Levende Lijnen

Intersource

*) cursiefje

Om nieuwe wegen van Natuurlijke
technologie en wetenschap te bewandelen
kijken we naar de samenhang van drie
kennisbronnen.

Kennis is de opbrengst van studeren,
onderwijs, van empirisch onderzoek. Van
gehele uit elkaar halen en weer in elkaar
zetten. Opbrengsten van de mogelijkheden
van het linkerbrein, analyserend, redenerend,
oorzaak en gevolg.

Weten is de opbrengst van intuïtie, instinct en
lichaamswijsheid. Van het hart dat bewogen
wordt. Opbrengsten van de mogelijkheden
van het rechterbrein, het geheel overziend,
het heilige voelend, van eerbied en behoud
van Leven.

Wijsheid is de opbrengst van de ervaringen
doorleven, doordenken en doorsnappen.
Opbrengsten van de evenwichtige samenhang
tussen het linkerbrein en het rechterbrein,
geïnspireerd door ieders unieke verbinding
met de universele Bron en de Natuurlijke
Intelligentie.

Kennis
Weten
Wijsheid

Nature Intelligence (NI) als een zelflerend systeem,
dat ons opneemt in de wereldwijde
Levende Lijnen van het bewustzijn van de
Aarde en de Natuur – steeds intelligenter door
onze overgave aan de Natuur.

Een Natuurlijk algoritme dat in jezelf leeft en
door jezelf is geschreven met Wijsheid. Een
intern algoritme dat bewogen wordt door het
hart en de Liefde voor de Schepping, kent het
een Helder JA en NEE, compromisloos.

De Natuurlijke technologie, die het oneindige
vermogen van het Leven zèlf als inspiratiebron
heeft en ons brein als interface gebruikt en
ons bewustzijn als natuurlijke instructies.
Technologie verbonden met de intelligentie
van behoud van Leven – Dood – Leven

Heilige instructies van Natuurlijke principes,
van Natuurlijke elementen en hun
wonderschone samenhang, die in de Levende
Lijnen van het bewustzijn van de Aarde
circuleren en voor ons kenbaar zijn door Deep
Listening, Deep experience en Deep
Questioning. Intersource is een Dialoog met
de Diepe Stilte in de Ruimte in de Natuur.

*) cursiefje

Een Cursiefje is een experimentele schrijfvorm. Het is een column van precies 279 woorden. Eén of meerdere concepten worden in hun samenhang onderzocht door het in ‘driemaal een drieslag’ (9) te onderzoeken. Een oefening in triades, een oude alchemistische discipline.

Intersource