Solalez – Zwitserland – september 2020

Openbrekende Breuklijnen – een cursiefje

Nu breuklijnen onze gemeenschap
openbreken, loont het de moeite om de
effecten te herkennen en hun openbrekende
mogelijkheden te onderzoeken. We kunnen
de sleutels van harmonie en verbondenheid
ontdekken.

Social distancing heeft ons sociale verkeer van
handen geven, dicht tegen elkaar zitten en
ongedwongen op bezoek gaan opengebroken.
Er kwam een breuklijn in vlakke obligate
kennismakingsrondjes, in opeengepakte
treinreizen en verplichte bezoeken.

Fysical distancing heeft onze lichamelijke
gewoontes van knuffelen, troosten en
vasthouden opengebroken. Er kwam een
breuklijn in de 3x-wang-kus, gewenste
aanrakingen en kalmerende omhullingen.

Soul distancing heeft onze verbinding met
onszelf, met elkaar en onze Natuurlijkheid
opengebroken. Er kwam een breuklijn in
nabijheid, in compassie en de natuurlijke zorg
voor ons eigen lichaam, voor onze eigen
natuur.

Social distancing
Fysical distancing
Soul distancing

In de Breuklijnen ontstaat ruimte voor
Vriendelijkheid. Een innerlijke houding die
afstanden overbrugt, die geen sociale of
fysieke nabijheid als voorwaarde heeft.
Vriendelijkheid bestaat buiten tijd en ruimte,
als een manier van in het Leven staan.

Na alle ondermijning, uiteenvallen en
verwoestende verandering is er altijd de
Belofte van Goedheid. Goedheid maakt een
creatieve compassie vrij, vol van
vergeeflijkheid, wegnemen en wegwassen van
last op je lichaam en ziel. Goedheid heelt vele
wonden.

Wanneer alle verbindingen van de ziel zijn
opengebroken komt het diepe besef hoe het
Leven je verder draagt. Zonder enige
verbindingen is er alleen nog de verbinding
met het Leven dat jou doordraagt. Het Leven
draagt, verzorgt en koestert, doordragend als
een Oermoeder.

De Dragende kracht van het Leven maakt een
ongelooflijke ruimte vrij voor pure, zingende
en onbaatzuchtige Vreugde, die de
opengebroken breuklijnen vult en doet overlopen.

In de opengebroken breuklijnen liggen de
sleutels van Harmonie en Verbondenheid.

279 woorden

Openbrekende Breuklijnen
Getagd op: