Vriendschap

Na de Volle Maan van oktober laten steeds meer mensen het bedrog achter zich. Bedrog als een domein dat voldoende beleefd en verkend is. We laten de realiteit van afleiding, misleiding en verleiding achter ons, we hebben het nu herkend, het heeft zijn aantrekkingskracht verloren.
We zijn bereid om zelf Leiding te houden. Waar moeten we ons op concentreren wanneer we verder reizen? Wat is er Nu nodig? Onze Aandacht verschuift naar het besef van de inherente vriendelijke natuur van ons collectieve bestaan. Ik verzamelde mijn aantekeningen van de afgelopen maanden. De Bovisten laten mij hun inherente vriendelijkheid zien.

Vriendschap

Ons collectieve bestaan heeft een inherente vriendelijkheid. In de relatie tussen mensen is er een voortdurende uitwisseling van energie. Wanneer er óók genegenheid is, stroomt er door de Levende Lijnen een subtiele goudkleurige energie, die de inherente vriendelijkheid van Vriendschap draagt. Het is belangrijk om deze inherente vriendelijkheid te koesteren, ook al ben je het vurig oneens met elkaar of houd je de ander liever even op afstand of verlies je elkaar uit het oog door een verschil in belangstelling. Inherente vriendelijkheid en Vriendschap in de Levende Lijnen is de basis van caring: zorgen voor het land, de gemeenschap en het heilige of magische.

Great sharing

Thalia Tane, de Maori-oudste die ik leerde kennen in Nieuw-Zeeland, vertelde mij over Great sharing. Zoals bij alles wat zij mij leerde, voelde ik eerder wat zij bedoelde dan dat ik het kon verwoorden. Great sharing gaat om allesomvattende gulheid, over gunnen, waarbij voeden, cultiveren en elkaar kansen geven noodzakelijk zijn om werkelijk ons innerlijk potentieel te realiseren.
Great sharing ervaar ik als inspiratie, als een impuls van Levenskracht voor Mogelijkheden tot grote veranderingen in ogenschijnlijk moeilijke situaties. Een soort mysterieuze bevrijdende factor, die oude vormen lossnijdt. Mensen die het bedrog achter zich laten, gaan het verlangen van Great Sharing voelen. Doordat de ratrace van geld verdienen, aanzien en identiteit is verstomd, komt er Ruimte voor gunnen en elkaar kansen geven.

Het alledaagse

Ons alledaagse is lang gekleurd geweest door lijden. Lijden door onopgeloste kwesties in onszelf. Nu is het lijden op de laag van de ziel en de mind. Het lost eenvoudigweg op en verdampt door de kosmische invloeden waar we nu doorheen reizen. We identificeren ons steeds minder met allerlei verhalen over onszelf, drop the stories. We slagen er steeds beter in om ons over te geven aan de Kracht van Geboorte. Daardoor lukt het ons beter om weer een geheel met elkaar te vormen. Om de inherente vriendelijkheid te voelen en laten stromen. Net als de Meeuwen op het strand, die ineens opbreken om even later weer een geheel te vormen. Af en aan.
In het alledaagse beginnen ideeën vorm te krijgen. We reizen van de meest subtiele energie naar een uiteindelijk doel. Wanneer de ideeën gefundeerd zijn in de Aarde (de alchemagie van de negenvoudige – 3×3 – Baarmoeder) en beLicht door de expressieve Maan (cycli en ritmes), dan zijn alle middelen voor realisatie aanwezig. Het negenvoudige is de fundering van al het Leven, van de Levende Lijnen. Het zijn de drempels en kruispunten tussen alle werelden en Openingen naar meerdimensionaliteit.

Grotere Bewegingen

We reizen door een fabelachtige tijd. Er is, na een hele lang tijdspanne, een ongekende aanpassing gaande om de balans te herstellen. Dat is volledig een Natuurlijk principe. Al onze neigingen om daar op in te grijpen, hebben we nu leren herkennen als afleiding, misleiding en verleiding.
Deze Grotere Bewegingen vragen vaardigheden van ons. Vaardigheden om onze innerlijke energieën te balanceren en om te kijken met een cold eye. Na alles wat we doorleefd, doordacht en doorsnapt hebben, nemen we onze oogst mee naar de Lente. Wat is onze oogst? Dit is uithoudingsvermogen, kracht en een diepe verbinding met de Aarde. Onze inherente vriendelijkheid brengt bescherming en voorspoed voor iedereen. Caring.

Verder reizen

Of je je Reisgenoten kent of niet, de inherente vriendelijkheid van het collectieve bestaan laat via de Levende Lijnen Vriendschap voelen. Wanneer we de allesomvattende gulheid, gunnen en caring door de Levende Lijnen laten stromen kan iedereen zijn of haar Mogelijkheden ervaren om grote veranderingen teweeg te brengen in ogenschijnlijk onmogelijke situaties. In het alledaagse herkennen we het lijden en laten het eenvoudig verdampen. Het is Great sharing die de subtiele energie naar een uiteindelijk doel brengt in het Licht van de Maan en de Aarde. Zo langzamerhand hebben we onze rugzakken gevuld met waardevolle vaardigheden. Vooral om de inherente vriendelijkheid door de Levende Lijnen te laten stromen.

Inherente Vriendelijkheid