Behoedzaam golft hij het pad over. Zijn voet in een prachtig traag ritme over het mos en de vetplantjes. Vier voelsprieten die opmerkzaam de omgeving aftasten, zowel de bodem als de ruimte. Je moet wel vertragen om zijn Talent, dat aftasten, waar te nemen. Alles is flexibel aan dit diertje, behalve zijn huisje dan. Dat huisje lijkt ook een golf. Er reist een vliegje op mee.
Kan een Slak ook versnellen? Hoe verhouden versnellen en vertragen zich dan en wat laat de Slak mij vervolgens zien over resoneren? Versnellen, vertragen, resoneren. Daar gaat deze zoekblog over.

De versnellingssamenleving

Onze samenleving is al 30 jaar in de greep van een geconditioneerde versnelling. Versnelling door aldoor maar groeien, meer productie, efficiency en resultaten boeken. Wat je doet is geslaagd, wanneer er tastbaar en snel resultaat is. Onze versnelling is grenzeloos en uitputtend. Je put jezelf uit. Maar ook elkaar. En onze planeet. Geconditioneerd omdat deze versnelling een verhaal in onze cultuur is. Een verhaal over succes. Ik denk dat we dat verhaal serieus moeten bevragen, wanneer we zien hoe verwoestend de versnellingssamenleving uiteindelijk is.

De versnelling van de Aarde

Tegelijkertijd is er al een aantal jaar een versnelling van het elektro-magnetische veld van de Aarde waarneembaar. Een versnelling van binnenuit in samenhang met de activiteit van de zon. Natuurlijk werkt dat ook op ons in. Wij zijn immers zelf ook een elektro-magnetisch wezen. Deze versnelling werkt bewust of onbewust in op ons bewustzijn. Het werkt bevrijdend, juist uit die geconditioneerde versnelling. Het brengt je naar het punt waar die twee versnellingen samenkomen. Daar is de Doorgang naar een andere werkelijkheid. Uit versnellen, naar vertragen. Zelfs naar ultiem vertragen om een ander Leven te kunnen laten verschijnen.

Vertragen

Inmiddels komt de roep om te vertragen steeds meer in het bewustzijn. Enerzijds vanuit uitputting en vermoeidheid door de versnellingssamenleving, anderzijds omdat onze lichaam beginnen te veranderen door de elektro-magnetische inwerking. Ons lichaam en dan met name ons autonome zenuwstelsel, hervindt de sleutels om het evenwicht te herstellen. Ons lichaam is taking back control. Autonoom als het stelsel is, vertraagt het buiten onze controle ons lichaam en onze gedachten. Hoe hard we ook versnellen. Onze emoties kalmeren en onze verbindingen in de wereld en met de Aarde komen onder het vergrootglas. Vertragen geeft ruimte voor Keuzes. Keuzes die het natuurlijke Lichaam gaan ingeven. En niet langer de ratio.

De ultieme vertraging

Vertragen is in zich al vertragend. Net als de versnelling van de Aarde in zich zelf versnellend is. Het zijn natuurlijke processen van een ingezette beweging, die de beweging steeds herhaalt en intensiveert. Steeds trager en steeds sneller. Ze leiden beiden tot een punt van ‘en dan is er niets meer’.
Hier is waar ikzelf ervaar dat de ultieme vertraging is. Een kolossale Ruimte opent zich. Een Ruimte voorbij het oude bewustzijn van ideologie, conditionering, voorbij dogma’s van religie, wetenschap en politiek. Een Ruimte waar nieuw, vitaal leven en weten kan ontstaan. Ruimte voor Nieuw Denken.
Alleen wat hier ontstaat, zal vitaal en levensvatbaar zijn voor de toekomst.

Resoneren

Het is een leuk spelletje, zachtjes tegen de voelsprieten van de Slak tikken. Die voelsprieten. De Slak resoneert met zijn omgeving. Door een voortdurend aftasten van de grond en zijn omgeving is hij verbonden met de werkelijkheid van het Moment. En door dat continue aftasten is hij in resonantie. Resonantie is een heel andere toegang tot weten dan denken. Een heel ander weten.
Resonantie is een vorm van weten dat beschikbaar komt in de Ruimte voor Nieuw Denken. Het heeft een duizelingwekkende verwerkingssnelheid tijdens momenten van vertraging, momenten van ‘en dan is er niets meer‘. Voorbij de woorden, aanvankelijk ook voorbij de beelden.
In deze Ruimte, zittend op een bankje bijvoorbeeld, kan je in een ondeelbaar Moment een vorm van weten tot je beschikking krijgen, die je inzicht geeft in natuurlijke principes van het Leven. Zodat je met deze natuurlijke principes kunt gaan samenvallen. Life is taking back control.

Resoneren met de Aarde

Resoneren met de Aarde betekent dat je gevoeliger wordt voor de plek waar je bent. Voor de plek waar je woont. Het ligt aan de basis van inheems bewustzijn. Hoe kun je je ooit ‘inheems’ voelen, wanneer je niet kan resoneren met de Aarde en de plek waar je woont?
In de winter van 2008/9 kreeg ik in een droom een Aanwijzing: “Ga de Oermoeder van Zuid-Frankrijk wakker kussen”. Geen idee.
Een paar weken later sta ik alleen op de besneeuwde Montségur. Een zachte föhnwind maakt de lucht heiig en te blauw. De vorst is al uit de lucht. Ik draal wat. Waarom ben ik hier? Waar is de Oermoeder van Zuid-Frankrijk? Dan slenter ik naar de noordkant en kijk in de richting van Toulouse. Er blaast een krachtige windvlaag door de ruïne. “Ik ben in het landschap. Ik ben nooit weggeweest“, hoor ik van binnenuit. In het landschap zie ik haar rondingen en in een ondeelbaar Moment resoneer ik met haar bewustzijn. Met de Oermoeder van het gebied. In resonans met het inheemse bewustzijn van Zuid-Frankrijk.
Het is het begin van de lange Reis langs talloze Oermoeders-van-het-gebied wakker kussen. Oók in Nederland.
Daar ligt ónze resonantie. Hier verschijnt, resonerend, nieuw Leven voor Nederland.

Versnellen, vertragen, resoneren