Om te reflecteren op onze ervaringen met de Natuur kunnen we experimenteren met een encyclopedische methode, zoals die gehanteerd werd door de scolars uit de Renaissance. Een dergelijke methode gaat uit van het gebruik van àl je vermogens en het innemen van meerdere gezichtspunten.
Door steeds 3 elementen gezamenlijk te gebruiken ontstaat een veelheid van mogelijkheden.
Afzonderlijk:

  • ‘harde’ wetenschap – zoals bijvoorbeeld de kennis en methoden uit de biologie, de neurowetenschap en de moderne fysica
  • magische wetenschap – de kennis en methoden uit bijvoorbeeld de alchemie, de mythen en de oude kosmologie. Maar ook de rijke bron van de native traditions
  • waarnemen van de fenomenen – gehele vormen van verschijningen (‘Gestalt’), bijvoorbeeld een lichaam, een cultuur, een zonsopgang, een bijeenkomst, een politieke partij
  • waarnemen van structuur – waarnemen van bijvoorbeeld samenhangen, patronen, mulidimensionaliteit, ritmi
  • reizen – reizen naar fysieke plekken in de Natuur voor natuurbelevenissen, maar óók trancereizen naar werkelijkheden, die voor het naakte oog (nog) niet direct zichtbaar zijn.

Voorbeelden wanneer je drie elementen gebruikt:

Wandeling (reizen) door kustlandschap om de wederzijdse inwerking van zee en land te bekijken (waarnemen van fenomenen) en om daar een ritme op te merken (waarnemen van structuur).

Een mezenkastje observeren in de tuin: turven hoe vaak het ouderpaar een verschillende aanvliegroute kiest (harde wetenschap), is daar een patroon in te herkennen (waarnemen van structuur) en is het nestelen van mezen exclusief voor onze tuin of is onze gehele wijk favoriet bij mezen (waarnemen van fenomenen).

Tijdens een wandeling (reizen) een gevonden kristal onderzoeken (waarnemen van fenomeen) op het element vuur (magische wetenschap).

Het Aristotelische begrip ‘energeia’ onderzoeken door de oude Griekse tekst te lezen (harde – hermeneutische- wetenschap), zoeken naar herkenningpunten in de moderne fysica (waarnemen van structuur) en naar aanleiding van wat je gevonden hebt intuïtief (reizen) een volgende omschrijving van het concept maken.