Meerdimensionaal
(IJsland 2014)

In mijn kranten zie ik deze eerste week van 2021 het één na de andere vooruitzicht verschijnen. Wanneer begint de recessie, kunnen we terug naar ‘normaal’, gaat het vaccin ons en anderen beschermen. Gaat Rutte de rit uitzitten, wat doet de EU, wordt het vluchtelingenvraagstuk geregeld?
Laat ik het eens proberen, dacht ik, zittend op bankjes de afgelopen weken in het Noorden. Hoe we in 2021 meerdimensionaal vooruitblikken? Wellicht dat meerdimensionaal kijken ons helpt om dieper door te dringen in de opgave die (altijd) voor ons ligt: Hoe krijgen we weer lucht om te leven, kunnen we ons licht nog laten schijnen, kan de liefde blijven stromen en kunnen we opnieuw rechtvaardig samenleven?

Meerdimensionaal

Tradities vóór de komst van het Christendom begrepen hun wereld multidimensionaal. Altijd en overal zijn er 7 (soms 9) richtingen werkzaam in ons leven. Een kwestie of een situatie wordt meerdimensionaal onderzocht, dwz aan de hand van de heilige richtingen. ‘Heilig’ omdat zij beseften dat er geen ontkomen aan was aan de invloed van alle richtingen op hun leven. Het is eigen aan het leven. Wil je zodanig handelen dat je het leven ondersteunt, raadpleeg dan de richtingen. Laten we eens kijken hoever wij daarmee komen. Hoe we in 2021 meerdimensionaal vooruitblikken.

Vier elementen

De vier elementen zijn Lucht, Vuur, Water en Aarde. Ieder element heeft zijn eigen bijdrage aan de vormkracht van het Leven. Aan hoe het Leven komt, groeit, bloeit en weer vergaat. Deze elementen drukken de natuurlijke principes en wijsheden van het Leven uit. Laten we ze eens onderzoeken welk appèl ieder element doet. Ontdekken hoe we in 2021 meerdimensionaal vooruitblikken.

Lucht

De roep van de Uil

De laatste weken van het jaar zoek ik de afzondering op in het Noorden van ons land. In een klein huisje midden in een groot natuurgebied volg ik hoe het Leven wordt doorgedragen doorheen de diepste wintertijd. Op een nacht van de Zonnewende hoor ik een Bosuil vlak bij mijn raam roepen. Ik verdrink in het geluid, ik laat het helemaal binnenkomen, mijzelf er helemaal in opgaan. Even voelt het alsof ik zelf een Uil word. De Uil brengt mij het element Lucht.

Kiemkracht

De Lucht brengt een krachtige aanzet die de rust verstoord om zodanig een nieuw begin te maken of openingen en veranderingen. Lucht is het grote potentieel dat nog niet gerealiseerd is. Het is het kiemkrachtig potentieel.
Voor 2012 zie ik dat Vrijheid dit krachtige potentieel is. Waar angst onze mind in lockdown houdt, kan de Liefde je mind en ziel weer bevrijden. Je komt in contact met je oorspronkelijke, ‘wilde’ natuur. Zonder beklemmende aanpassingen, verouderde patronen en verkeerd begrepen verantwoordelijkheid. Wanneer we onszelf uit de lockdown van onze mind kunnen bevrijden, ontwikkelt het kiemkrachtige potentieel in ons.

Vuur

Ken je de vuurspuwende Draak uit de oude verhalen? Dat is het Vuur van de levende Aarde, het onstuitbare Lava dat naar buiten wil komen. Dat zich wil uiten, wil uitspreken. Deze Vuurkracht heeft de potentie om te balanceren, om te bekrachtigen en energie te laten toenemen. Innerlijk Vuur kun je voelen als opwinding en actief zijn. Het helpt om je eigen Licht te laten schijnen, eenmaal bevrijd door het Luchtelement. Om te balanceren, te harmoniseren en om ordening aan te brengen
Wanneer het ons in 2021 lukt om ons meer en meer vrij te voelen en werkelijk vanuit ons innerlijke Vuur en licht te leven, dan kunnen we het sociale weefsel in onze samenleving weer herstellen. We zijn immers vrij om onze wijsheden te delen, samen nieuwe vormen te ontwikkelen en onze gezamenlijkheid als Kinderen van de Aarde weer te voelen. Ware Vriendschap weer beleven!

Water

Langzaam neemt het stroompje een paar kleine kiezeltjes mee, die nog waren achtergebleven toen het water nog een stroom was. Ook deze kiezeltjes worden losgeweekt, verlost en meegenomen. Verderop zie ik hoe het water het mos weer groen heeft gemaakt na de hete zomer. Water heeft de potentie om wat vastzit weer in stroming te brengen en het leven weer te regenereren. Het brengt overvloed en interacties die vruchten afwerpen. Water brengt stroming, moeiteloosheid en gemak.
Willen we in 2021 ons sociaal weefsel en de Aarde verlossen en regenereren, dan moeten we de tegenstellingen zien te overbruggen door een bewuste Intentie om anderen te willen begrijpen. Ik ervaar hier de kracht van de Moederenergie: against all odds willen begrijpen wat er speelt, wat er nodig is, waar de Liefde ontbeert.

Aarde

De donkere Aarde brengt de wijsheid en wetmatigheden van de cyclus van Leven – Dood – Leven. Het is de Aardekracht waaruit het Leven ontstaat en waar het Leven weer naar terugkeert. Ieder Leven dat eindigt maakt ruimte voor nieuw Leven. Dat is de Bevrijding van het Aarde element.
Nu de tegenstelling tussen Leven en Dood die ons dermate parten speelt in de omgang met corona, zullen we in 2021Opmerkzaam moeten worden om diep in het hart van situaties en omstandigheden door te kunnen dringen. Wat houden we in leven wat allang aan de Dood had kunnen worden toevertrouwd? Wat is werkelijk levensondersteunend in hoe we denken over Leven en Dood? Kunnen we opmerkzaam worden dat de Dood een bevrijding kan zijn? Kunnen we de wijsheid en de wetmatigheid van de Aarde toelaten?

Boven, beneden, binnenin

Dit zijn de drie richtingen in het verticale vlak. Er is een leven boven ons, een leven onder ons en een leven in ons. Ook deze richtingen zijn altijd en overal in ons werkzaam. Ook deze maken deel uit van hoe we in 2021 multidimensionaal vooruitblikken.

Boven

Vele tradities begrijpen de sterren als Boven. Het is de kosmische invloed die altijd en overal werkzaam is in ons leven. De Kracht van Boven is een universele kracht, die het persoonlijke overstijgt. Je zou het als een transpersoonlijke invloed kunnen zien. Universeel in de zin van dat het iedereen aangaat, hoe je het ook wendt of keert. Wat gaat ons allemaal aan komend jaar?
Ik zie dat onze blikverruiming naar meerdimensionaal beleven van onze werkelijkheid ons allemaal aangaat. We gaan onze globale urgentie niet meer kunnen oplossen in een ééndimensionale richting, met één dogmatische waarheid. We zullen echt de drempel van een beperkt ééndimensionaal bewustzijn moeten overgaan. Deze stap zal beslissend zijn hoe de cycli van verdere gebeurtenissen eruit zullen zien.

Beneden

Wanneer je first nations over ‘Beneden’ vraagt, dan spreken ze over Moeder Aarde als een levende en heilige Verwante. Zij draagt, verzorgt en koestert het Leven. De Maorivrouwen leerden mij, dat ze naar ons verlangt, maar we moeten Haar wel zoeken en toenaderen. “Je kan er een leven lang over doen, no worries”, zei één van de vrouwen terwijl zij mij doordringend aankeek. “But life’s is easier when you get this”. De Aarde bewaart al onze belevenissen, al onze individuele en collectieve trauma’s. Talloze mensen herleven nu oude trauma’s uit onze geschiedenis. Hoe kan het Aarde element ons helpen bij deze diepe trauma’s?
Ik zie dat de Aarde een weldoende bron van kracht kan zijn om àlles onder ogen te zien. De Dragende Kracht van de Aarde zal ons creatieve en constructieve mogelijkheden laten zien. Laten we Haar zoeken.

Binnenin

Hier is de richting waar alles samenkomt en weer uitstraalt. Het is een voortdurende spiraal van beweging, van Leven. Paradoxaal is het ook de richting van Ontzagwekkende Stilte. Je kunt er je eigen, oorspronkelijke wezen herkennen. Hier huist een diep gevoel voor Waarheid en Liefde, voor datgene wat levensondersteunend is. Hoe kunnen we ons meer bewust worden van de diepte van deze richting?
Voor 2021 zie ik dat we meer bewustzijn ontwikkelen voor het onbewuste, zowel individueel als collectief. Allerlei kwesties rond geboorte, dood, dromen en verlangens zullen onze aandacht vragen. We zullen de diepte en de stilte van deze richting daarbij hard nodig hebben.

De Maan en de Zon

In oude tradities, en ik merk dat ook zelf, is de Maan het hemellichaam dat alle horizontale richtingen weerspiegelt. In contact met de Maan kunnen we Vrijheid, Vriendschap, Intentie en Opmerkzaamheid op het spoor komen. De Maan reflecteert waar onze leerlessen liggen.
De Zon straalt de verticale richtingen aan. Dan kunnen we in contact komen met meerdimensionaliteit, de Aardekracht en uiteindelijk ook met de Maan.
Alles valt samen. keert weer terug en weerspiegelt elkaar. De heilige richtingen leren ons meerdimensionaal vooruitblikken.

Hoe we in 2021 meerdimensionaal vooruitblikken.