Anzeindaz
Anzeindaz – Zwitserland 2020

Over de koeien heen hoor ik de Zee
Welk geweld heeft Haar omhoog gestuwd?
Lagen van schelpjes en schelpdieren,
Kan ik ze nog zoeken,
Krakend onder mijn zware ogen?
Koeien grazen langs de vloedlijn
Hun bellen schrikken mij wakker
Ik kijk in het tijdloze verleden,
De rotsen, de versteende Zee

50 woorden

Versteende Zee
Getagd op: