Deze dagen in de Natuur beleef ik als uitzonderlijk stil. Er zijn nu, kosmisch gezien, véél opbouwende energieën werkzaam in ons individuele en collectief bewustzijn. Dan is het interessant om op gedenkwaardige dagen een natuurlijke kalender te raadplegen. Zéker nu er kosmisch ook ongekend veel beweegt: ‘De Grote Bewegingen’, noem ik dat graag. Ze voelen zo groots aan.
Gisteren trad ons nieuwe kabinet aan en ik raadpleegde oa de Tzolkin, de heilige kalender van de Maya. De Maya waren in staat om de samenhang tussen het universum, de Aarde en de mensen te ervaren. Zij hebben de cycli nauwgezet opgetekend in kalenders.

Samenhang

Vandaag verdiep ik mij in de samenhang van deze bijzondere dag. Ik heb ontdekt dat de samenhang meer zegt over fenomenen dan de afzonderlijke delen.
In de samenhang deze dag klinkt de Vraag: Wat is de Uitdaging voor ons kabinet?
Wanneer je het Licht toelaat, zit er véél potentie in deze dag. Het is niet moeilijk om het perfecte bankje te vinden voor ook eigen inspiratie. Ik koester mij in de lage namiddagzon.

Bezield

De grootste Uitdaging voor ons kabinet zal Bezieling zijn. Wil je werkelijk Vreugde en Plezier verankeren in de samenleving? Onze samenleving weldadig veranderen? Tot volle bloei laten komen voor iedereen? Dan zal je niet anders kunnen dan bij alles wat je doet je laten beïnvloeden en bezielen door je Hart.
Wat doe je als kabinet met wat het weet? Welke keuzes maak je dan? Kun je werkelijk met anderen vitaal samenwerken vanuit je eigen flow in plaats vanuit politieke machtsbelangen?
Er zijn talloze situaties die gevoed en gecultiveerd moeten worden om het werkelijke potentieel voor ons allemáál beschikbaar te maken. We zullen de Aarde weer als een heilige en levendige plek moeten (h)erkennen. Als een Lichaam dat regeneratief is.
We kúnnen in iedere situatie de mogelijkheden herkennen om te bouwen aan onze levenskrachtige samenleving. Wanneer we onze perceptie kúnnen veranderen. Vooral wanneer we onze Aandacht richten op Bezieling.

Niet bezield

De grootste Uitdaging zal zijn om het Licht toe te laten. Om de enorme opbouwende energieën toe te laten. Deze energieën maken mensen wakker, geven ze nieuw elan en inspiratie om de samenleving levenskrachtig op te bouwen. De mensen worden alert, de grauwsluier trekt op en mensen willen graag verbinden. Mensen willen samenwerken op een evenwaardige manier, juist met hun overheid als betrouwbare partner. We beginnen het ‘wij-veld’ te ervaren.
Een niet bezield kabinet zal willen knokken (ik hoorde ‘m alweer) en strijden tegen opbouwende energieën. De vervulling zit vooral in najagen van persoonlijke ambitie, om de langst zittende premier te willen zijn. Het denken in en creëren van tekorten zijn vooral kwesties van de mind, niet van het Hart. Het leidt tot een ongelijke verdeling van welvaart èn welzijn. De grootste Uitdaging zal zijn om te voelen wat het beleid aanricht en daar met volle Hartkracht aan gaan werken.

Welke leerles?

Hoe kom je als kabinet dan uit de greep van verstolling naar bezieling? Hoe leer je om het Licht toe te laten?
Ons kabinet doet er goed aan om zich af te vragen wat ons collectief Vreugde en Vervulling brengt. En dat zijn niet de aanstaande Olympische Spelen met medailles. Dit zijn ten diepste de vragen naar Levenskunst, waarden en ethiek. Vragen naar het Goede Leven. Deze Vragen beantwoord je niet zomaar en uitsluitend met je denkvermogen. De Uitdaging is om toe te staan dat je dat niet zomaar weet. Zodat je ‘leeg’ kan zijn in plaats van je Denkapen voortdurend aan het woord te laten. Je zou je Denkapen moeten leren en wennen hoe het is om ‘leeg’ te zijn. Echt heilzaam leeg. Zodat het Licht je kan bereiken.

Zielenpijn

Net zoals bij mensen leeft er ook in de Ziel van Nederland een diepe zielenpijn. Onze collectieve en voorouderlijke kwesties worden nu in herinnering geroepen en in ons theater uitwerkt. Onze nationale situatie heeft onvermijdelijke invloeden uit onze collectieve geschiedenis en kwesties. Als eb en vloed stromen de meest nog onbewuste emoties over ons land. Totdat we deze emotionele energieën zonder dijken kunnen toelaten, onderzoeken en helen. De diepste wonden zijn uiteindelijk de krachtigste Bezieling.

Verlieservaringen

Zielenpijn gaat altijd over weggedreven zijn van de perfect gedachte wereld, ‘gaaf land’. Het verlies van het paradijs.
Welke representaties zien we nu van deze afgedrevenheid in de door onze materialistische krachten gecorrumpeerde wereld? We zien de representaties in onze huidige nationale verlieservaringen. Ten diepste het verlies van Bezieling.
De grootste Uitdaging zal zijn om de diepe zielenpijn van het land te herkennen. Om heilzaam leeg blijven. Denkapen sussen. Om de opbouwende energieën uit het universum toe te laten.
Zodat ze onze zielenpijn levensondersteunend en op een natuurlijke manier kunnen genezen en bezielen.

Wat is de Uitdaging?
Getagd op: