Het Stilste Plekje van Nederland

In de Kaapse Bossen op de Utrechtse Heuvelrug bij Maarn ligt het officiële stilste plekje van Nederland. Op Eerste Paasdag wandel ik er langs tijdens een mooie rondtocht uit het boekje van de Heuvelrug Vierdaagse. Na een klein uurtje rijden vanaf huis parkeren we de auto bij De Zanderij, een mysterieuze waterpartij langs de A12 nabij afslag Maarn/Doorn. Op het stille bankje ontdek ik, hoe de magiemix van alchemie zich nu aandient.
Na de langverwachte implosie van het vertrouwen in politiek Den Haag vraag ook ik mij af hoe we verder kunnen.
Wat is er nodig om nù te laten ontstaan, uitgelijnd op de Aarde en haar bestemming? Het Leven vraagt iets van ons. Wat vraagt het bewustzijn van de Aarde van ons? Kijk maar mee of jij iets herkent.

De implosie

De druk van de collega politici, van de burgers en de vragen vanuit onze toekomst aan ons worden groter dan de spanning in de groep van onze volksvertegenwoordigers. Onze politiek is zó hol en leeg geworden. Er is geen verbinding meer met waarden, de menselijke maat, gelijkheid, rechtvaardigheid en een levensondersteunende toekomst. Onder de druk van de transformatie waar wij gezamenlijk in reizen implodeert nu de oude machtspolitiek.

Wat komt er tevoorschijn?

De conflicten die we uitgemeten krijgen zijn een uiting van een natuurlijke afstelling van het heersende patroon, van de energieën en de huidige kwesties om tot een nieuwe balans te komen. Daarvoor moet het oude eerst uiteen vallen. Wanneer we deze implosie zien als noodzakelijke passage en die ook werkelijk ‘nemen’, besparen we ons een grotere en extremere breakdown in de toekomst. Het Leven en de Aarde vragen uitdrukkelijk om deze kans met volle Aandacht op te merken en stevig vast te grijpen om daarmee een helende en verzoenende kracht vrij te maken. Wanneer sterven is toegestaan, dan komt de Verzoening.

Wat moeten we onder ogen zien?

We kijken naar een fase in ons landsbestuur. We moeten onder ogen zien, dat we naar een breakdown en het uiteenvallen kijken van ongezonde, ongewenste, onnatuurlijke en rigide toestanden. Wanneer je je verbinding met de natuurlijke bewegingen van het Leven bent verloren, kan wat we nu meemaken als een grote verrassing voelen. In die zin spiegelt het landsbestuur mogelijk ook iets van je persoonlijke bestuur.

Chaos begrijpen

Het kan lastig aanvoelen, deze chaos, maar besef dat we onze oude, uiterlijke vormen en patronen zullen moeten opofferen om een hoger doel te bereiken. Niet een persoonlijk doel van gewin, roem en glorie, maar een non-persoonlijk en transpersoonlijk doel van the good of all. We offeren nu de oude vervormingen om antwoorden vrij te maken op de vragen vanuit de toekomst van de Aarde en onszelf. Pas dan krijgen we toegang tot andere, wijzere kennis om levensondersteunende plannen te maken waarmee we politiek bedrijven. We krijgen dan toegang tot hoe de magiemix van alchemie zich nu aandient.

De magiemix

Op mijn bankje is de soep in mijn thermoskan nog lekker warm. De warme magiemix van ingrediënten is heerlijk tijdens de wandeling! Onze Aarde kent de geheimen van het mengen en mixen van haar diverse vaste en vloeibare elementen tot prachtige alchemistische blends. Net zo als in ons eigen lichaam gebeurt. Met de intense energie van haar Vuur om te willen leven, om het Leven te willen laten bloeien en ook om het weer te laten afsterven wanneer de zegening van de dood zich aandient. De Aarde transmuteert intense energieën. Kunnen wij dat ook? Wanneer we werkelijk alles willen vernieuwen, welke transmuterende alchemie staat ons dan ter beschikking?

De Alchemie voor Levensondersteunend Leiderschap.

Welke magiemix van alchemie is levensondersteunend? Laten we in de magiemix naast de humane wereld ook de niet-humane wereld invoegen. Bruno Latour geeft in zijn onderzoek een stem aan de natuurlijke dingen in Parlement van de Dingen, waarbij bijvoorbeeld de Noordzee en haar inwoners een stem krijgen. In onze magiemix hoort ook de stem van de Aarde en haar bestemming. De Aarde cirkelt al zolang teder rond de zon totdat wij ons herinneren dat wij haar kinderen zijn en dat we gezamenlijk en verbonden reizen naar onze gedeelde toekomst.
En ik zou wensen dat het transcendente, het metafysische bewustzijn óók in de magiemix komt. Ons gevoel van verbondenheid met iets groters dan wijzelf. Een intelligentie dat ons draagt, verzorgt en koestert en dat ons hele leven doorádemt totdat we het weer teruggeven bij onze laatste adem.

Openingen

Terug naar mijn vraag. Wat is er nu nodig om te laten ontstaan, uitgelijnd op de Aarde en haar bestemming? Na het afsterven en verdwijnen van ons oude landsbestuur ontstaat ruimte voor nieuw leven. Steeds meer mensen verlangen daar ook naar. Wanneer we het afsterven dieper doorsnappen zullen we openingen kunnen maken naar bewustzijn dat we ten diepste verbonden zijn met de Aarde. En dat we in het Gesprek over wenselijk landsbestuur ruimte moeten maken voor diegenen die dit bewustzijn Belichamen. Niet als modieuze of retro-romantische opvatting maar diegenen die deze verbinding na jarenlange practice doorleven, doordenken en doorsnappen.

Ruimte maken

We kunnen de vragen van de toekomst het beste beantwoorden met mensen die door hun rijpheid en ervaring met het bewustzijn van de Aarde weten dat we slechts zoekend en tastend for the good of all en vitaal samenwerkend kunnen leiding geven aan een Nieuw Verhaal voor Nederland. Laten we ruimte maken voor deze mensen. Zij herkennen hoe de magiemix van alchemie zich nu aandient.

De taal van de Aarde leren spreken

De bibliotheek van het Leven geeft ons al talrijke symbolen en signalen hoe we onze transitie kunnen maken. Verdwijnende weidevogels, verlies van biodiversiteit, toename chronisch zieken (in Nederland leeft de helft van de mensen met minstens één chronische ziekte – bron), talloze bomen die de fysieke Aarde verlaten door ziekte en houtkap, vergiftiging van ons leefmilieu (vooral water). Via de taal van de Aarde zullen we onze richting moeten vinden. Laten we Haar taal leren spreken. Met Haar stem spreken, ons één voelend met Haar Lichaam en Haar toekomst.Hoe de magiemix van alchemie zich nu aandient