Diepe Stilte in de Natuur. Ontspannen en al je gedachten, verwachtingen, waar je van droomt of wat je verwacht, laten vallen. Steeds stiller. Alles wat je ooit dacht, begreep, laten vallen. Steeds dieper in de Stilte met behulp van de levende Natuur en de Spirit van het gebied.
De Diepe Stilte in de Natuur en jezelf laten samenvallen. Open voor de Natuurwezens, open voor de kracht en voor de Stem van de Aarde. Open voor wat er in de Tussenruimte verschijnt.
EarthTalk: Openheid.
In de Stille Ruimte voorbij de woorden raken we betrokken bij onze heilige verbinding met de Natuur.. Laat je inspireren door een Taal die je nooit gedacht, gedroomd of verbeeld hebt.

Openheid

Ofschoon we zeggen dat we in een ‘open samenleving’ leven, is onze samenleving met de Natuur nog niet zo open. Wat de Natuur aangaat, begrijpen we openheid vaak nostagisch. Een verlangen naar een ver verleden, toen we de Openheid naar de Natuur nog hadden. Anderzijds kunnen we Openheid naar de Natuur ook ervaren als perfectie: we ervaren de Natuur als perfect. Dat is een utopie. Beide uitgangspunten zijn niet Open naar het heden, laat staan naar de toekomst.
De vraag is dan hoe kunnen we Openheid en de Natuur in wisselwerking beleven zonder dat we teruggeworpen worden op nostalgie of utopie? Hoe komen we in die Openheid in relatie tot de Natuur? Wèrkelijk open?

Natuurbeleveniswandeling

We zorgen dat we een dag in de Natuur zijn. We zijn deze dag op onszelf aangewezen, zelf je eten en drinken meenemen, zelfvoorzienend èn zelfverzorgend zijn. Nadenken over je uitrusting: wat doe ik aan (check het weer), wat neem ik mee, wat laat ik thuis, waar ga ik comfortabel op zitten, wil ik iets opschrijven. Het is allemaal voorbereiding èn voorpret op je bezoek aan het gebied en voor de Diepe Stilte van EarthTalk. Onze gezamenlijke voorbereiding is een oproepende kracht.

Praktisch

Datum: zaterdag 25 februari 2023
Tijdstip: 10.30 – 16.00 uur
Locatie: Kijfhoek en Bierlap, Wassenaar. Verzamelen bij parkeerterrein Kievietsduin.
Voor wie met de trein komt: op verzoek meerijden vanaf Den Haag CS of Delft.
Aanmelden: via mail of contact

Waardecirculatie

Mijn activiteiten bied ik aan in de cyclus van Deelgeven-Deelnemen. Voor dit aanbod heb ik zelf € 25 nodig.
Kun je minder geven, dan ben ik je dankbaar dat je met je financiële omstandigheden toch iets wil bijdragen om mijn activiteiten mogelijk te maken.
Kun je meer geven, dan ben ik je dankbaar, omdat je supporter bent en de balans ondersteunt van Deelgeven-Deelnemen. Je maakt het ook voor anderen mogelijk om Deel te nemen.
Voel je vrij in wat je wilt bijdragen.


EarthTalk: Openheid