Van ‘samenwerken met wat we al weten’ naar ‘samenwerken met wat we nog niet weten’.

Vitaal SamenWerken met de Levenskracht biedt een vruchtbare voedingsbodem voor de opkomst van de toekomst. Dat is het ontstaan ​​van het nieuwe: een nieuwe kwaliteit van samenzijn, complexere perspectieven op vraagstukken, creatieve oplossingen voor problemen. In onze chaotische tijden moeten mensen kunnen samenkomen en samenwerken zoals wij in het Westen lang niet meer hebben gedaan. We moeten leren samenwerken met de Levenskracht.

Bron van creativiteit

Vitaal SamenWerken met de Levenskracht is een practice. Het is een voortdurende oefening om de Ruimte die er in ons individueel is, in ons samen is en die er tussen ons is, de Tussenruimte, open te maken en open te houden. Door Vitaal SamenWerken als voortdurende practice te ervaren, leren we pragmatisch om te gaan met complexiteit en conflicten. Het stelt groepen ook in staat een nieuwe en diepere bron van collectieve creativiteit te ontdekken.  Een bron van creativiteit, die we door ons samenkomen, door onze Tussenruimte, kunnen openen.

Vitale Tussenruimte

De Tussenruimte komt tot leven door onze nieuwsgierigheid, aanwezigheid en betrokkenheid. De Tussenruimte wordt vitaal doordat de deelnemers nieuwsgierig zijn voorbij de eigen ideeën, overtuigingen en belangen. De practice hier is om alert te zijn wanneer je vanuit je eigen positie spreekt of vanuit nieuwsgierig deel neemt.
Wanneer iedereen goed ‘aan staat’, dat wil zeggen volledig aanwezig is, groeit de opmerkzaamheid en daarmee de vitaliteit van de Tussenruimte. De practice hier is om jezelf te oefenen om aanwezig te blijven. Erbij te blijven, ook als er iets gebeurt in de samenwerking dat jou onrustig maakt. Vaak dwalen we af, schakelen we af of laten we ons verleiden tot conflict wanneer er iets mee gaat resoneren met een nog onbewust deel van onszelf. We staan niet meer ‘aan’ voor de Tussenruimte.
Wanneer iedereen goed aanwezig is, verschuift de betrokkenheid bij het eigen belang, standpunt of vooringenomenheid naar betrokkenheid bij wat er in de Tussenruimte voelbaar wordt en gebeurt. De practice is om het onderscheid te leren voelen waarop je betrokken bent. Kun je die bij de Tussenruimte houden?
Wanneer de Tussenruimte tot leven komt, wordt een nieuw potentieel voor ons als groep mensen mogelijk. 

Levenskracht

Het leven probeert ons de hele tijd te vertellen wat HET diep voor ons verlangt, door onze gewaarwordingen en emoties. Maar we moeten weten hoe we onder de gevoelens naar de betekenis moeten luisteren. Levenskracht vertegenwoordigt een enorme intelligentie, die in de Tussenruimte voelbaar en waarneembaar wordt. Door de Levenskracht als een ‘deelnemer’ aan onze samenwerking in de Tussenruimte toe te laten en te erkennen, zal wat we besluiten of bedenken vitaal en levensondersteunend zijn.
De practice hier is om de Levenskracht als aanwezige te gaan herkennen en toe te laten. Het is een kracht zoveel groter dan ieder afzonderlijk en dat vraagt dat we ‘plaats kunnen maken’.

Vitale Intelligentie

Vitaal SamenWerken met de Levenskracht beweegt van ‘samenwerken met wat we al weten’ naar ‘samenwerken met wat we nog niet weten’. De Vitale Intelligentie van het veld in de Tussenruimte wordt onderdeel van ons gesprek. Onze verschillende perspectieven komen samen in een levende en verenigde creativiteit. Vitale Intelligentie wordt gekatalyseerd door het verlangen in het menselijk Hart naar heelheid, verbinding en diepte. Dat is een enorme creatieve Levenskracht wanneer we ons allemaal durven open te stellen voor haar aanwezigheid, kwetsbaarheid en kracht.

De cultuur stelen

Samenwerken met de Levenskracht is een uitnodiging ‘om de cultuur te stelen’, zoals cognitief wetenschapper John Vervaeke zou zeggen. Deze practice is niet alleen een middel om het werk dat je met anderen doet te transformeren en te verlevendigen. Het is op zichzelf ook een antwoord op de toenemende beperkingen en gevaren van de moderne westerse manier van denken en zijn. De voortdurende practice van Vitaal SamenWerken- doorgevoerd in je leven en werk, relaties en projecten  wordt onderdeel van een radicaal experiment om de as van de westerse cultuur te verschuiven van scheiding en verdeeldheid naar een verstrengelde, onderling afhankelijk nieuw Web van Betekenis.

Emergent Dialogue

Voor wie de diepte wil ervaren van Vitaal SamenWerken organiseer ik op maat en op verzoek een workshop of series van 5 bijeenkomsten Emergent Dialogue. In deze Dialoogvorm komen alle aspecten van de practice aan bod. Een practice die ideaal is voor cultuurwisselaars, nieuwe gemeenschappen, sociaal ondernemers en pioniers van de menselijke geest. Het is voor iedereen die buiten de grenzen van het bekende wil treden om erachter te komen wat er wil komen uit de levende intelligentie die we delen in de Tussenruimte. Neem contact op voor meer informatie.