foto: Bruno van den Elshout – New Horizons 2012

Na een aantal online maatschappelijke opstellingen van Welopstellingen gaan we nu life! . Voor deze opstelling werk ik graag samen met Mirjam Halkes, ervaren opsteller bij Welopstellingen. Samen werken we niet alleen op een prachtige plek, maar ook met een bijzonder thema en werkwijze. Voel je welkom om mee te doen.
In deze maatschappelijke opstelling onderzoeken we de Ziel van Nederland. In het veld van bewust niet-weten in opstellingen kunnen nieuwe ideeën en creatieve oplossingsrichtingen zich ontvouwen

De Ziel van Nederland

Net als ieder mens, ieder systeem, ieder Leven, wil ook de Ziel van Nederland zich uitdrukken. Uitdrukken vanuit haar diepste bedoeling en betekenis voor deze tijd van transitie naar nieuwe verhalen voor onze Wereldgemeenschap. Wat is de essentie van Nederland? Hoe kan Nederland zich bevrijden van haar last om haar Ziel uit te drukken? Kunnen we in contact komen met de Oergrond van Nederland, met onze eigen indigenous wortels?
Allemaal vragen die we voorleggen aan het emergente veld van de opstelling.

De Zandmotor

De Zandmotor is een stille en open plek aan Zee. In 2011 is voor de kust van Ter Heijde en Kijkduin de Zandmotor aangelegd: een grote kunstmatige zandbank in de vorm van een schiereiland. Zeestroming, wind en golven hebben er vrij spel om het zand langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen te verspreiden. De Zandmotor is belangrijk als aanjager van innovatief kustonderhoud.

Doggersbank

Het opgespoten zand is afkomstig van de Doggersbank, de laatst bewoonde hoogte voordat de Noordzee volstroomde door smeltwater van de gletsjers uit de IJstijd. De bewoners van de Doggersbank, die op dat moment van overstroming de droge randen van de Noordzee opzoeken, zijn de verre voorouders van de Noordzeevolken. Dus ook van Frisia, zoals de west- en noordkust van Nederland later genoemd werd.

Praktisch

  • Datum: vrijdag 4 juni 2021
  • Tijdstip: verzamelen vanaf 10u, we starten om 10.30u, tot omstreeks 13.30u
  • Locatie: verzamelen bij Beachclub Birds, Kijkduin, parkeren kan hier en hier; na afloop kunnen we nog met elkaar zijn bij of nabij de strandtent.
  • aanmelden: via deze link
  • begeleiders: Mirjam Halkes van Welopstellingen en ikzelf
  • Waardering: Vrijwillige bijdrage, je kunt dit  doen na inschrijven via de link die je dan ontvangt.

Waarde-circulatie

In het nieuwe denken past in dit geval ook een vrijwillige bijdrage. Vanuit ons perspectief zou € 15 een mogelijke vergoeding zijn voor deze dag. We willen deze dag ook aanbieden in de waarde-circulatie, zodat onze uitwisseling aan beide kanten geworteld is in vrijgevigheid. We willen je vragen om de voortzetting en ontwikkeling van Een Nieuw Verhaal voor Nederland te ondersteunen en we willen ook erkennen dat jouw tijd en aandacht ook waardevol is. Voel je daarom heel vrij om te geven wat je gepast acht.


Mirjam Halkes

‘Voorbij mijn denkende hoofd, maak ik weer contact met mijzelf en wordt zichtbaar wat er echt speelt en aanwezig is. Dat is voor mij de essentie van het systemisch werk. Mijn ontdekking van het opstellingenwerk heeft voor mij de reset in mijn leven gebracht waar ik altijd (on)bewust naar onderweg was. Het samenvallen met jezelf in datgene wat ik doe, is een bijzonder kado. Het is dan ook een persoonlijke missie geworden om velen te inspireren met dit werk en te helpen helderheid te verkrijgen in patronen, persoonlijke talenten en kwaliteiten of juist ondersteunend te zijn in de moeilijkere fasen in iemands leven. Iedereen heeft een eigen, unieke plek. Voor mij is de plek als opsteller, trainer en begeleider waarachtig en vervullend. Als mede-eigenaar van Welopstellingen geef ik inhoud aan het zichtbaar maken van deze missie.

‘Ik hecht veel waarde aan voortdurende persoonlijke ontwikkeling en al mijn ervaringen daarin neem ik mee om diepere lagen te kunnen raken. Ik werk daarnaast al ruim 20 jaar in het bedrijfsleven als consultant en strategisch beleidsmaker op gebied van duurzaamheid kwaliteitsborging, circulariteit en veiligheid’.

‘Het werk van Mirjam kenmerkt zich door helderwetende precisie, een open hart en passie voor het werken met mensen’

Maatschappelijke Opstelling – De Ziel van Nederland