Tiyoweh

We zijn al een tijdje in een Grotere Beweging dat er veel tegelijkertijd gebeurt. Vooral in Duitsland, Oostenrijk en Australië. Er komen veel energieën naar buiten, ze worden zichtbaar om aangekeken en opgehelderd te worden. Hoe voeden we het Veld van Vertrouwen nu we door zoveel turbulentie heen gaan? Op mijn zonnige bankje aan de voeten van een groepje vriendelijke Beuken begroet ik de menselijke en niet-menselijke werkers voor Vrede. Met mijn voeten op het oranje tapijt zoem ik in op de frequentie van deze week.

Waardeer je practice

Hoe je door alle turbulentie heen kunt gaan en jezelf kalm en vredig kunt blijven voelen, hangt af van of je werkelijk verbinding hebt met en zonder marchanderen kunt luisteren naar je Innerlijke Stem. Ik nodig je uit om ruimschoots de tijd te nemen om een eigen practice van Stilte serieus te nemen. Je eigen Innerlijke Plek van Stilte op te zoeken en diep te luisteren naar je Innerlijke Stem. Je Innerlijke Stem communiceert heel fijnzinnig met je en zal steeds via ’taal’, beelden of gevoelens trouw blijven aan jouw unieke goddelijke blauwdruk, omdat het eenvoudigweg geen andere realiteit kent. Waardeer dus je practice om je gewaar te worden hoe we het Veld van Vertrouwen voeden.

‘La Paix n’arrive jamais par surprise. Elle ne tombe pas du ciel comme la pluie. Elle vient à ceux qui la préparent’ – (Aigle Bleu, maart 2008)

Tijd om te handelen

De diepe teaching die er nu volgens mij is, is ‘Wat betekent het om op een geweldloze manier te handelen?’ Wat betekent het werkelijk om ‘erbij te blijven’? Om aan te kijken wat er om en in je gebeurt. Om niet te vluchten, niet te bevechten, jezelf niet te verdoven, (lees meer) maar volledig Aanwezig en present te blijven bij wat zich voltrekt. Alleen dan kun je vanuit je naar binnen gekeerde Stilte je Innerlijke Stem opmerken en alleen op deze Plek besef je dan dat je niet eerder kan handelen voordat je Innerlijk Weten tevoorschijn komt. Nu is het tijd om te handelen.

Voeden van informatievelden

Nu kun je zien hoe het voeden van informatievelden gaat. Enerzijds is de combinatie van COVID en angst voeden nu zó sterk dat er een zware deken van emo-smog om onze Planeet hangt. Met alle gevolgen van dien.
Anderzijds, aan de vredige kant is het nodig om het Veld van Vertrouwen, Transparantie en Waarachtigheid te voeden. Niet reactief, maar werkelijk de innerlijke Stilte voeden en de innerlijke wilskracht van waaruit we in één Moment weten hoe en waar we moeten handelen. ‘Wat is er nu nodig?’ Zo kan een Veld van Vertrouwen gecreëerd en gevoed worden. Volgens mij is dit het onderzoek waar we nu inzitten.

Voorbereid zijn

We zitten nu midden in de transformatie waar alle inheemse tradities over gesproken hebben. De mensheid is voorbereid voor deze nieuwe dimensie. De mensen die nu op onze Planeet aanwezig zijn hebben alle Mogelijkheden om zich in te zetten voor het Behoud van Leven. De nieuwe dimensie vraagt een andere manier van waarnemen, van opmerken en verbinden met universele krachten.
Het vraagt dat we bewustworden dat er in het centrum van het universum alleen maar Spirit is. We zullen een manier moeten vinden om onze wilskracht te openen voor deze Spirit, die samen met ons a new ground of culture wil bouwen en voeden, iets wat we in de practicegroup van Emergent Dialogue willen beoefenen.

Meewerken met het Leven

Deze new ground of culture wordt niet alleen door mensen gebouwd en gevoed. Er wordt aan gebouwd door de Dragende Kracht van de Aarde, door alles wat leeft en door de onzichtbare krachten van het universum.
De huidige revolutie en evolutie vraagt Vertrouwen, Transparantie en Waarachtigheid, op een zódanige manier dat we dat voeden met onze verbondenheid met de Dragende Kracht van de Aarde, met alle Leven op Aarde en met de krachten van het universum.
Laten we de krachten van Plezier, Vreugde en Vrijheid uitnodigen in deze uitdagende tijden. Dat is hoe we het Veld van Vertrouwen voeden.

Hoe voeden we het Veld van Vertrouwen?
Getagd op: