Weerstand en Ruimte
Spelenderwijs zoeken

Van alle leeftijden waren we, op onze afgesproken vrijdagavond voor de Dialoog over Veerkracht. Onder andere twee twennies hadden de route genomen naar onze online bijeenkomst. We buigen ons samen over de vraag: Welke Veerkracht is nu nodig? De maatregelen waar wij in coronatijd mee te maken hebben stellen onze Veerkracht op de proef. Kennelijk speelt de keuze tussen weerstand en ruimte een rol voor ons welbevinden.

Veerkracht

Waar denk je aan bij Veerkracht? Voor de één is dat flexibiliteit, voor de ander incasseren. Of juist met de stroom meegaan en kansen zien. Iemand ervaart de opdracht om om te gaan met verlies en rouw. Heb je dan al voldoende vaardigheden om je veerkrachtig te voelen? Veerkracht vraagt ook assertiviteit, want er zijn wellicht grenzen aan veerkracht.

Lamgeslagen of aanpassen?

Wanneer we onze ervaringen delen over Veerkracht die we juist wel of niet voelen in coronatijd valt op dat er lijnen zijn van enerzijds lamgeslagen en verbijsterd voelen, anderzijds van aanpassen aan de situatie om zoveel als mogelijk te doen wat je wilt. Wanneer je plotseling na jaren zzp-er zijn opeens financieel afhankelijk bent geworden, voel je je lamgeslagen langs de zijlijn staan. De jonge student voelt de dumper voor zijn motivatie nu al het onderwijs online gaat. Hij heeft zich wel kunnen aanpassen. “Ben er niet blij mee. Je loopt mee in de pas en ik heb geen zin om deze 4daagse noodgedwongen uit te lopen in deze pas”. Ondanks alles heeft hij zijn jaar gehaald.
Aanpassen is niet leuk, maar kan wel slagen. Ook wanneer je als zzp-er dan toch maar weer terug in dienst gaat.

Weerstand

Eén van deelnemers vertelt dat hij lang dat lamgeslagen gevoel heeft ervaren. Nu hij weer een opdracht heeft, gaat het wat beter. Hij loopt dagelijks tegen de effecten van de maatregelen aan. Hij ervaart dat hij in hele basale gedragingen en contact wordt belemmerd. Een schouderklopje, een hand geven, zelfs een ellebooghug kan niet meer. Hij vertelt over een concrete ervaring op zijn werk, waar zijn baas een nieuwe collega op afstand in de deuropening komt voorstellen. “Gekkigheid, ik ben er kapot van”, gebaart hij. Hij mist de aanraking en is verbijsterd door het gedrag van zijn baas. Hij kan er ternauwernood nog een elleboogknuffel met de nieuwe collega uit slepen.
“Er wordt een ander gedrag van mij verwacht en ik kan mij daar niet in plooien”.
Wil of kan je veerkrachtig zijn, ondanks je weerstand?

Ruimte

“Vergelijk het met een echte veer. Als je een veer te ver uitrekt, komt die niet meer in de vorm terug”, oppert één van ons. Te vaak en te ver uitrekken doet wat met de veerkracht. Werken weerstand en veerkracht dan op elkaar in? “In hoeverre ga ik er in mee? Waar ligt de ruimte?”, vraagt de jonge vrouw zich af. “Kijk, de veer kan deze kant op veren, maar óók de andere kant. Dáár ligt de ruimte!”. Met haar handen bootst de veer na, één kant op en de tegengestelde kant op.

Waar ligt de ruimte?

Wanneer je weerstand ervaart kun je veerkrachtig zijn door naar kansen in de ruimte te kijken. Wat is er wèl mogelijk? Ook door je assertief uit te spreken en aan te geven waar jij behoefte aan hebt, neem je ruimte. Wanneer je creatief en flexibel bent in de situatie leidt dat tot meer regie en dus ruimte. Je kan dan dat lamgeslagen gevoel van weerstand herstellen. Je kunt je ook verbonden voelen zonder fysiek contact. Gebruik je lichaamstaal en maak uitnodigende moves, zo van ‘ik zie jou’. “Het echte contact voel ik al in deze sessie, door je open te stellen, door oogcontact en door oprecht geïnteresseerd te raken”. Ruimte maken.

Reële zelfkennis

We moeten ons ter harte nemen dat we kijken naar waar voorbij de weerstand de ruimte ligt. Vind die andere mogelijkheden en vertrouw erop dat ze er zijn. Door je meer bescheiden op te stellen en je niet groter voor te doen dan je bent, kun je makkelijker accepteren, dat je tegen weerstand aanloopt. We kunnen ons een reële manier van zelfkennis ter harte nemen.

Spelenderwijs zoeken

Je kan onder ogen zien, dat de vrijheid die je aan de ene kant ontnomen is, er aan de andere kant weer bijkomt door je creativiteit. Maak je verwachtingen wat losser en kijk goed naar wat je wèl kunt veranderen.
Het zou goed zijn voor het geheel wanneer we meer plezier gaan maken. We kunnen spelenderwijs op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. “Lekker loskomen van routines en gewoontes en ideeën over zoals het zou moeten”.
Zoals vanavond. We kunnen elkaar niet aanraken en toch voelen we verbinding. In de ruimte.

Weerstand of Ruimte
Getagd op: