“Als je stil op dat bankje gaat zitten, lopen ze op een dag gewoon voorbij”, zei de boswachter tegen mij. Op deze klaar lichte dag verwacht ik echter geen spektakel. Terwijl ik diep in mijzelf verzonken raak, zie ik plots eentje voorzichtig langs de bosrand stappen, dan weer de kop aan de grond, dan weer scherp mijn richting uitkijkend. Het Hert is alert, als altijd, èn genoeg op zijn gemak om af en toe te grazen. Het Hert is sterk verbonden met Merlijn en Merlijn op zijn beurt met de godin van het Noorden – the Mother of the Land. Het is een kracht die leidt naar Bevrijding. Hoe eindigende cycli bevrijden. Ik ben met deze ontmoeting nu overduidelijk geland in de e-journey Doordragen van het Leven.

Law and Wisdom

Op mijn bankje realiseer ik mij dat het even duurde voordat ik dit begreep, Law and Wisdom. Het verwijst naar Natuurlijke wetmatigheden, die Wijsheid in zich hebben. Wijsheid over de cycli van het Leven, in het bijzonder over de eindigende cycli. Hoe eindigende cycli bevrijden. Ik moet denken aan die periode na het overlijden en tot aan de begrafenis van mijn schoonmoeder. De hele week voelde ik een geweldige bevrijding. Ik dacht eerst dat dat te maken had met haar 98 levensjaren. Later ging ik opmerken dat het iets anders was. Ik ging de magische krachten van het einde voelen.

De magie van de eindigende cyclus

Het Hert is ondertussen iets uit de bosrand gelopen in de richting van het vennetje. Het houdt mij voortdurend in de gaten. Ik denk weer aan Merlijn, aan de magische krachten van de natuurlijke wetmatigheden. Hoe eindigende cycli bevrijden door ruimte te maken voor nieuw leven. Hoe we door de bevrijding in contact kunnen komen met fundamentele energieën van vernieuwing. Het laat mij zien dat creatief werk gevoelens nodig heeft. Volwassen gevoelens zijn nodig voor mentale energie, levenskracht en creatief werk, voor het uitdrukken van kracht. Krachten die leiden naar Bevrijding. Het is alsof de eindigende cyclus zijn eigen vernieuwing met kracht tot stand brengt. Het kan niet anders, het gebeurt gewoon. Law and Wisdom.

Donker

Zit ik hier op een stralende winterdag over het donker na te denken. Het Hert staat mij aan te staren. Zou hij weten wat er in mij omgaat? Law and Wisdom is een dynamiek wat zich in het donker afspeelt. Donker in de zin van dat het proces zèlf onzichtbaar is. Je ziet er alleen de werking van. Misschien is het daarom wel zo lastig om het bestaan ervan te erkennen. Omdat het in zich onzichtbaar is. Van magie zie je alleen de werking, de rest rust in het donker. Dat is lastig in onze cultuur.

Adequate respons

De magie is in het Westen in de tijd vaak vooruit gelopen. Diegene die er contact mee had, was zijn of haar tijd vaak ver vooruit. Er was niet altijd een adequate respons van anderen voor deze Wijsheid. Als ik zien hoe we nu aan het leven hangen en alle sterfgevallen aan corona krampachtig at all costs willen voorkomen, hoe we dat opeisen, dan kan ik niet anders denken dan dat er weinig contact is met Law and Wisdom. Er is geen notie van hoe eindigende cycli bevrijden. Er is geen adequate respons op wat het Leven vraagt om doorgedragen te worden.

Mother of the Land

The Mother of the Land, de intelligentie van de Natuur, weet dat je voor geboorte geven het oerinstinct moet toestaan om ongehinderd door te gaan, door te stromen. Wanneer je je Hart en gevoelsbewustzijn toestemming geeft, kun je voelen hoe eindigende cycli bevrijden.
Ik bedank de Plek waar ik was voor de inzichten en ervaring en ik vervolg mijn wandeling.

Hoe eindigende cycli bevrijden.