Wekeromse Zand

Er zijn zéker hulpbronnen beschikbaar om uit de bestuurlijke crisis in Nederland te komen. Het is nu overduidelijk dat we zoeken naar nieuw leiderschap. Welke hulpbronnen constitueren dat gewenste leiderschap?
We onderzochten enkele hulpbronnen in een maatschappelijke opstelling (Welopstellingen). Een opstelling, omdat het Veld zoveel intelligenter is dan wij. In de opstelling werd mij duidelijk, dat ik keek naar een doorsnede van de hulpbronnen voor gewenst leiderschap. Het leiderschap is gefundeerd is in de ‘oergrond‘ en richt zich van daaruit op. Het is leiderschap dat vertrekt vanuit Natuurlijkheid: een manier van zijn, van in het leven staan dat sterk is verbonden met het fundament dat de Aarde en de Natuur ons bieden. Wat is daar allemaal voor nodig? Wat laat het Veld in deze momentopname zien? Hoe maken we contact met de Oergrond voor Natuurlijk Leiderschap?

Impasse

In het eerste deel van opstelling is duidelijk dat we in een diepe impasse zijn beland. Het gewenste leiderschap is te angstig en wanhopig om initiatief te nemen. Er is een enorm gevoel van uitzichtloosheid. “Hoe komt dit ooit weer goed?”. De emoties zijn heel intens.
De aanwezige hulpbronnen (5) zijn niet met elkaar verbonden en synchroniseren niet. Er is geen coherentie. Daardoor kan het gewenste leiderschap niet over de hulpbronnen beschikken. Er is geen voorwaartse beweging en er is geen levenskracht of vitaliteit voelbaar. Het gewenste leiderschap kan zich niet oprichten, kan zich niet op ware grootte laten zien. Hoe komt dat?

Natuur

De Natuur als een altijd deinende, licht schommelend ritme is helder beschikbaar in het veld voor het gewenste leiderschap. Duidelijk is dat het gewenste leiderschap de Wijsheid van de Natuur niet kan uitdrukken. Er is wel een connectie met Natuur en Natuurlijkheid, maar het kan niet uitgedrukt worden. Ofschoon het gewenste leiderschap zich wel realiseert dat Natuurlijkheid een hulpbron is, maar dat niet kan belichamen en niet weg kan bewegen van kunstmatigheid.

Wijsheid

Het gewenst leiderschap kan Wijsheid niet uitdrukken, omdat Wijsheid op afstand staat. De emotionele lading van het gewenste leiderschap is voor Wijsheid geen ingang om verbinding te maken. Zij went zich af. Het gewenste leiderschap ervaart wel dat het afhankelijk is van Wijsheid. Zij: “Het mag wel, maar het is niet nodig”. Het lijkt een uitnodiging aan het gewenste leiderschap om Wijsheid in zijn eigen Natuurlijkheid te vinden. Anders komt het gewenste leiderschap niet op eigen benen te staan en kan het zijn emoties niet reguleren. Oergrond voor Natuurlijk leiderschap kan je alleen voelen wanneer je op eigen benen staat en daarmee je emoties reguleert.

Liefde

Liefde als hulpbron is niet goed beschikbaar. Ofschoon Liefde de kwaliteit heeft om alles te overzien, “ik vlieg over alles heen”, is Liefde niet goed verbonden met het aardse alledaagse van de menselijke emoties. Het onderscheid tussen “aardse liefde” en “universele liefde” drukt uit, dat de Liefde nog niet belichaamd wordt. Liefde is immers in zichzelf ondeelbaar. Omdat Liefde niet belichaamd is, kan het gewenste leiderschap er eenvoudigweg niet over beschikken. En hoe belangrijk is het voor het gewenste leiderschap om ‘erbij te blijven’, bij de emoties die in hemzelf en de samenleving spelen. De liefde is nu voorwaardelijk (jaloers): hij resoneert sterk op de afhankelijkheid van het gewenste leiderschap. Doordat er een spanning is tussen ‘erbij blijven‘ en de emoties, kan Liefde niet stromen voor het gewenste leiderschap. Het gewenste leiderschap zal moeten beschikken over het vermogen om ‘erbij te blijven’. Niet als instrument, maar vanuit Natuurlijkheid.

De nieuwe spiritualiteit van de Aarde

In de opstelling ontdekken we dat de nieuwe spiritualiteit werkt vanuit het perspectief van de Aarde. Het is alert en bewust aanwezig, geheel beschikbaar voor het gewenste leiderschap. De daadkracht uit de Aarde kalmeert en laat het hart stromen, “het komt goed”. In contact met de Aarde kan het gewenste leiderschap zich zijn verdriet en wanhoop bewust worden, reguleren en loslaten. De Liefde die nog niet geaard en belichaamd is, voelt zich weinig verbonden met de daadkracht vanuit de Aarde en evenmin met de gevoelens van het gewenste leiderschap. De Natuur als hulpbron is hier, net als de Aarde aanwezig voor het gewenste leiderschap om te harmoniseren. “Kom maar hier, je bent veilig en beschermd”. De nieuwe spiritualiteit van de Aarde en Natuurlijkheid vormen de oergrond voor het nieuwe leiderschap.

Neutraliteit

Wijsheid laat neutraliteit voelen. De emoties en de pijn zijn wanneer je het grotere verband ziet, niet nodig. “Het hoeft niet zo’n pijn te doen. Kijk naar het grotere verband”. Door neutraliteit komt empathie beschikbaar. Neutraliteit maakt immers dat je los komt van overweldigende emoties en oordelen. Neutraliteit geeft zicht op en voeling met de grotere bewegingen in het collectieve veld. De impasse wordt mij steeds duidelijker. Er is geen verbinding met de Aarde. De nieuwe spiritualiteit van de Aarde voelt zich afgewezen. “Ik word afgedaan”. Volgens Wijsheid mag de nieuwe spiritualiteit uiteraard weggaan, maar ze is wèl nodig! “Ze kàn eigenlijk niet weg”. Wat kan haar dragen?

Nieuwe Daadkracht

De nieuwe Daadkracht heeft een dragende kwaliteit. “Ik draag het”. Deze Daadkracht is rustig en beschouwend. Ze is verbonden met de Natuur en je Natuurlijk uitdrukken. “Het is fijn om met iedereen verbonden te zijn”. Ze voelt zich sterk verbonden met het gewenste leiderschap en met de nieuwe spiritualiteit. De nieuwe Daadkracht geeft bedding vanuit een stabiele verbinding met de Aarde. Het gewenste leiderschap komt nu tot rust, de angsten vloeien af en er komt een blij-moedig gevoel los. Door de dragende kracht van nieuwe Daadkracht ontstaat er nu een eerste contact met de oergrond voor het Natuurlijke leiderschap.

Levenskracht

Dan komen voelbaar de Levenskracht en vitaliteit op gang. Op het moment dat het gewenste leiderschap verbonden raakt met de Aardse daadkracht. Liefde realiseert zich nu dat hij tot zijn spijt nog weinig verbonden is met deze Aardse daadkracht.
Eenmaal verbonden met de Aarde kun je nu je basis en het bekken ervaren. Het gewenste leiderschap kan rechtop gaan staan. Er ontstaat verticaliteit, die zijn basis heeft in de Aarde. Zo kan het Leven in stroming komen. Pure Vreugde! Het Leven wil immers altijd stromen.

Verticaliteit

Door de verticaliteit van het gewenste leiderschap met de basis in de Aarde, komt hij op eigen benen te staan. De afhankelijkheid van Wijsheid buiten zichzelf verdwijnt naar de achtergrond. “Dat is logisch”, zegt Wijsheid. “Bij draagkracht vanuit de Aarde komt er meer mentale kracht en verbinding vrij”. De gewenste leider wordt minder emotioneel. “Ik ben blij dat dat bij iedereen doorwerkt”, merkt Wijsheid luchtig op. Door de verticaliteit ontstaat de toegankelijkheid voor de oergrond van het Natuurlijke Leiderschap.

Omstanders: de burgers

“Het is nodig dat we er voor kiézen om dit momentum van toegenomen Levenskracht allemáál te zien en te voelen”, stelt Wijsheid vast. “Voelen en zien, de uitnodiging is dat we alle kwaliteiten erkennen en samenwerken”. Het lijkt erop dat de omstanders een rol te pakken hebben.
De omstanders hebben met hun aanwezigheid een Vragende Kracht. We zullen ons als burgers daar veel meer bewust van kunnen zijn. Het is de Vraag naar verantwoordelijkheid en antwoord geven op het momentum in het veld. Voor iedereen. Voor het gewenste leiderschap èn voor de burgers. Hoe makkelijk zijn we telkens afgeleid of verwijzen we de verantwoordelijkheid door?
“Afgeleid blijft er nog veel ongezien van de onderliggende verbanden”, merkt Natuur op. Zij spelen echter wel een rol. Emoties en veel praten leiden af van de toegang daartoe. Zo mis je het momentum van versnelling.
Zijn de omstanders in staat om het momentum van de terugkeer van de Levenskracht en vitaliteit te herkennen? Om het momentum het werk te laten doen? In plaats van teveel praten? Om de voorwaartse versnelling op te pakken? Laten we samenwerken. Wat levert het op?

Samenwerken

Vooralsnog geeft het voortuitzicht van samenwerken buikpijn bij het gewenste leiderschap. Het is een raar krampachtig gevoel. Niet onaangenaam, maar alsof hij in een flow komt, die kramp veroorzaakt. Iemand krijgt het beeld van een zandloper, alsof je door een versmalling moet. Een paar herkennen de kramp. Geboorte! Wanneer het gewenste leiderschap kan samenwerken met de burgers dan wordt er een Geboorte van een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe samenleving en bestuurscultuur mogelijk.
“Het volgende hoofdstuk langs de Weg”, merkt Wijsheid op.

Bedding voelen

Bedding voelen is belangrijk voor Natuurlijk leiderschap: de Nieuwe Daadkracht, de Natuur, de Nieuwe Spiritualiteit, samen vormen zij de bedding en oergrond voor Natuurlijk Leiderschap. Als je de oergrond kan voelen, kun je heel daadkracht zijn. Bij het gewenste leiderschap groeit het vertrouwen op deze oergrond, in samenwerking met de Burgers. Er is met ons onderzoek voelbaar iets in beweging gezet.

De Eik

Het pad loopt er vlak onder langs. Daardoor heb je een imposant uitzicht op de Eik. Je ziet hem al van verre staan. Door mijn oogharen zie ik zijn ongelooflijk wijde uitstraling. Ik voel diep ontzag voor deze Eik. Door zijn verticaliteit, zijn verbinding met zijn oergrond en zijn uitreiken naar de hemel. En naar mij. Ik neem de Uitnodiging aan. Stilletjes kom ik voetje voor voetje dichterbij en ik laat mij opnemen in zijn uitstraling. Zijn stam tegen mijn wervelkolom is van een ongekende weldadigheid en rust. Alles is stil op deze warme voorjaarsdag. De Belofte van het prille, groene blad laat mij iets weten, in een Moment van Eeuwigheid. Het heeft dàn nog een woorden.

Oergrond voor Natuurlijk Leiderschap