ecyclopedisme

Natuuronderzoek doen met al de vermogens van ons brein. Dat is de ultieme verbetering waarvan ik droom. Niet alleen met ons linker brein. Al tijdens mijn studie merk ik, dat er in het wetenschappelijk onderzoek weinig tot geen ruimte is voor de ‘directe ervaring’, die het rechter brein opdoet. Een ervaring die je overkomt nog voordat het denken er iets mee doet.

Slechts vijf zintuigen en gewaarwordingen?

Waar ik van droom is dat we in ons Natuuronderzoek niet vijf maar acht zintuigen gebruiken. Behalve onze reuk, tast, gehoor, zicht en smaak hebben we ook ons lichaamsgevoel, ons mentale gevoel en ons gevoel voor onderlinge verbondenheid. Wanneer we al deze zintuigen en gewaarwordingen gebruiken in ons Natuuronderzoek komen we tot andere waarnemingen, belevenissen en inzichten.

Alleen ‘harde wetenschap’?

Waar ik van droom is dat de rijkdom en de wijsheid van oude culturen en verhalen een volwaardige plaats kunnen innemen in ons Natuuronderzoek. De ‘onttovering’ van ons wetenschappelijk onderzoek heeft ons achtergelaten met een eenzijdige en weinig sensitieve relatie met de Natuur. In oude culturen er is een diep gevoelde relatie met de Natuur en de Dragende Kracht van de Aarde, gebaseerd op een besef van wederzijdse betrokkenheid en respect.

Karig

Is het altijd zo karig geweest? Nee.
Op bezoek bij Joyce Pijnenburg laat ik haar zien wat ik allemaal verzameld en ontdekt heb rond het Natuurlijke principe. In 2015 heb ik een sabbatical genomen en ik ben dan al een aantal weken aan het sorteren en rubriceren. Grind and seperate noem ik dat proces nu. Langzaam verteren en onderscheiden van mijn ervaringen, activiteiten en belevenissen van de afgelopen jaren. Ik beleef veel plezier om telkens weer een andere doorsnede te maken te maken van alle perspectieven die ik heb verzameld en ontdekt. Ik ontdek dat ik op een diepere laag kan doordringen in wat ik al die jaren gedaan heb.
Joyce is gewend om hermetisch en alchemistisch te denken. Ze roept blij uit: ‘oh maar Lie, dit is onvervalst encyclopedisme wat jij doet!’ Ik maak er uiteindelijk een Bibliotheek van.

Encyclopedisme

De encyclopedische methode bij Natuuronderzoek gaat uit van het gebruik van àl je vermogens van het brein en het innemen van meerdere gezichtspunten. Ik heb de onderzoeksmethode van de scolars uit de Renaissance als inspiratiebron gebruikt.
Door steeds 3 invalshoeken gezamenlijk te gebruiken ontstaat een veelheid van mogelijkheden. In mijn proces van grind and seperate heb ik vijf ‘lenzen’ onderscheiden:

  • Neurosciences – kennis en methoden van onderzoek uit de neurowetenschap, de biologie en de moderne fysica.
  • Ancient life sciences – de kennis en methoden uit bijvoorbeeld de alchemie, de mythen en de oude kosmologie. Maar ook de rijke bron van de indigenous traditions.
  • Waarnemen van structuren – waarnemen van bijvoorbeeld hoe een gemeenschap is opgebouwd. Analyse van een minimilieu in het bos, patronen ontdekken, mulidimensionaliteit of gelaagdheid, terugkerende ritmes.
  • Waarnemen van fenomenen – gehele vormen van verschijnselen. ‘Gestalt‘: het totaalbeeld is meer dan de som van de samengestelde delen). Bijvoorbeeld een lichaam, een cultuur, een zonsopgang, een bijeenkomst, een landschap.
  • Bewustzijn/onbewuste – het bewustzijn van de hersenstam, bewustzijn van het hier-en-nu en biografisch bewustzijn. Bewustzijn van werkelijkheden, die voor het naakte oog (nog) niet direct zichtbaar zijn, zoals tijdens dromen, meditatie en trancereizen. Dit is het mythische bewustzijn.

Voorbeelden hoe je drie ‘lenzen’ combineert:

  • Aandachtig wandeling (bewustzijn) door kustlandschap om de wederzijdse inwerking van zee en land te bekijken (waarnemen van fenomenen). Merk een ritme op (waarnemen van structuur).
  • Een mezenkastje observeren in de tuin. Turf vervolgens hoe vaak het ouderpaar een verschillende aanvliegroute kiest. Is daar nu een patroon in te herkennen (waarnemen van structuur). Is het nestelen van mezen exclusief voor onze tuin of is onze gehele wijk favoriet bij mezen (waarnemen van fenomenen). Mezen komen in zwermen. Vraag je af hoe zwermen ontstaan via emergentie ontstaan (bewustzijn).
  • Tijdens een wandeling (bewustzijn) een gevonden kristal onderzoeken (waarnemen van fenomeen) op het element vuur (ancient life science).
  • Het Aristotelische begrip ‘energeia‘ onderzoeken door de oude Griekse tekst te lezen (ancient life science). Zoeken daarna naar herkenningspunten in de moderne fysica (waarnemen van structuur). Naar aanleiding van wat je gevonden hebt intuïtief (bewustzijn) een volgende omschrijving van het concept maken.