Volop Zomer langs het Twentepad

We worden steeds meer op ons Innerlijk Vermogen aangesproken. Waartoe zijn we in staat op eigen kracht? Zonder een zorgende overheid? Zonder ongezonde afhankelijkheid? Uiteindelijk zonder betrouwbare banken? De komende jaren zullen we de soberheid weer leren leven. Het bewustzijn groeit, dat we niet meer op gelijke voet verder kunnen. Het neoliberale groeivermogen is uitgewerkt, ons klimaat is ten prooi gevallen aan kunstmatige beïnvloeding, de natuurlijke hulpbronnen zijn leeggeroofd, verkracht en toegeëigend door grote bedrijven en machthebbers. Dus we zullen ons Innerlijke Vermogen moeten aanspreken om te weten wat ieder van ons NU te doen staat. Prikkelen, relateren, balanceren en vruchtbaar maken, ontdekte ik.

Vuur

Ons Innerlijke Vermogen is niet een geconditioneerd of getraind vermogen, maar het is dat gevoel welke actie of activiteit tot een zegevierende afloop leidt. Bovendien is het innerlijk Vuur behalve in onszelf óók in het Land en de Aarde te vinden. Het zijn onze menselijke emoties die hun equivalent hebben in geomatische krachten. Geomantische krachten zijn de krachten van het verborgen Vuur of energie van de Aarde.
Allereerst gaat het Innerlijk Vermogen over prikkelen, relateren, balanceren en vruchtbaar maken. Net zoals de Aarde dat met ons doet.

Prikkelen

De Aarde prikkelt ons met Haar Vuurkracht. Zeker in de zomer! Dan rakelt ze, opgewarmd door de Zon, ons Vuur op. Dat is het Vuur van ons Innerlijk Vermogen. Behalve dat het óns prikkelt, prikkelt het via ons óók de mensen om ons heen. Het wakkert de spanning of het conflict aan wat leeft tussen waar het Innerlijke Vermogen al brandt en waar nog niet. Ondergronds, onder water of in plain sight.

Relateren

Anders gezegd is de prikkeling in jou of tussen mensen een aanpassing van patronen en energieën die er zijn in relaties. Het Vuur van het Innerlijk Vermogen weet haarscherp en met een cold eye de stagnerende, vruchteloze en niet levensondersteunende patronen te prikkelen. Wij prikkelen en de Aarde prikkelt. En de Aarde heeft ook zo Haar contexten en plaatsen waar zij stagnaties in de geomatische relaties prikkelt. Overbelaste geomatische relaties (menselijke emoties!) door oorlog, machtsmisbruik of onderdrukking.

Wanneer we ons Innerlijke Vermogen ons eigen bewustzijn laten wakker prikkelen, ieder op zijn eigen niveau, dan zullen er minder rampzaligheid en ernstige beperkingen zijn in hoe wij onze levens vorm geven

Balanceren

Het sleutelwoord bij balanceren door het Innerlijk Vermogen is betrouwbaarheid. Het is de verborgen kracht van het Vuur in de Aarde, dat via onze lichamen tot uitdrukking komt. Het is een volwassen, betrouwbare en wijze energie. Een energie die als steun fungeert, waar mensen hun last even kunnen laten gaan. Tegelijkertijd betekent balanceren óók dat we onszelf leren balanceren via ons Innerlijk Vermogen. Op deze manier balanceren brengt je in contact met voorouderlijke Wijsheid. Zoals ik bijvoorbeeld ontdekte via de Levende Lijnen (Levende Lijnen in de Aarde), langs de grafheuvels (Wat wil het landschap?) en de hunebedden (Oeroud web van betekenis).

Vruchtbaar maken

Ons Innerlijk Vermogen kent het oorspronkelijke potentieel van wat er te gebeuren staat. Ons Innerlijke Vermogen is in staat om een bepaalde situatie of patroon Leven in te blazen. Nieuw Leven. Ons Innerlijk Vermogen kan op die manier een krachtig nieuw begin teweegbrengen, een nieuwe cyclus helpen vruchtbaar geboren te laten worden. Jaaa, alles via dat Vuur van ons Innerlijk Vermogen. We kunnen zodoende een krachtige, harmoniserende en gebundelde invloed hebben op de patronen van het alledaagse leven om ons heen.

De Kracht van de Zomer

We leven nu volop in de rijpe tijd van de Zomer. Het is precies deze rijpheid van de Zomer waar we mee kunnen samenvallen. Het sleutelwoord is besluitvaardigheid. Door ons Innerlijk Vermogen zijn al onze beslissingen gebalanceerd en bekrachtigd door het Vuur in de Aarde en onszelf. We zullen dan in staat zijn om juiste acties te ondernemen zonder eindeloos wikken en wegen. En we zullen kunnen werken vanuit de Lichtheid en vruchtbare kracht van de Aarde en onszelf. In deze state is er geen verschil meer tussen mijn Lichaam en dat van de Aarde. Ik ben de Stem van de Aarde geworden. We zullen weer de zegenende, harmoniserende en Dragende Kracht van de Aarde herkennen, die ons doorheen deze tijd van opkomst en verval leidt. Dat is wat er volgens mij Nu wordt aangesproken.


Innerlijk vermogen