Liever luisteren? Klik hier

Alles verandert. Bij iedere eb en vloed verandert het patroon. Bij dag en nacht, bij sterven en geboorte, bij jond en oud, altijd veranderen de patronen. Hoe kunnen we verandering begrijpen als een Natuurlijk ritme? Hoe kunnen we daarmee uitlijnen, zodat we beter begrijpen wat de verandering ons brengt? Alles verandert immers, ons lichaam, onze binnenwereld en onze buitenwereld. Wat komt er tevoorschijn? Ik loop lange tijd Noordwaarts over het strand. Het Noorden roept, het is de windrichting van de Aarde, van het mysterie van het donker.

De Aarde

De verandering waar ik op ga afstemmen, is de verandering die vanuit de potentie van de nieuwe Aarde ontstaat. Een verandering die uit het donker en de Stilte van de nieuwe Aarde verschijnt. Er is al een tijdje een toename van kracht en energie uit de Aarde op te merken. Een toename die onze Natuurlijkheid wakker kust. Onze wilde natuur. Alles verandert vanuit het donker, nieuwe cycli beginnen in het donker, in het mysterie van de nacht en de Ontzagwekkende Stilte. Alles verandert vanuit de potentie van de Aarde, zelfs de ogenschijnlijke vastigheid, verstolling en kristallisatie.

Donker

In het donker dwalen onze onbewuste en nog niet geziene invloeden. Ze komen nu van binnenuit in de buitenwereld. Allerlei collectief groepsgedrag en bewustzijn komt nu in de buitenwereld. Collectief gedrag ten aanzien van koloniaal gedrag, imperialisme en overheersing. Vaak zijn we nog onbewust dat we ermee behept zijn. Daarom zien we het nu zo zonder enig meesterschap in de buitenwereld vloeien en uitleven, op zoek naar opHeldering. Hoe langer dit onbewust blijft, hoe moeilijker het is om de positieve en zegenende kracht op te merken, die vanuit de nieuwe Aarde ontstaat. Het zijn creatieve en constructieve Mogelijkheden om in onze kwesties verder te komen. Alles verandert nu door deze positieve en zegenede kracht vanuit de nieuwe Aarde. Kun je het opmerken?

Stappen

We beginnen nu de vormkracht vanuit de nieuwe Aarde te voelen: de kracht van bouwen, definiëren, structuren, en alles in gereedheid brengen. De vormkracht vanuit de Aarde helpt bij de voorbereiding van de volgende stappen die we zullen moeten gaan zetten. Alles wat uitgelijnd is op Nature Intelligence zal ondersteund worden door de vormkracht van de nieuwe Aarde. Al het andere zal verdwijnen. Alles verandert.

Natuurlijke ritmes

De vormkracht van de nieuwe Aarde gaan we voelen wanneer we onze aandacht richten op de Natuurlijke ritmes. Wanneer we vervolgens uitlijnen met Natuurlijke ritmes, dan maken we verbinding met de aantrekkende krachten in de Natuur. Werken met Natuurlijke ritmes leert ons patronen zien en laat ons uiteindelijk het patroon van de Heilige Ruimtes weer zien. Onze bewuste voorouders begrepen heel goed wat de ritmes van de Zon en de Maan waren, van Venus, de poortwachter van de drempels, en van de sterren. Ook van de planten en de dieren, van stenen, van water en vuur. In onze technologische en kunstmatige wereld bewegen we steeds vaker tegen de Natuurlijke ritmes in. We begrijpen ze niet meer, we voelen ze niet meer en we zoeken ze niet meer. We weten het beter in ons maakbaarheidsideaal, onze hebzucht en onze jacht op comfort en gemak.

Ontvankelijkheid

Wanneer we beginnen uit te lijnen met Nature Intelligence, dwz óók met onze eigen Natuurlijkheid, zal je merken dat de ontvankelijkheid die je had als kind weer terugkeert. Ik kan het zelf voelen als een directe en ongecompliceerde energie. Net als het onschuldige kind spiegel je de Waarheid en Puurheid van Nature Intelligence. Waar nu misschien nog onze kinderlijke onschuld ligt te sluimeren, te wachten en zich voedt met de potentie van de nieuwe Aarde, zal het opbloeien in de Lente, die bewustzijn en de energie van de Krijger brengt. Helemaal ontvankelijk zijn, alles verandert immers.

Zuivering

De enorme zuivering die uit de nieuwe Aarde over onze planeet stroomt, zal ons weer bij onze innerlijke en spirituele Waarheid brengen. We zullen ons heus nog weleens overstrekken daarbij. Uiteindelijk zullen we leren om de oorspronkelijke vormkracht van Nature Intelligence te gaan begrijpen en doorsnappen hoe uit te lijnen via de Natuurlijke ritmes. Hoe meer we door deze gigantische zuivering reizen, hoe meer we zullen begrijpen dat we hebben te waken over de potentie van de nieuwe Aarde. Hoe meer we een strenge en eerlijke handelswijze ontwikkelen, weten waar we een helder JA voor hebben en waar we een helder NEE voor hebben. Zodat ook door ons, in een Natuurlijke en vitale samenwerking met de nieuwe Aarde, alles verandert.

Liever luisteren?

Alles verandert