewerkt moet worden voor de toekomst.
De Krijgers van nu leren hoe ze het Vuur en het Water kunnen hanteren en om de oorlogstijd te benaderen. Hoe ze de energieën moeten balanceren. Dat de balans ontstaat wanneer Wijsheid en Waarheid een say krijgen in het dominante wapengekletter.
Dat alles staat en valt door eerst zelf de drempel over te gaan om de betovering en de magie van het bewustzijn van de Aarde, het Water en het Vuur in hun eigen lichaam op te nemen.

White Feather

Vlak voordat ik in de winter van 2008 naar Zuid-Frankrijk reis, droom ik van een witte veer op het strand. De veer is er voor mij neergelegd. De volgende dag vind ik langs het strand de prachtige veer van de Meeuw.
Niet veel later maak ik in Zuid-Frankrijk contact met het veld van White Feather. Een entiteit die mij onderhoudt over peacemaking. Over de creatieve kracht van conflicten en oorlog en hoe ik daar in de Tussenruimte contact mee kan maken. White Feather is weer volop in mijn leven om spannende gesprekken en situaties met Water en Vuur te hanteren. Water en Vuur in oorlogstijd. White Feather wees mij naar de drempel. Om voor de Waarheid en de Liefde te gaan.

Water en Vuur in oorlogstijd
Getagd op: