Gaasterland – landingsplek van de eerste Friezen

De ongeschreven geschiedenis van Nederland vertelt over het Koningsvaandel van koning Friso, de eerste koning van Frisia, omstreeks 400 jaar BC. Frisia strekt zich dan uit van het Zwin in Brugge tot aan Bremen in Duitsland. Ingeklemd tussen de Franken in het zuiden en de Saksen in het noorden leven de Friezen een leven van vrijheid en zelfstandigheid. Een fier leven door de magische krachten van het Koningsvaandel, die hen beschermt tegen opdringerige buren. Wie in het bezit is van dit Koningsvaandel, beschikt over de krachten van de oerstam van Frisia: vrijheid, zelfstandigheid en waarachtigheid. Voorspoed en vrede. Magie en heling. Het Koningsvaandel is beschermd geweest door zeven vaandeldragers.

Het verloren Koningsvaandel

Koning Friso, bijgestaan door zijn magiër en het Koningsvaandel, een betekenisvolle triade voor ieder helder en integer Koningschap, is geliefd en geniet het vertrouwen van zijn landgenoten. Het lot van het oranjekleurige Koningsvaandel kent vele verhalen, iedereen wil over de magische krachten beschikken. Het ging van hand tot hand, van plaats tot plaats in het oude Frisia. Op een dag valt het in handen van de voorouders van de Oranjes. Het oude Frisia, ons Inheemse Bewustzijn, verliest haar kracht, de cohesie vervalt en de kerstening drukt een definitief stempel op de gebieden en haar bewoners. De identiteit van Frisia verliest haar glans. Tot op de dag van vandaag. Wat is er gebeurd? Hoe kon het dat het vaandel verloren ging voor Frisia? En waar is het nu?

De Opstelling

In het eerste weekend van oktober vol met Opstellingen, stellen we als laatste het Koningsvaandel op.
In het Veld staat daarna Prinses Beatrix en weer later de twee laatste Vaandeldragers, voordat het Vaandel destijds in handen is gevallen van de Oranjes.
Het Koningsvaandel geeft aan weggeborgen te zijn op een donkere plek. Hij kan niet wapperen en voelt zich krachteloos. Het Vaandel is ingesponnen in een mycelium van netwerken. Even later in de opstellingen zal blijken dat de verborgen en ondergrondse netwerken druipen van bedrog en misleiding. Kwesties die tot op de dag van vandaag nog om opHeldering vragen.
Koning Beatrix geeft aan weet te hebben van het Vaandel. Zij wordt achterdochtig zodra de verborgen gehouden netwerken ter sprake komen en daar vragen over komen.
Eén van de laatste Vaandeldragers voelt een krachtige, vrouwelijke Krijgersenergie en is bereid het Vaandel ten koste van alles te beschermen, “Wy bin ree, wy stean“. De andere Vandaaldrager is onzeker en angstig. Ze twijfelt of het wel zal lukken om het Vaandel te behouden. Ze voelt de trekkracht van het onbestemde.

Verloren

Op het Moment dat de eerste Vaandeldrager zich laat afleiden door de onzekerheid van de andere en haar moed in praat, gaat het Vaandel verloren en valt het in handen van de Oranjes. Op het Moment van krachteloosheid, van verlies van eenheid, van wanhoop, verliezen ook de twee laatste Vaandeldragers het Koningsvaandel. De vrijheid, zelfstandigheid en de fierheid van de oerkracht van Frisia komt ten einde. Het vervalt aan de Oranjes.

Netwerken

Vervolgens wordt in de Opstelling duidelijk, dat de eerder opgemerkte netwerken van de Oranjes druipen van bedrog en misleiding. Het zijn netwerken die vèr, vèr terug gaan in de geschiedenis van de mensheid en altijd in het verborgene hebben geopereerd. Netwerken, die parasiteren via interdimensionale krachten en machten, die niet levensondersteunend zijn. Eén van de twee laatste Vaandeldragers voelt een intense woede en diep verdriet opwellen. Het verwijst naar misbruik van het creatieve principe.

‘We halen het Vaandel’

Eén van de laatste Vaandeldragers ervaart dat het NU nodig is om het Vaandel terug te halen. Samen gaan de Vaandeldragers naar het Vaandel. Voor het Vaandel wordt nu de intensiteit van de verstrikte netwerken duidelijk, hij kan zich er niet op eigen kracht losmaken. Er ontstaat een krachtmeting, waarbij zich de andere vijf Vaandeldragers in het Veld melden om het Koningsvaandel mee te nemen, los uit de verstrikkingen met de netwerken van de Oranjes. Eenmaal los hervindt het Koningsvaandel langzaam en zachtjes zijn krachten, “Eindelijk Thuis”, en kan de wind weer in het Vaandel blazen. De Opening naar de terugkeer van de krachten van de oerstam van de Friezen is toegankelijk. Common ground is hervonden. Nieuwe grond. Er is een diepe, onnoembare ontroering voelbaar. De oorspronkelijke orde is hersteld.

De standaard

Dy’t woartels hat, hat tûken

De standaard van het Koningsvaandel wordt in het Veld hersteld. Ikzelf herken daarin de wervelkolom en de opgaande en de verticale verbinding tussen de wortels en de interdimensionale werelden. Met een rechte rug kan je vrij, zelfstandig en fier leven. Je weet van welke gemeenschap je onderdeel bent. Je weet op welke grond je thuis hoort en je kent het sacrale, magische karakter van het Leven. Deze wortels en takken zijn het fundament van ons Inheemse Bewustzijn van Nederland. Van Frisia.
In de zeven Vaandeldragers herken ik de zeven energiecentra van ons lichaam. Wanneer àlle zeven centra uitgelijnd zijn en onderling stromen, ontstaat die bijzondere kracht van werkelijk Op Ware Grootte tussen de Aarde en de Kosmos staan. Het opent nieuwe energiecentra voor ons interdimensionaal bewustzijn.
Waar het oranjekleurige Koningsvaandel nu is? Delft? Den Bosch? De Opstelling laat zien, dat de energetische beweging in het Veld die is ingezet van onschatbare meerwaarde is dan het fysieke bezit van het Vaandel. ‘Laat de vorm los‘.
En toch blijf ik nieuwsgierig. Wanneer ik de laatste twee Vaandeldragers om mij heen voel. Ik woon tenslotte in Delft, de stad van de Koningsgraven sinds de politieke moord op Willem van Oranje.

Meer lezen:
Pieter Winsemius, Het koningsvaandel. Reis door het verleden van Friesland
De laatste twee Vaandeldragers
Getagd op: