Samenloop

Wanneer je onze landkaart op z’n kant houdt, zie je de Samenloop van Rijn, Maas en Schelde. Onze Hollandse Delta is een Samenloop van Water. Tijdens Prinsessendag, een Dialoog initiatief als tegenwicht voor Prinsjesdag, het hoogtepunt van politiek beleid en ‘wat mag het kosten’, geven we ons via een Emergent Dialogue over aan de oude Kennis van ons Water in relatie tot caring en Waarde. Caring en Waarde zijn Natuurlijke principes, die onze politiek van economie en winst kunnen gaan vervangen. Wat betekent deze Samenloop die zo karakteristiek is voor Nederland en voor onze politiek? Ons landschap is getekend door ingrepen van ingenieurs, die het Water willen temmen voor bestaanszekerheid. Maar wat wil de delta?
Is er ook een symbolische of mythische betekenis, die tevoorschijn komt in onze Emergent Dialogue?
Om het Natuurlijke principe alle Ruimte en Vrijheid te geven, gebruiken we het Water van Alchemy of Awakening, een serie van 13 informatievelden rondom het herstel van onze verbinding met Nature Intelligence, om de stroom en richting aan te geven.

“Vandaag de dag wordt informatie vaak verward met kennis; er is zo veel informatie dat we niet weten wat we ermee moeten doen; als gevolg daarvan is er weinig begrip over wat echte Kennis en Wijsheid is” – PAN-Holland, quote voor 2.21

Samenloop

Na een zorgvuldige incheck meldt zich het thema Samenloop. Samenloop zoekt een Natuurlijke bedding en is afhankelijk van de fysieke plek en context. Wat is de ondergrond, hoe staat de wind, hoe groot is het verval? Met de deelnemers vormen we uiteraard óók een Samenloop.
Samenloop in symbolische zin maakt creatief en divers. Hoe meer mensen samenlopen, hoe meer kansen voor toevallig samenvallen, voor contingentie. Bij samenloop zoekt iedere stroom, afgestemd op het geheel, zijn eigen weg. In de afstemming schuilt de krachtige stroom. En ook de stroming opzoeken, omdat je daarmee meer creativiteit voelt komen.

Nederland en Water

De vorm van Nederland is bepaald door het Water. In de loop en stroming èn door grootschalige ingrepen van ingenieurs aan het water. De vorm is al lang geleden ontstaan toen het ijs van de opeenvolgende ijstijden zich terugtrok en het Water zijn loop zocht. Nu bepaalt de Samenloop van Rijn, Maas en Schelde onze delta (Kijktip).
Onze omgang met Water is gerelateerd aan bestaanszekerheid. Waar we eeuwenlang het water wilde bedwingen en terugduwen, ontstaat nu het inzicht dat we het Water moeten vasthouden en bergen om verdroging tegen te gaan. Teveel Water of te weinig: het tast onze bestaanszekerheid aan. Het roept ook de Vraag op hoe we met bestaans(on-)zekerheid omgaan. Kunnen we ons verlies nemen, wanneer de Natuur haar Natuurlijke Samenloop volgt? Kunnen we dat verduren? En hoe dan?
Water verbindt: onze rivieren en waterlopen zijn lange tijd de snelwegen van ons land geweest. Schuiten die werden voortgetrokken door paarden langs de trekvaarten. Nu zijn het steeds meer geweldige wandelpaden langs het water. Ook het netwerk van oude molens getuigt van het verbindende water en natuurlijk onze waterschappen, waar we de eerste vormen van verbinden en samenlopen leerden om de voeten droog te houden en te kunnen verbouwen op het veen. Onze zeevaarten uit de Gouden Eeuw verbonden veraf gelegen continenten met elkaar. Zijn we van Nature verbinders? Stromende verbinders langs Levende Lijnen in plaats van berekenende kooplieden en moraliserende dominees?

Vissersvrouwen

Scheveningen

“Dat ze wat je lief heb gehad op ’n plank sjorre – met ’n stuk zeildoek ‘r om – en ’n steen ‘r in – driemaal om de grote mast – en dan één – twee – drie – in godsnaam… De vis wordt dúur betaald…” – Truus in Op Hoop van Zegen (1901)

Nederland is een Zeevolk. In ons collectieve onbewuste zitten veel herinneringen van apocalyptische overstromingen. Wellicht dat deze onbewuste trauma’s ons zo gevoelig maken voor klimaatpaniek. En veel herinneringen aan mannen die niet meer terugkwamen van Zee. De Zee geeft en de Zee neemt. We hebben een intense geschiedenis van verdronken mensen. Door die collectieve herinneringen schijnt het zelfs zo te zijn, dat het uitmaakt in je verhouding met het Water of je onder of boven NAP bent geboren. Over hoe je geboortegrond doorwerkt in je eigen Waters, wil ik maar zeggen. Onze maatschappelijke en politieke opdracht is om onze onbewuste geschiedenis en verlies bewust te worden. Juist om ons vermogen om verlies door het Water te verduren en te kalmeren. De verhalen van oude, nu nog levende Zeemansvrouwen spiegelen ons het verduren: omgaan met verlies aan de Zee en het Water en het Doordragen van het Leven. Krachtige en verdurende vrouwen zijn het!

Vreemdelingen

Onze tochten over Zee hebben van oudsher vreemdelingen van veraf gelegen continenten meegebracht naar ons land. Er zijn diverse golven geweest van groepen vreemdelingen. Het huidige opvangbeleid werkt worteling en het Thuisgevoel tegen. Terwijl veel hedendaagse buitenlandse vrouwen ons de verbinding met de Natuur spiegelen, doordat zij veel kennis hebben van eetbare planten, paddenstoelen en noten. Veel buitenlandse vrouwen struinen de stadbuurten en groenstroken af om hun eigen kruiden en geneeskrachtige planten te verzamelen. Het is kennis en Wijsheid die zij meegenomen hebben. Ook hun zorgvuldigheid met gastvrijheid en verzorgen van de gemeenschap spiegelt ons veel over caring. Gewoonten die wij steeds meer hebben verloren. We doen er goed aan om onze beeldvorming te ontgrenzen en om de schoonheid te zien wat deze vrouwen ons spiegelen.

Grenzen

Onze hang naar grenzen en begrenzen leidt tot verbetenheid. Het reflecteert onze collectieve vergissing van afgescheidenheid. Dit collectieve gevoel maakt vragen om hulp, samen doen en contact maken heel lastig en ongebruikelijk. De diepe angst creëert oppositie en polariseren. Juist wanneer je bestaan onzeker voelt.
Wanneer we deze collectieve vergissing in contact brengen met het Veld van Alchemy of Awakening, met Nature Intelligence, komt er een ‘gesprek’ op gang. Kwetsbaarheid wordt herkent en het eerste opbloeien van herstel van verbonden zijn voelt nog heel precair. De Vraag naar teamspirit en het excelleren in teamspirit komt tevoorschijn in ons veld van onderzoek. Hoe anders gaat onze politieke arena er dan uitzien.

Excelleren

“Gaan we excel leren of excelleren?”

Hoe kunnen we excelleren in een veld van teamspirit? Een veld waar gescheidenheid is verdampt. In het veld van Alchemy of Awakening wordt een ongelooflijk diepe aarding en rust voelbaar. Puurheid en Ruimte. De Aarde komt ‘in’ ons, de baarmoeder is klaar om te ontvangen. In het hoofd wordt voelbaar hoe er nieuwe openingen worden gemaakt voor Nieuwe Verhalen. Het Pad naar het veld van de Ouden gaat open. De toegang tot oude, oorspronkelijke culturen, die ik eerder in mijn lange Reis al had ontsloten (IJsland en Nieuw Zeeland en de Doggersbank – culturen van Zeevolken) stromen nu vrijelijk door om ons te inspireren. De Ouden spiegelen ons frisheid, puurheid in integriteit.

Nieuwe politiek

Onze samenleving gonst van ‘nieuwe politiek’. In november kunnen we naar de stembus gaan. Veel mensen denken dat we nu een kentering gaan maken. Gaan we die werkelijk maken? Zijn we al in staat om caring en Waarde als een fundament te zien? Laat staan om dat vorm te geven in beleid en uitvoering?
Onze Prinsessendag heeft ons laten zien, dat de veldinformatie steeds meer toegankelijk en makkelijker uit te lezen is. Steeds meer mensen zullen de omslag naar Inheems Bewustzijn gaan herkennen. Steeds beter zullen we kunnen omgaan met de Samenloop van het Water en de Samenloop met elkaar en met Nature Intelligence. Met Levende Lijnen.

Samenloop
Getagd op:                         

2 gedachten over “Samenloop

 • 18 september 2023 om 16:18
  Permalink

  Wat heb je dat treffend verwoord, Lie, vloeiend en stromend ook. Zondag, gisteren hoorde ik tijdens een andere samenloop van vrouwen het verhaal van de vrouwen, die ooit op de terpen in het friese waterland de godin aanriepen, om hun mannen bij te staan tijdens hun tochten om vis te vangen.

  • 18 september 2023 om 17:07
   Permalink

   Jaaa, de Friese vrouwen vertellen ook de verhalen. Dankje!

Reacties zijn gesloten.